StartlistorLopp 1 | Axevalla | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIKusk Odds
2020-05-26-1 Ax 1/2140V Axel Palema v 4c c1Mikael J Andersson (Hed Pä)29
2020-05-26-1 Ax 2/2140V Hurricane Hill* (BE) h 3c c(1)Hans Crebas25
2020-05-26-1 Ax 3/2140V Solkattens Ferrari v 4c c1Carl Johan Jepson (Jan Su)156
2020-05-26-1 Ax 4/2140V Gloster Gladiator v 3c c1Fredrik Berg137
2020-05-26-1 Ax 5/2140V Mr Kindic h 3c c(1)Rickard Svanstedt521
2020-05-26-1 Ax 6/2140V Mill Blues s 4c c1Magnus Jakobsson (Gus Mi)796
2020-05-26-1 Ax 7/2140V Pinotage A.A. s 4c c1Stefan Persson (And Ce)65
2020-05-26-1 Ax 8/2140V Valnes Lisa s 3c c(1)Jonathan Carre456
2020-05-26-1 Ax 9/2140V Jerrynice Boko s 4c c1Petter Karlsson (Kar Ha)650
2020-05-26-1 Ax 10/2140V Honesty s 3STR.Maria Törnqvist
2020-05-26-1 Ax 11/2140V Hanita Fayline s 4c c(1)André Eklundh (Adl Ha)104
2020-05-26-1 Ax 12/2140V Maracaz s 5STR.Magnus S Karlsson (Ott Ma)

Lopp 2 | Axevalla | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIKusk Odds
2020-05-26-2 Ax 1/2640V Kålland v 8STR.André Eklundh (Eri La)
2020-05-26-2 Ax 2/2660V Prima Kaiser h 7c c0,94Carl Johan Jepson (Loq Em)73
2020-05-26-2 Ax 3/2660V Outlaw Pete v 8c c0,58Jens Laursen (Oin Ar)996
2020-05-26-2 Ax 4/2660V Bransbys Juke Box v 7ȼ c1,3Mikael J Andersson (Hel Bo)109
2020-05-26-2 Ax 5/2660V Eraja Jaam v 6ȼ ȼ3,03Jonas Moberg58
2020-05-26-2 Ax 6/2660V Mr Jalla Jalla v 8ȼ c1,02Magnus Jakobsson (Pet Ro)420
2020-05-26-2 Ax 7/2660V Mister Selfie v 5ȼ c1,41Robert Bergh31
2020-05-26-2 Ax 8/2660V Twins Zaack v 7c c0,74Stefan Persson (Wal Yn)381
2020-05-26-2 Ax 9/2660V Gigant Coger v 5ȼ ȼ1,56Kim Eriksson (Per Fr)97
2020-05-26-2 Ax 10/2660V Kakan Gertorp s 7ȼ c0,97Anders Svanstedt (And To)657
2020-05-26-2 Ax 11/2660V A Deal is a Deal v 5c c0,42Erik Berglöf36
2020-05-26-2 Ax 12/2660V Carbureightr v 8c c0,63Marcus Hultman (Nor Ni)1182
2020-05-26-2 Ax 13/2660V Jas S.S. v 10ȼ c1,77Tom Fromell (Sva Pe)2200

Lopp 3 | Axevalla | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIKusk Odds
2020-05-26-3 Ax 1/2140V Estreet Simoni h 4c ȼ1,5Rickard Svanstedt77
2020-05-26-3 Ax 2/2140V Lightbay v 4c c1Marcus Hultman (Kin Jo)684
2020-05-26-3 Ax 3/2140V Strong Lover v 4ȼ ȼ2,5André Eklundh (Elf Mi)340
2020-05-26-3 Ax 4/2140V Maven Bolets* (BE) s 4c c(1)Hans Crebas120
2020-05-26-3 Ax 5/2140V Song Lane s 4c c1Stefan Persson (Wal Yn)1409
2020-05-26-3 Ax 6/2140V Roger Z. v 4c c1Anders Christiansson (And Ro)959
2020-05-26-3 Ax 7/2140V Charlock Ganador v 5c c0,5Magnus Jakobsson20
2020-05-26-3 Ax 8/2140V Don't be So Shy v 3ȼ ȼ1,82Jonathan Bardun (Sve Cl)432
2020-05-26-3 Ax 9/2160V Plan B. v 4ȼ ȼ1,83Ville Karhulahti148
2020-05-26-3 Ax 10/2160V Olle Då v 4ȼ ȼ2,29Carl Johan Jepson (Pet Ro)64
2020-05-26-3 Ax 11/2160V Xtra G.T. v 4ȼ ȼ2,55Andreas Forsberg (Jan Su)1226
2020-05-26-3 Ax 12/2160V Fenix Marcesi v 6ȼ ȼ2,67Mikael J Andersson (And Ce)214
2020-05-26-3 Ax 13/2160V Acredula R.L. (IT) s 4ȼ ȼ4Dwight Pieters (Söd Ca)197
2020-05-26-3 Ax 14/2160V Front View v 7c c0,78Niclas Stenquist (Tho Sö)416
2020-05-26-3 Ax 15/2160V M.G.Livin Miracle s 5c c1Kim Eriksson (Wig Le)286

