StartlistorLopp 1 | Axevalla | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIKusk Odds
2020-06-07-1 Ax 1/2140V Gurra Palema v 3c c1Mikael J Andersson (Hed Pä)18
2020-06-07-1 Ax 2/2140V Flashingsky v 4c ȼ2Ville Karhulahti627
2020-06-07-1 Ax 3/2140V Lucy Tilia s 4c c1Petter Engblom (Eng Ra)366
2020-06-07-1 Ax 4/2140V Kantens Cash v 6ȼ c2Dwight Pieters (Ber Ro)272
2020-06-07-1 Ax 5/2140V Bentley As* (IT) s 3c c(1)Robin Bakker (Hag Pa)57
2020-06-07-1 Ax 6/2140V Diggers Fromheaven v 3c c1Emilia Leo (Per Da)349
2020-06-07-1 Ax 7/2140V Jeffrey B.R.* (NO) v 3c c1Björn Goop (Ped Ki)35
2020-06-07-1 Ax 8/2140V Feelgood Pepper v 4c c(1)Emil Engvall1452
2020-06-07-1 Ax 9/2140V Kemas Lady s 3c c1André Eklundh (Aro So)704
2020-06-07-1 Ax 10/2140V Simson Saar v 4c c1Roger Pettersson (Ber An)1324
2020-06-07-1 Ax 11/2140V Hanita Fayline s 4c c1Anders Svanstedt (Adl Ha)304
2020-06-07-1 Ax 12/2140V Mill Cava s 3c c(1)Carlos Söderström843

Lopp 2 | Axevalla | Treåringslopp | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIKusk Odds
2020-06-07-2 Ax 1/2140V Dionysos L.I. v 3c c1Carl Johan Jepson (Mar Er)323
2020-06-07-2 Ax 2/2140V Christer Palema v 3c c1Mikael J Andersson (Hed Pä)356
2020-06-07-2 Ax 3/2140V Campagne de Press v 3c c1Jimmi Ehlers1323
2020-06-07-2 Ax 4/2140V Venezuela Broline v 3c c1Fredrik Söderberg (Eng Da)230
2020-06-07-2 Ax 5/2140V Yuvaraj h 3ȼ c2Peter Untersteiner303
2020-06-07-2 Ax 6/2140V Emir Ima v 3c c1Mattias Djuse35
2020-06-07-2 Ax 7/2140V Brambling h 3c c1Örjan Kihlström (Red Da)18
2020-06-07-2 Ax 8/2140V Kill'em All h 3c ȼ1Jan Henriksson (San El)596
2020-06-07-2 Ax 9/2140V Black Hill h 3c c1Fredrik Berg675
2020-06-07-2 Ax 10/2140V High Flyer* (NO) h 3c ȼ2Björn Goop (Ped Ki)63
2020-06-07-2 Ax 11/2140V Lisa Nevada s 3c c1Anders Svanstedt (Mol Gu)1012

Lopp 3 | Axevalla | Montélopp | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIKusk Odds
2020-06-07-3 Ax 1/2140A Canela Brava s 6ȼ ȼ2,74Jennifer Persson (Kar Jo)41
2020-06-07-3 Ax 2/2140A Anton Bore v 6c ȼ1,05Josefine Ivehag (Löf Am)83
2020-06-07-3 Ax 3/2140A Crazy Horse (DK) v 6c c0,47Julia Andersson (And Gö)101
2020-06-07-3 Ax 4/2140A Jaffa Maxim s 7c c0,51Henriette Larsen (Ham Jo)651
2020-06-07-3 Ax 5/2140A Hot Hot Hot v 6c c0,78Elinor Pettersson (Lin Li)319
2020-06-07-3 Ax 6/2140A Turbolenna s 8ȼ ȼ1,18Jennifer L Oscarsson (And An)441
2020-06-07-3 Ax 7/2140A No Limit la Ma v 5ȼ c1,45Tova Bengtsson (Ekl An)26
2020-06-07-3 Ax 8/2140A Crazy Man Ås v 6ȼ c1,06Malin Andersson (Lju Le)455
2020-06-07-3 Ax 9/2140A Front View v 7c c0,79Saga Laursen (Tho Sö)288
2020-06-07-3 Ax 10/2140A Ågårds Julius v 7c c0,74Linda Furåker (Åhs Kr)1481
2020-06-07-3 Ax 11/2140A Dreamboy A.F. v 6ȼ ȼ2,42Emilia Leo48

