Tag Archives: Joker

Nettoresultat för Skoinfo.se

Vi har gått igenom siffrorna för våra tips och nettoresultaten är uppdaterade: 561 849 SEK plus för dig som slaviskt följt våra Jokersystem sedan starten januari 2014 fram tills idag den 20 maj 2015.

Alla Jokersystem ligger ute under Travtips i menyn ovan och en längre sammanställning finns under Nettoresultat.

För våra automatgenererade system som vi kallar Skoinfo Boy så har vi sammanställt resultat fr o m augusti 2014, då vi lade till information om streckspel i vår databas, fram tills årsskiftet, och där låg vi 698 093 SEK plus.

Vilka tipstjänster slår de siffrorna?Nettoresultat 2014-08-01 - 2014-12-31
I framtiden så kommer vi försöka publicera nettoresultaten en gång i halvåret.