Startlistor


V75-omsättning: 29 989 379 SEK - System: 569522Uppdaterat: 2020-07-02 21:53:35

V75-1 | Lopp 7 | Halmstad | Transportcentralen - SprinterMästaren - Uttagningslopp 1 | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIKusk OddsV75%
2020-07-02-7 Hd 1/1609A Usain Töll v 4c c0,61Wilhelm Paal10012,40
2020-07-02-7 Hd 2/1609A Bodybuilder h 4ȼ ȼ4Örjan Kihlström (Bur He)5682,56
2020-07-02-7 Hd 3/1609A Criterion v 4ȼ ȼ2,11Carl Johan Jepson (Wal Fr)10410,70
2020-07-02-7 Hd 4/1609A Taxi Out v 4ȼ c1,08Jörgen Sjunnesson (Kar Ol)10260,82
2020-07-02-7 Hd 5/1609A Bythebook v 4ȼ ȼ3,01Erik Adielsson (Båt Sv)2432,37
2020-07-02-7 Hd 6/1609A Demon Onthe Hill (US) v 4ȼ ȼ1,6Ulf Ohlsson (Lil Re)8311,97
2020-07-02-7 Hd 7/1609A Amelie Grif (IT) s 4ȼ ȼ1,57Björn Goop3333,75
2020-07-02-7 Hd 8/1609A Green Manalishi h 4ȼ c1,5Jorma Kontio (Mel St)2035,38
V75-omsättning: 29 989 379 SEK - System: 569522Uppdaterat: 2020-07-02 21:53:35

V75-2 | Lopp 8 | Halmstad | ATG - SprinterMästaren - Uttagningslopp 2 | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIKusk OddsV75%
2020-07-02-8 Hd 1/1609A Brake Cooling h 4ȼ ȼ1,56Jorma Kontio (Mel St)4663,59
2020-07-02-8 Hd 2/1609A Sweetman v 4ȼ ȼ2,15Thomas Uhrberg (Nil La)3394,28
2020-07-02-8 Hd 3/1609A Osterc (US) h 4c ȼ2Erik Adielsson (Bur He)2628,72
2020-07-02-8 Hd 4/1609A Guzz Mearas h 4ȼ ȼ1,73Johan Untersteiner2430,13
2020-07-02-8 Hd 5/1609A Upset Face h 4c c0,93Adrian Kolgjini3724,49
2020-07-02-8 Hd 6/1609A Harper Seabrook v 4ȼ ȼ2,05Robert Bergh5522,14
2020-07-02-8 Hd 7/1609A King of Everything h 4ȼ c1,08Claes Svensson1716,61
V75-omsättning: 29 989 379 SEK - System: 569522Uppdaterat: 2020-07-02 21:53:35

V75-3 | Lopp 9 | Halmstad | Mailit - SprinterMästaren - Uttagningslopp 3 | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIKusk OddsV75%
2020-07-02-9 Hd 1/1609A Kick the Dust Ås (US) h 4ȼ ȼ3,25Johan Untersteiner2422,61
2020-07-02-9 Hd 2/1609A Ubiquarian Face h 4c ȼ1,45Adrian Kolgjini2472,00
2020-07-02-9 Hd 3/1609A Bailamos v 4ȼ ȼ2,12Kristian Lindberg13240,25
2020-07-02-9 Hd 4/1609A Västerbo Lexington h 4c ȼ1,1Robert Bergh4031,19
2020-07-02-9 Hd 5/1609A Don Fanucci Zet h 4c ȼ1,41Örjan Kihlström (Red Da)1276,71
2020-07-02-9 Hd 6/1609A Gerry (US) v 4ȼ c1,14Ulf Ohlsson (Lil Re)4861,33
2020-07-02-9 Hd 7/1609A Click Bait (US) h 4ȼ ȼ1,63Björn Goop (Mel St)3815,88
V75-omsättning: 29 989 379 SEK - System: 569522Uppdaterat: 2020-07-02 21:53:35