Lopp 4 | Axevalla | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIKusk Odds
2020-06-07-4 Ax 1/2140A Justice Ås (US) v 7ȼ ȼ2,27Peter Untersteiner256
2020-06-07-4 Ax 2/2140A Montdore h 10ȼ ȼ1,44Dwight Pieters (Ber Ro)386
2020-06-07-4 Ax 3/2140A Maxus (US) h 5c ȼ0,91Örjan Kihlström (Red Da)21
2020-06-07-4 Ax 4/2140A Bucks to Burn v 7ȼ ȼ1,68Rebecca Dahlén (Red Da)48
2020-06-07-4 Ax 5/2140A Lawmaker (CA) h 5c c1Hans G Eriksson (Eri Wi)61
2020-06-07-4 Ax 6/2140A Star Advisor Joli v 11ȼ ȼ1,77André Eklundh (Aro So)123
2020-06-07-4 Ax 7/2140A Chianti h 6ȼ ȼ1,74Björn Goop53
2020-06-07-4 Ax 8/2140A Lover Face v 12ȼ ȼ1,52Carl Johan Jepson (Jon An)569

Lopp 5 | Axevalla | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIKusk Odds
2020-06-07-5 Ax 1/2140V Sweet Carola s 4STR.Jan Henriksson (San El)
2020-06-07-5 Ax 2/2140V Lovemelikeyoudo s 5c ȼ1,77Markus Niklasson (Hen Pe)310
2020-06-07-5 Ax 3/2140V Wild Commander v 5ȼ c1,68Keijo Vartiainen1010
2020-06-07-5 Ax 4/2140V Tosca Tilly s 4c c1Mikael J Andersson283
2020-06-07-5 Ax 5/2140V Maniacio v 5c c0,82Fredrik Berg (Fri Ha)447
2020-06-07-5 Ax 6/2160V Girlluggage Racing s 4c c1André Eklundh48
2020-06-07-5 Ax 7/2160V Winnetou Diamant* (DE) h 3ȼ ȼ2Robin Bakker (Hag Pa)19
2020-06-07-5 Ax 8/2160V Love Candy s 6c c0,88Louise F Bäckstrand1976
2020-06-07-5 Ax 9/2160V Go for Fun v 4ȼ c1,74Marc Elias (And Je)194
2020-06-07-5 Ax 10/2160V Lill Betty s 6STR.Peter Untersteiner (Hol Pe)
2020-06-07-5 Ax 11/2160V Ja Devann v 7c c0,72Ann-Christin Svarén2152
2020-06-07-5 Ax 12/2160V Teton Miss Annie s 5ȼ c1,53Örjan Kihlström (Hel Ja)47
2020-06-07-5 Ax 13/2160V Emerick* (NO) v 5c c0,33Carl Johan Jepson (Gli Pe)153
2020-06-07-5 Ax 14/2160V Vångs Enok v 9c c0,58Rickard Svanstedt (And Ro)1133
2020-06-07-5 Ax 15/2160V Running Coktail s 5ȼ c1,48Fredrik Söderberg (Ols In)1455

Lopp 6 | Axevalla | Andra Testet StoChampionatet 2020 | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIKusk Odds
2020-06-07-6 Ax 1/2640A Mahma Lane s 4ȼ ȼ2,15Peter Untersteiner60
2020-06-07-6 Ax 2/2640A Diana Zet s 4ȼ ȼ1,68Örjan Kihlström (Red Da)14
2020-06-07-6 Ax 3/2640A Svecak Palema s 4c c1Kevin Oscarsson (Sve Li)338
2020-06-07-6 Ax 4/2640A Five O'Clock s 4c c0,9Olof Thorson1098
2020-06-07-6 Ax 5/2640A Global Allegiance s 4ȼ c0,83Magnus A Djuse (Dju Ma)756
2020-06-07-6 Ax 6/2640A Mayfair Amok s 4ȼ ȼ2,09Dwight Pieters (Ber Ro)1514
2020-06-07-6 Ax 7/2640A Love No Pain s 4c c0,85André Eklundh (Mel Ka)183
2020-06-07-6 Ax 8/2640A Mogas Casandra s 4ȼ ȼ2,78Carl Johan Jepson (Hel Ev)1134
2020-06-07-6 Ax 9/2640A Boxer Shrimp s 4ȼ ȼ1,83Björn Goop (Ber Ro)191
2020-06-07-6 Ax 10/2640A Zolly s 4c c0,71Mattias Djuse383
2020-06-07-6 Ax 11/2640A American Hill s 4ȼ c1,82Marc Elias (Lug Co)86

