Startlistor


V4-omsättning: 2 583 558 SEK - System: 66559Uppdaterat: 2020-07-02 21:53:35

V4-1 | Lopp 10 | Halmstad | EMIN - Femåringslopp Ston | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIKusk OddsV4%
2020-07-02-10 Hd 1/2140A Aleppo Pine s 5ȼ ȼ2,21Kim Eriksson (Wal Ro)1735,68
2020-07-02-10 Hd 2/2140A Miss Sober s 5ȼ ȼ1,54Peter Ingves (Ber Ro)9050,72
2020-07-02-10 Hd 3/2140A Activated s 5ȼ ȼ1,92Carl Johan Jepson (Wal Fr)1839,94
2020-07-02-10 Hd 4/2140A Ti Punch Broline s 5ȼ ȼ1,88Johan Untersteiner (Wal Ro)4232,57
2020-07-02-10 Hd 5/2140A Au Pair Girl s 5c ȼ1,09Robert Bergh12530,83
2020-07-02-10 Hd 6/2140A Flash Am s 5ȼ ȼ1,61Torbjörn Jansson (Wal Ro)19180,43
2020-07-02-10 Hd 7/2140A Racing Brodda s 5c ȼ1,5Rikard N Skoglund (Dju Ma)3921,87
2020-07-02-10 Hd 8/2140A Vivacious Allie* (US) s 5ȼ ȼ1,07Örjan Kihlström (Red Da)2635,18
2020-07-02-10 Hd 9/2140A Zaniah Bi* (IT) s 5ȼ ȼ1,6Björn Goop5115,92
2020-07-02-10 Hd 10/2140A Rebella Matters* (NO) s 5c c1Erik Adielsson (Ham Fr)1766,56
V4-omsättning: 2 583 558 SEK - System: 66559Uppdaterat: 2020-07-02 21:53:35

V4-2 | Lopp 11 | Halmstad | Amatörernas Elitsprinter - Gert Allercrantz Minneslopp | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIKusk OddsV4%
2020-07-02-11 Hd 1/1640A Rexine* (NO) s 5ȼ ȼ1Sören Klitgaard (Wes Bo)8011,61
2020-07-02-11 Hd 2/1640A Sobel Jasmine s 5ȼ ȼ1,65Paul Robertsson (Unt Pe)4515,74
2020-07-02-11 Hd 3/1640A Harvey v 6ȼ ȼ1,35Frank Nilsson (Unt Jo)1835,95
2020-07-02-11 Hd 4/1640A Gomez v 7ȼ ȼ2,41Lukas Svedin (Ber Ro)1935,51
2020-07-02-11 Hd 5/1640A Havbergs Viking v 8ȼ ȼ1,44Lars Jönsson (Ber Sö)14080,53
2020-07-02-11 Hd 6/1640A Torpedo W.F.* (IT) v 8ȼ ȼ1,93Katrine Mikkelsen27350,51
2020-07-02-11 Hd 7/1640A Rajah Silvio v 7ȼ ȼ1,56Fredrik Skoog (Goo Bj)2572,41
2020-07-02-11 Hd 8/1640A It's Time v 6STR.Johan Svensson (Ros Ma)
2020-07-02-11 Hd 9/1640A Armour As* (IT) h 4ȼ ȼ1,6Håkan B Johansson (Rio Je)1649,84
2020-07-02-11 Hd 10/1640A Tony Afrika v 5ȼ ȼ2,63Johan A Nilsson (Kol Ad)3152,70
2020-07-02-11 Hd 11/1640A Arnie Express v 4ȼ ȼ3,01Hanna Lähdekorpi2233,95
2020-07-02-11 Hd 12/1640A Rocky Bear h 6ȼ ȼ2Håkan E Johansson11480,83
V4-omsättning: 2 583 558 SEK - System: 66559Uppdaterat: 2020-07-02 21:53:35