V75-4 | Lopp 10 | Halmstad | EMIN - Femåringslopp Ston | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIKusk OddsV75%
2020-07-02-10 Hd 1/2140A Aleppo Pine s 5ȼ ȼ2,21Kim Eriksson (Wal Ro)1734,14
2020-07-02-10 Hd 2/2140A Miss Sober s 5ȼ ȼ1,54Peter Ingves (Ber Ro)9050,81
2020-07-02-10 Hd 3/2140A Activated s 5ȼ ȼ1,92Carl Johan Jepson (Wal Fr)1836,19
2020-07-02-10 Hd 4/2140A Ti Punch Broline s 5ȼ ȼ1,88Johan Untersteiner (Wal Ro)4232,47
2020-07-02-10 Hd 5/2140A Au Pair Girl s 5c ȼ1,09Robert Bergh12530,70
2020-07-02-10 Hd 6/2140A Flash Am s 5ȼ ȼ1,61Torbjörn Jansson (Wal Ro)19180,50
2020-07-02-10 Hd 7/2140A Racing Brodda s 5c ȼ1,5Rikard N Skoglund (Dju Ma)3923,95
2020-07-02-10 Hd 8/2140A Vivacious Allie* (US) s 5ȼ ȼ1,07Örjan Kihlström (Red Da)2636,77
2020-07-02-10 Hd 9/2140A Zaniah Bi* (IT) s 5ȼ ȼ1,6Björn Goop5117,39
2020-07-02-10 Hd 10/2140A Rebella Matters* (NO) s 5c c1Erik Adielsson (Ham Fr)1767,04
V75-omsättning: 29 989 379 SEK - System: 569522Uppdaterat: 2020-07-02 21:53:35

V75-5 | Lopp 11 | Halmstad | Amatörernas Elitsprinter - Gert Allercrantz Minneslopp | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIKusk OddsV75%
2020-07-02-11 Hd 1/1640A Rexine* (NO) s 5ȼ ȼ1Sören Klitgaard (Wes Bo)8013,45
2020-07-02-11 Hd 2/1640A Sobel Jasmine s 5ȼ ȼ1,65Paul Robertsson (Unt Pe)4518,13
2020-07-02-11 Hd 3/1640A Harvey v 6ȼ ȼ1,35Frank Nilsson (Unt Jo)1836,93
2020-07-02-11 Hd 4/1640A Gomez v 7ȼ ȼ2,41Lukas Svedin (Ber Ro)1936,50
2020-07-02-11 Hd 5/1640A Havbergs Viking v 8ȼ ȼ1,44Lars Jönsson (Ber Sö)14081,00
2020-07-02-11 Hd 6/1640A Torpedo W.F.* (IT) v 8ȼ ȼ1,93Katrine Mikkelsen27350,57
2020-07-02-11 Hd 7/1640A Rajah Silvio v 7ȼ ȼ1,56Fredrik Skoog (Goo Bj)2573,16
2020-07-02-11 Hd 8/1640A It's Time v 6STR.Johan Svensson (Ros Ma)
2020-07-02-11 Hd 9/1640A Armour As* (IT) h 4ȼ ȼ1,6Håkan B Johansson (Rio Je)1642,36
2020-07-02-11 Hd 10/1640A Tony Afrika v 5ȼ ȼ2,63Johan A Nilsson (Kol Ad)3153,08
2020-07-02-11 Hd 11/1640A Arnie Express v 4ȼ ȼ3,01Hanna Lähdekorpi2233,86
2020-07-02-11 Hd 12/1640A Rocky Bear h 6ȼ ȼ2Håkan E Johansson11480,85
V75-omsättning: 29 989 379 SEK - System: 569522Uppdaterat: 2020-07-02 21:53:35