Lopp 7 | Axevalla | Spårtrappa | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIKusk Odds
2020-06-07-7 Ax 1/2640A The Trick Vick v 4ȼ ȼ2,15Örjan Kihlström (Ste Ul)295
2020-06-07-7 Ax 2/2640A Joyful Boko* v 4c c0,67André Eklundh (Mel Ka)157
2020-06-07-7 Ax 3/2640A Bosse Rich v 6c c0,75Mikael J Andersson (Kyl Ki)660
2020-06-07-7 Ax 4/2640A Silent Honor (US) v 5ȼ ȼ1,6Carl Johan Jepson (Dah Ma)47
2020-06-07-7 Ax 5/2640A Unarmed Face v 4c ȼ1,9Simon Helm (Kol Ad)485
2020-06-07-7 Ax 6/2640A Artico Zack* (IT) h 4c c(1)Björn Goop50
2020-06-07-7 Ax 7/2640A Diamond League s 7c c0,9Rickard Svanstedt (Kar To)1072
2020-06-07-7 Ax 8/2640A Milos Ganador v 4c c0,88Thomas Dalborg (Elf Ol)456
2020-06-07-7 Ax 9/2640A Far from Over v 5c c1Jenny Andersson578
2020-06-07-7 Ax 10/2640A Utah Broline h 4c ȼ1,83Peter Untersteiner63
2020-06-07-7 Ax 11/2640A Digital Crunch v 4c c0,69Hanna Lähdekorpi64
2020-06-07-7 Ax 12/2640A Gangnam Style K. h 4ȼ ȼ3,01Marc Elias (Lug Co)96
2020-06-07-7 Ax 13/2640A Vasco de Gama (IT) v 6ȼ c1,23Olof Thorson496
2020-06-07-7 Ax 14/2640A Starbec's A.to Z. h 4ȼ c1,55Anders Svanstedt67

Lopp 8 | Axevalla | Guldstoet - Treåringslopp Ston | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIKusk Odds
2020-06-07-8 Ax 1/2140A Martha Zon s 3c c1Magnus A Djuse (Dju Ma)294
2020-06-07-8 Ax 2/2140A Finland s 3c c1Janne Korpi (Rek Ri)299
2020-06-07-8 Ax 3/2140A Saonoi s 3ȼ ȼ4Veijo Heiskanen121
2020-06-07-8 Ax 4/2140A Tiny Rocket s 3c ȼ2Per Nordström218
2020-06-07-8 Ax 5/2140A Hill's Angel s 3c c1Björn Goop12
2020-06-07-8 Ax 6/2140A Anice Cake s 3c c0,88Kevin Oscarsson (Osc Ji)969
2020-06-07-8 Ax 7/2140A Aperfecttric s 3ȼ ȼ4Jim Oscarsson331
2020-06-07-8 Ax 8/2140A Chablis Ribb s 3ȼ c1,2Leif Witasp196
2020-06-07-8 Ax 9/2140A Tequila L.L. s 3ȼ ȼ1,82Thomas Uhrberg (Nor Sö)84

Lopp 9 | Axevalla | STL Silverdivisionen, Försök 3 i Meeting 4 (Final Bergsåker 27 juni) | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIKusk Odds
2020-06-07-9 Ax 1/2140A Smevikens Cruiser h 8ȼ ȼ1,26André Eklundh388
2020-06-07-9 Ax 2/2140A Doctor Doxey Zenz h 7ȼ c1,04Mathias Andersson114
2020-06-07-9 Ax 3/2140A Urgent Call v 7ȼ ȼ2,07Oskar J Andersson73
2020-06-07-9 Ax 4/2140A Floris Baldwin* (NL) v 8ȼ c0,53Ville Karhulahti (And Tr)243
2020-06-07-9 Ax 5/2140A Zap di Girifalco* (IT) h 5c ȼ1,2Björn Goop16
2020-06-07-9 Ax 6/2140A Havefunwithme s 6ȼ ȼ1,52Örjan Kihlström (Unt Jo)309
2020-06-07-9 Ax 7/2140A Ad Hoc h 5c c0,92Carl Johan Jepson (Eng Ra)342
2020-06-07-9 Ax 8/2140A Pastor Power v 6ȼ ȼ1,61Peter Untersteiner93
2020-06-07-9 Ax 9/2140A Final Dream v 7ȼ ȼ1,67Linda Sedström (Jer Ma)561
2020-06-07-9 Ax 10/2140A Kick Off Classic* (NO) h 7ȼ ȼ1,45Mikael J Andersson (And Tr)413
2020-06-07-9 Ax 11/2140A Roofie v 5ȼ ȼ1,55Stefan Persson (Unt Jo)213
2020-06-07-9 Ax 12/2140A Sign Me Up Too v 7ȼ ȼ1,56Emilia Leo301