V4-3 | Lopp 12 | Halmstad | StoSprintern Final (Gr II Int) | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIKusk OddsV4%
2020-07-02-12 Hd 1/1609A Gina Mearas s 4ȼ ȼ1,82Johan Untersteiner3919,03
2020-07-02-12 Hd 2/1609A Golden Tricks (US) s 4ȼ ȼ1,33Örjan Kihlström (Red Da)1845,62
2020-07-02-12 Hd 3/1609A Digital Pro s 4ȼ c1,61Torbjörn Jansson (Mel St)7940,91
2020-07-02-12 Hd 4/1609A Sashay My Way (US) s 4c ȼ1,14Adrian Kolgjini6713,51
2020-07-02-12 Hd 5/1609A Matter of Fact (US) s 4ȼ ȼ2,9Ulf Ohlsson (Lil Re)3852,44
2020-07-02-12 Hd 6/1609A Galant Sisu s 4ȼ ȼ1,72Björn Goop2433,29
2020-07-02-12 Hd 7/1609A Boxer Shrimp s 4c c0,42Robert Bergh12730,45
2020-07-02-12 Hd 8/1609A Global Anarchy s 4ȼ ȼ2,16Joakim Lövgren13990,30
2020-07-02-12 Hd 9/1609A Grande Diva Sisu s 4ȼ ȼ2,42Per Nordström1079,69
2020-07-02-12 Hd 10/1609A Waiting Hill Hall s 4ȼ ȼ2,16Steen Juul1894,40
V4-omsättning: 2 583 558 SEK - System: 66559Uppdaterat: 2020-07-02 21:53:35

V4-4 | Lopp 13 | Halmstad | Sandå Stayern - Uttagning Summer Meeting Stayer | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIKusk OddsV4%
2020-07-02-13 Hd 1/3140V Townshend Broline v 5ȼ ȼ1,67Peter Untersteiner2115,73
2020-07-02-13 Hd 2/3140V Eclipse Am h 6STR.Lutfi Kolgjini (Kol Ad)
2020-07-02-13 Hd 3/3140V Zizou (IT) h 5ȼ ȼ1,4Henna Halme (Hei Ve)3222,59
2020-07-02-13 Hd 4/3140V Borups Racing v 6ȼ ȼ1,83Kevin Oscarsson (And Jo)11780,81
2020-07-02-13 Hd 5/3140V Lucky Base* (BE) v 5ȼ ȼ2Hans Crebas5510,09
2020-07-02-13 Hd 6/3140V Grift J.R.* (NL) v 7ȼ ȼ1Michel F Rothengatter1754,65
2020-07-02-13 Hd 7/3140V Inspector v 5ȼ ȼ1,49Björn Goop5914,15
2020-07-02-13 Hd 8/3140V Indy D. v 6ȼ c1,23Örjan Kihlström (Wal Ro)1406,02
2020-07-02-13 Hd 9/3140V Thunderpedia (US) v 5c c0,81Christian Fiore (Fyh Li)21000,53
2020-07-02-13 Hd 10/3160V Cobbys Olifant v 6ȼ ȼ1,49Thomas Uhrberg2262,73
2020-07-02-13 Hd 11/3160V Vischio Holz (IT) h 6ȼ c0,9Carl Johan Jepson (Dah Ma)1238,21
2020-07-02-13 Hd 12/3160V Panamera v 6ȼ c1,38Jörgen Sjunnesson (Kar Ol)3761,92
2020-07-02-13 Hd 13/3160V Tuxedo Bi* (IT) v 8c ȼ1Rick Ebbinge (Eng Je)3422,11
2020-07-02-13 Hd 14/3180V Ferrari Sisu v 5c c0,88Marc Elias (Lug Co)7111,07
2020-07-02-13 Hd 15/3180V Partizan Face v 8ȼ ȼ1,9Erik Adielsson (Kol Ad)3312,91
V4-omsättning: 2 583 558 SEK - System: 66559Uppdaterat: 2020-07-02 21:53:35
(Hästar med skoinfo eller BFI i orange är inrapporterade eller ändrade de senaste 15 minuterna.)
Extracted data successfully
Tuesday 14th of July 2020 23:46:54 - Records extracted: 47