Lopp 4 | Axevalla | Ladugårdsinredes Körsvensserie - Spårtrappa (12 startande) - omgång 8 - K150-lopp | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIKusk Odds
2020-05-26-4 Ax 1/1640A Newlight Coger v 4c c0,83Alexandra Wisén (Per Fr)379
2020-05-26-4 Ax 2/1640A Awkward Situation s 5c ȼ1,63Enya Gustafsson (Gus Mi)518
2020-05-26-4 Ax 3/1640A Bosse Rich v 6ȼ ȼ3,15Iina Aho (Kyl Ki)51
2020-05-26-4 Ax 4/1640A Skall Ha v 8c c0,9Jeanette Holmskov (Ehl Ji)83
2020-05-26-4 Ax 5/1640A Sally MacLennane s 6ȼ c1,28Jan E Flink337
2020-05-26-4 Ax 6/1640A Donna de la Creme s 5c c0,83Joakim Granlund (Gra St)350
2020-05-26-4 Ax 7/1640A Diamond League s 7c c0,89Tom Fromell (Kar To)823
2020-05-26-4 Ax 8/1640A Big Jim Pellini v 5c c1Maija Lähdekorpi (Läh Ha)60
2020-05-26-4 Ax 9/1640A Alibi s 5ȼ ȼ3,33Jens Laursen (Bjö Ja)54
2020-05-26-4 Ax 10/1640A Livi Oboy v 4ȼ ȼ2,74Tim Nagel (Mob Jo)33
2020-05-26-4 Ax 11/1640A Manstone's Future v 8ȼ ȼ1,97Emil Engvall (Ras Pe)267
2020-05-26-4 Ax 12/1640A Sugar Man v 7c ȼ1,14Andreas Andersson (San El)167

Lopp 5 | Axevalla | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIKusk Odds
2020-05-26-5 Ax 1/2140A Gomez v 7ȼ ȼ2,78Robert Bergh41
2020-05-26-5 Ax 2/2140A El Toro* (FR) v 6c c0,5Jonathan Carre1193
2020-05-26-5 Ax 3/2140A Rossi Palema v 5ȼ c1,32Mikael J Andersson (Hed Pä)36
2020-05-26-5 Ax 4/2140A Missing the Blues v 9ȼ c0,69Thomas Dalborg (Hol Re)913
2020-05-26-5 Ax 5/2140A Au Gratin v 5ȼ c1,14Carl Johan Jepson (Hur Ma)55
2020-05-26-5 Ax 6/2140A Solkattens Chiron v 5ȼ ȼ1,68Kim Eriksson (Wis To)37
2020-05-26-5 Ax 7/2140A Lucky Babe s 7ȼ c0,82Fredrik Berg (For An)1251
2020-05-26-5 Ax 8/2140A Straight Flush (US) h 5c c1Torbjörn Simberg622
2020-05-26-5 Ax 9/2140A Vikens Dome v 6c c0,74Johan L Sundgren82
2020-05-26-5 Ax 10/2140A Baja Rosa Akema s 8ȼ ȼ1,3Jonathan Bardun (Hje Jo)260
2020-05-26-5 Ax 11/2140A Chip Line v 8c ȼ1,29Daniel Schön1480
2020-05-26-5 Ax 12/2140A Västerbo Starlit v 10c c0,8Marcus Hultman (Joh Kr)1288

Lopp 6 | Axevalla | Stolopp | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIKusk Odds
2020-05-26-6 Ax 1/2140V Kirsty MacColl s 6ȼ c1,41Thomas Dalborg (Fli Ja)540
2020-05-26-6 Ax 2/2140V Accra s 5ȼ ȼ2,35Carl Johan Jepson (Mar Er)51
2020-05-26-6 Ax 3/2140V Tobeanunorasinner s 4ȼ ȼ4Ville Karhulahti (Ste Ul)150
2020-05-26-6 Ax 4/2140V We the People s 4ȼ ȼ1,43Rickard Svanstedt91
2020-05-26-6 Ax 5/2160V Cake 'n Pie s 8ȼ c0,96Jan Henriksson (Sve Ca)1510
2020-05-26-6 Ax 6/2160V Listas Marion s 5ȼ ȼ1,83Magnus Jakobsson36
2020-05-26-6 Ax 7/2160V Bare Facts s 4STR.Anders Svanstedt
2020-05-26-6 Ax 8/2160V Anemon s 7ȼ c1,54Per Berg Thomsen795
2020-05-26-6 Ax 9/2160V Inside the Dream s 5ȼ ȼ3,17John Ö Jensen443
2020-05-26-6 Ax 10/2160V Del Ray Pellini s 4c c0,77Maria Törnqvist389
2020-05-26-6 Ax 11/2160V Aurora Palema s 4c c0,93Mikael J Andersson (Hed Pä)47
2020-05-26-6 Ax 12/2160V Epsom s 6c c0,93Fredrik Berg (For An)186
2020-05-26-6 Ax 13/2160V Bring Me Money s 4ȼ ȼ3,15Stefan Persson (Per Hå)65
2020-05-26-6 Ax 14/2160V Lindys Diva s 8c c0,55Tom Fromell (Kar To)1164
2020-05-26-6 Ax 15/2160V Ladybluechip s 5c ȼ1,37André Eklundh (Pet Pa)620