Lopp 10 | Axevalla | Hertiginnan av Västergötland Kronprinsessan Victorias lopp | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIKusk Odds
2020-06-07-10 Ax 1/2140A Zizou (IT) h 5ȼ ȼ1,41Henna Halme (Hei Ve)109
2020-06-07-10 Ax 2/2140A Mas Capacity* (FI) v 5c ȼ1,5Kajsa Ljunghager (Mel Ka)69
2020-06-07-10 Ax 3/2140A Arapaho Ghostdance v 6ȼ ȼ1,48Malin Friman (Kol Ad)283
2020-06-07-10 Ax 4/2140A Mr Southwind v 9ȼ ȼ3,03Kim Moberg (Cro Ja)37
2020-06-07-10 Ax 5/2140A Inez Alki* (NL) s 5ȼ ȼ3,64Emilia Leo (Cre Ha)39
2020-06-07-10 Ax 6/2140A Townshend Broline v 5ȼ c0,85Kajsa Frick (Unt Pe)444
2020-06-07-10 Ax 7/2140A Man of Steel v 7c c0,75Linda Sedström (Jer Ma)160
2020-06-07-10 Ax 8/2140A Rossi Palema v 5ȼ c1,31Susanne H Osterling (Hed Pä)393
2020-06-07-10 Ax 9/2140A Southwind Queen* (US) s 4ȼ ȼ2,4Rebecca Dahlén (Bia Ri)66
2020-06-07-10 Ax 10/2140A Bonny Boy v 6ȼ ȼ2,5Hanna Lähdekorpi (Lug Co)343
2020-06-07-10 Ax 11/2140A Cuarto Käbb v 8ȼ ȼ3,64Henriette Larsen (Fal Hå)116
2020-06-07-10 Ax 12/2140A Perfect Gede v 8ȼ ȼ1,9Jenny A Björk (Joh Ch)695

Lopp 11 | Axevalla | P21-lopp | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIKusk Odds
2020-06-07-11 Ax 1/1640V Who by Fire v 7ȼ ȼ3,74André Eklundh (San Ov)50
2020-06-07-11 Ax 2/1660V Lindys Diva s 8ȼ c1,11Rickard Svanstedt (Kar To)250
2020-06-07-11 Ax 3/1660V Livi Mermaid s 6ȼ ȼ1,8Ville Karhulahti (San El)62
2020-06-07-11 Ax 4/1660V Coram d'Inverne v 5c c0,62Jan Henriksson (Årm Je)195
2020-06-07-11 Ax 5/1660V Gassmans Krut Rut s 5ȼ ȼ2,5Carl Johan Jepson (Mar Er)131
2020-06-07-11 Ax 6/1660V Why Not Blanche v 5c ȼ1,45Johan Brandel (Fra Jo)49
2020-06-07-11 Ax 7/1660V Sinister Face v 6ȼ c0,84Kevin Oscarsson (And Ro)48
2020-06-07-11 Ax 8/1660V Pirat Pia s 8c c0,78Peter Untersteiner (Hol Pe)164
2020-06-07-11 Ax 9/1660V Loveslikeasmoothie s 7c ȼ1,68Markus Niklasson (Hen Pe)544
2020-06-07-11 Ax 10/1660V Body Milk s 4ȼ c1,35Mikael J Andersson (Hed Pä)65
2020-06-07-11 Ax 11/1660V Miss Fina s 7ȼ ȼ2,11Malte Handfast (For An)747
Odds uppdaterade: 2020-06-07 17:41:53
(Hästar med skoinfo eller BFI i orange är inrapporterade eller ändrade de senaste 15 minuterna.)
Extracted data successfully
Friday 3rd of July 2020 00:28:21 - Records extracted: 126