Tag Archives: vagninfo

Vi smyger igång med vagninfo – och det kommer snart mer!


ATG har äntligen börjat med vagninfo sedan någon månad tillbaka och nu när det finns tillgängligt via AIS:en så har vi börjat hämta den informationen också och kommer inkludera den på vår hemsida.

Till att börja med så listar vi vilka hästar som byter vagn under tävlingsdagen och vilka som tävlar med vagnen för första gången (sedan slutet av april 2020). Detta kan vara mycket viktig information och svårt att hänga med på om man ska kolla varje häst manuellt.

Det kommer fler informationstjänster runt vagninfo i framtiden så håll ögonen öppna!

Vi kommer bland annat justera för vagninfo i våra automatgenererade system under Skoinfo Boy och ta med vagninfo i Sök Sportinfo i framtiden när det finns mer historik att titta på. Vi siktar också på att skicka ut notifikationer när en ny vagn anmäls för första gången på en häst.

Specifikation Vagninfo

Vagninfo anges på Skoinfo.se liksom på ATG.SE med två bokstäver per häst. Exempel:

VA = Vanlig vagn
HY = Hybridvagn (svensk jänkarvagn)
AM = Amerikansk vagn (jänkarvagn)

Om ingen vagninfo rapporterats ännu så antas att hästen ska tävla med vanlig vagn. Om bokstäverna omgärdas av ett färgat fält så innebär det att det är den första gången som hästen ska tävla med denna vagn på svensk mark.

AM Amerikansk vagn för första gången*
HY Hybridvagn för första gången*
VA Vanlig vagn för första gången*

*På svensk mark enligt ATG.SE (sedan 20 april 2020). Med reservation för eventuella fel och förändringar.

Guldstjärna till Daniel Redén


Det har den senaste tiden förekommit allt mer frekventa klagomål från spelarkåren på den otillfredsställande informationen i svensk travsport och vi vill påpeka att vi står bakom åsikterna om att det behövs en förändring. Vi vill börja med att säga att vi är glada över att skoinformationen fungerar någorlunda även om det givetvis finns en del att förbättra där också – inte minst från vissa tränare som mer eller mindre slentrianmässigt anmäler barfotabalans och ändrar sent trots att förhållandena är väldigt lätta att förutspå.

I vissa fall som i lördags där det betrodda kallblodet Nordby Fröy efter spelstopp för V75 bytte från barfota runt om till skor runt om har det haft särskilt stor betydelse på senare tid och där visste tränaren enligt uppgift efteråt ändå med 95% säkerhet att det skulle bli skor runt om trots att banan höll mycket fin kvalitet och att den inte var anmäld så. Hästens chanser försämrades sedan betydligt och sådan information är inte rolig att få efter spelstopp om du har spikat. Där tappade säkert några spelare förtroendet för travsporten och varje sådant tillfälle är negativt om vi vill vår underbara sport väl.

Det som inte ens är i närheten av att fungera på ett tillfredställande sätt är informationen kring vagn och huvudlag. Många gånger svävar spelarkåren i total ovisshet trots att de följer livesändningen minutiöst även om det ska tilläggas att vissa tränare agerar som föredömen och är duktiga på att delge den här informationen i god tid också. Ibland nås man dock av uppgiften om att huvudlaget eller vagnen har ändrats efter att loppet har gått i mål eller när hästen rullar ut till provstart där tränaren helt enkelt inte har haft lust eller ansett det vara viktigt att delge spelarna informationen innan dess. Ett sådant fall var i onsdags med Philip Ess som gick med jänkarvagn för första gången vilket beskrevs på ett bra sätt av Daniel Berglund på Travnet.se: http://www.travnet.se/berglund/2018/07/27/spelkronika-v75-bollnas-287-hur-lange-har-svensk-travsport-rad-att-morka-avgorande-information-for-spelarna/

Som nämns i texten ovan finns det otaliga exempel på liknande situationer och det inträffar i princip varenda tävlingsdag och vi har full förståelse för om spelarkåren börjar tröttna. Det ska helt enkelt inte vara upp till tränarna att bestämma vad som är viktigt utan den påläste spelaren ska kunna ta alla parametrar i beaktning utifrån sin förmåga att förstå dem och därefter fatta sitt spelbeslut. Många tränare verkar lite föraktfullt tycka att spelarkåren är oförmögna att förstå effekten av utrustningsändringar och det är givetvis sant i många fall men det betyder inte att informationen ska undanhållas dem. Att göra kvalificerade gissningar grundade på kusk, tränare, stam och dagsform för en häst kombinerat med vilken utrustning den ska gå med för dagen är en stor del av vad travspelandet handlar om enligt vår mening och sedan får man fundera vidare på hur det fungerar på aktuell bankropp och underlag och från aktuellt startspår och så vidare.

Det som känns lite konstigt i sammanhanget är att själva informationsdelen borde vara relativt lätt att lösa praktiskt i samband med att man anmäler skoinformationen och tekniskt genom ATG:s informationssystem och vi hoppas helt enkelt att de ansvariga inser allvaret och löser situationen så snart som möjligt. Med tanke på detta så var det med stor glädje som vi under lördagen såg följande tweet ifrån Daniel Redén:

Det finns många föredömen inom tränarkåren och vi sympatiserar med dem och att de bombarderas med frågor om hur hästar ska utrustas dagarna i ända men vi hoppas att ett bättre fungerande informationssystem skulle bespara dem några av de frågorna och att andra stortränare följer Daniel Redéns exempel och uttryckligen uttalar att det är viktigt att lösa situationen så snart som möjligt. Vi hoppas också att vi kan jobba tillsammans med detta och dra åt samma håll då det börjar bli bråttom. Snart står vi inför en avreglerad spelmarknad med osäkra konsekvenser och svensk travsport har definitivt inte råd att tappa mer förtroende från spelarkåren!