Lopp 7 | Axevalla | Skaraborgsbygdens Ungdomsserie | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIKusk Odds
2020-05-26-7 Ax 1/2140A Gin T.at Last s 4c c1Tom Fromell (For An)865
2020-05-26-7 Ax 2/2140A Avenir d'Inverne v 7c ȼ2Tim Nagel (Nag Ro)201
2020-05-26-7 Ax 3/2140A Xanthis Christina s 6ȼ c1,16Andreas Andersson (Joh Ro)254
2020-05-26-7 Ax 4/2140A Olympic Blue Chip (US) v 6c c1Jonathan Bardun (Sve Cl)42
2020-05-26-7 Ax 5/2140A Dreamonspirit v 5c c0,95Saga Laursen (Lau Ka)162
2020-05-26-7 Ax 6/2140A Kosgi v 4c c1Per Nilsson (Iva Mo)43
2020-05-26-7 Ax 7/2140A Abra Kadabra W.W. s 3STR.Iina Aho (Str Bi)
2020-05-26-7 Ax 8/2140A Jaxon V.S.* (DE) v 4ȼ ȼ(1)Kajsa Ljunghager (Aro So)49
2020-05-26-7 Ax 9/2140A Zar Neo v 4ȼ ȼ1,48Markus Niklasson (Per Fr)43
2020-05-26-7 Ax 10/2140A Prinsessan Yasmin s 6ȼ ȼ2,9Christian Cracchiolo (Wal Mi)106
2020-05-26-7 Ax 11/2140A Jåkupp Erik v 4c c0,88Anton Knutsson (Per Hå)430

Lopp 8 | Axevalla | P21-lopp - Spårtrappa | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIKusk Odds
2020-05-26-8 Ax 1/2140A Great Guvijo v 8c c0,91Helena Egertoft (Blo Li)516
2020-05-26-8 Ax 2/2140A Unbalanced s 7ȼ c0,99André Eklundh (Joh Ro)127
2020-05-26-8 Ax 3/2140A Jussi Bryne v 5c ȼ1,08Per Nilsson (Iva Mo)444
2020-05-26-8 Ax 4/2140A Livi Mermaid s 6ȼ ȼ1,89Magnus Jakobsson (San El)111
2020-05-26-8 Ax 5/2140A Chilling Star v 6ȼ ȼ1,43Nicklas Nilsson (Kar So)763
2020-05-26-8 Ax 6/2140A Beethoven v 4ȼ ȼ3,25Carl Johan Jepson (Tör Ma)18
2020-05-26-8 Ax 7/2140A Bo Allegretto v 10ȼ ȼ1,55Anders Christiansson (Ben Be)362
2020-05-26-8 Ax 8/2140A Dhori s 6STR.Olle Elfstrand
2020-05-26-8 Ax 9/2140A Balanced Rudder v 5ȼ c1,22Jan Henriksson (Wik Ul)201
2020-05-26-8 Ax 10/2140A Marcel P. v 5c c0,82Joakim Granlund (Gra St)343
2020-05-26-8 Ax 11/2140A Justice Rhyme v 6ȼ c1,12Janne Svart532
2020-05-26-8 Ax 12/2140A Tricky Face v 5ȼ ȼ1,9Anders Svanstedt59
2020-05-26-8 Ax 13/2140A Cendrillon v 6c c0,84Niclas Stenquist (Bar Åk)314
2020-05-26-8 Ax 14/2140A Kom Leia s 7c ȼ1,74Mikael J Andersson158
2020-05-26-8 Ax 15/2140A Cadillac Dimanche v 6c c0,52Rickard Svanstedt (Bar Åk)437
Odds uppdaterade: 2020-05-26 21:08:03
(Hästar med skoinfo eller BFI i orange är inrapporterade eller ändrade de senaste 15 minuterna.)
Extracted data successfully
Tuesday 2nd of June 2020 15:44:53 - Records extracted: 105