V75-6 | Lopp 12 | Halmstad | StoSprintern Final (Gr II Int) | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIKusk OddsV75%
2020-07-02-12 Hd 1/1609A Gina Mearas s 4ȼ ȼ1,82Johan Untersteiner3917,17
2020-07-02-12 Hd 2/1609A Golden Tricks (US) s 4ȼ ȼ1,33Örjan Kihlström (Red Da)1850,56
2020-07-02-12 Hd 3/1609A Digital Pro s 4ȼ c1,61Torbjörn Jansson (Mel St)7941,30
2020-07-02-12 Hd 4/1609A Sashay My Way (US) s 4c ȼ1,14Adrian Kolgjini6713,16
2020-07-02-12 Hd 5/1609A Matter of Fact (US) s 4ȼ ȼ2,9Ulf Ohlsson (Lil Re)3851,89
2020-07-02-12 Hd 6/1609A Galant Sisu s 4ȼ ȼ1,72Björn Goop2433,47
2020-07-02-12 Hd 7/1609A Boxer Shrimp s 4c c0,42Robert Bergh12730,50
2020-07-02-12 Hd 8/1609A Global Anarchy s 4ȼ ȼ2,16Joakim Lövgren13990,34
2020-07-02-12 Hd 9/1609A Grande Diva Sisu s 4ȼ ȼ2,42Per Nordström1077,77
2020-07-02-12 Hd 10/1609A Waiting Hill Hall s 4ȼ ȼ2,16Steen Juul1893,79
V75-omsättning: 29 989 379 SEK - System: 569522Uppdaterat: 2020-07-02 21:53:35

V75-7 | Lopp 13 | Halmstad | Sandå Stayern - Uttagning Summer Meeting Stayer | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIKusk OddsV75%
2020-07-02-13 Hd 1/3140V Townshend Broline v 5ȼ ȼ1,67Peter Untersteiner2116,91
2020-07-02-13 Hd 2/3140V Eclipse Am h 6STR.Lutfi Kolgjini (Kol Ad)
2020-07-02-13 Hd 3/3140V Zizou (IT) h 5ȼ ȼ1,4Henna Halme (Hei Ve)3221,85
2020-07-02-13 Hd 4/3140V Borups Racing v 6ȼ ȼ1,83Kevin Oscarsson (And Jo)11780,76
2020-07-02-13 Hd 5/3140V Lucky Base* (BE) v 5ȼ ȼ2Hans Crebas558,67
2020-07-02-13 Hd 6/3140V Grift J.R.* (NL) v 7ȼ ȼ1Michel F Rothengatter1753,94
2020-07-02-13 Hd 7/3140V Inspector v 5ȼ ȼ1,49Björn Goop5916,32
2020-07-02-13 Hd 8/3140V Indy D. v 6ȼ c1,23Örjan Kihlström (Wal Ro)1409,94
2020-07-02-13 Hd 9/3140V Thunderpedia (US) v 5c c0,81Christian Fiore (Fyh Li)21000,50
2020-07-02-13 Hd 10/3160V Cobbys Olifant v 6ȼ ȼ1,49Thomas Uhrberg2262,17
2020-07-02-13 Hd 11/3160V Vischio Holz (IT) h 6ȼ c0,9Carl Johan Jepson (Dah Ma)1237,35
2020-07-02-13 Hd 12/3160V Panamera v 6ȼ c1,38Jörgen Sjunnesson (Kar Ol)3762,08
2020-07-02-13 Hd 13/3160V Tuxedo Bi* (IT) v 8c ȼ1Rick Ebbinge (Eng Je)3421,02
2020-07-02-13 Hd 14/3180V Ferrari Sisu v 5c c0,88Marc Elias (Lug Co)719,98
2020-07-02-13 Hd 15/3180V Partizan Face v 8ȼ ȼ1,9Erik Adielsson (Kol Ad)3313,33
V75-omsättning: 29 989 379 SEK - System: 569522Uppdaterat: 2020-07-02 21:53:35
(Hästar med skoinfo eller BFI i orange är inrapporterade eller ändrade de senaste 15 minuterna.)
Extracted data successfully
Tuesday 7th of July 2020 00:57:28 - Records extracted: 69