Startlistor


V5-omsättning: 161 599 SEK - System: 3715Uppdaterat: 2019-10-13 14:05:28

V5-1 | Lopp 5 | Halmstad | HästRehab by Skönabäcks - Breddlopp - P21-lopp | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIKusk OddsV5%
2019-10-13-5 Hd 1/2140A Rigantona s 8c c1Kaj Jönsson a (Thu Ro)17320,74
2019-10-13-5 Hd 2/2140A Kanonis Monic s 6c c1Conny Görtz a1715,13
2019-10-13-5 Hd 3/2140A Charming v 3c c1Christian Cracchiolo (Ste Fr)3652,15
2019-10-13-5 Hd 4/2140A Rhina s 6c c0,6Henning Leonhardt a2943,94
2019-10-13-5 Hd 5/2140A Hövding Sting v 4c c0,9Linn Strandqvist (Str To)4818,28
2019-10-13-5 Hd 6/2140A Korpral Zon v 4c c1Henriette Larsen (Unt Pe)1646,97
2019-10-13-5 Hd 7/2140A Mary Hotshot s 3c c1Erika Persson a11311,17
2019-10-13-5 Hd 8/2140A Hallelujah v 8c c1Kevin Oscarsson (San Ov)2222,76
2019-10-13-5 Hd 9/2140A Sjöhultets Harry v 4c c0,75Fredrik Lindvall a (Ben Cl)2234,46
2019-10-13-5 Hd 10/2140A Borups Pion s 6c c0,74My I Andersson a (And Ma)8440,42
2019-10-13-5 Hd 11/2140A Wonderlust King v 8ȼ c1,46Jan Hansen (Ter Pe)2003,19
2019-10-13-5 Hd 12/2140A My Little Ego v 8c c0,78Heidi Skön a10200,29
V5-omsättning: 161 599 SEK - System: 3715Uppdaterat: 2019-10-13 14:05:28

V5-2 | Lopp 6 | Halmstad | Skönabäck Naturreservats - Breddlopp - P21-lopp | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIKusk OddsV5%
2019-10-13-6 Hd 1/2140A Last Chance L. v 10ȼ c1,32Sören Boel (Bäc To)1725,87
2019-10-13-6 Hd 2/2140A Minttu Akema v 7c c0,97Ingemar Nilsson a2942,81
2019-10-13-6 Hd 3/2140A Salt Sea Water v 8c c0,88Kevin Oscarsson (Sem An)3615,89
2019-10-13-6 Hd 4/2140A Alexia Höjvang* (DK) s 7c c0,33Jonas Hansen a2384,26
2019-10-13-6 Hd 5/2140A Lily de Lune s 5ȼ c0,83Linn Stenson (Ste Un)1288,04
2019-10-13-6 Hd 6/2140A Drusus v 8c c0,72Bo Örberg a6810,91
2019-10-13-6 Hd 7/2140A Nelle Atticus Big v 8c c0,63Anna-Karin Bergquist a4340,43
2019-10-13-6 Hd 8/2140A Linges Glide v 8c c0,79Max Karlsson (Lar Bj)4631,80
2019-10-13-6 Hd 9/2140A Dollar Dream* v 4ȼ c1,2Axel Jacobsen2835,11
2019-10-13-6 Hd 10/2140A Easy Copi s 5c c0,59Mats Börjesson a (Bro Ås)7661,48
2019-10-13-6 Hd 11/2140A Carolin Fame s 7ȼ c1,65Håkan K Persson (Kri Gö)4317,79
2019-10-13-6 Hd 12/2140A Cyklist (DK) v 5c c0,88Stephanie J Werder a (Ohl Su)2925,04
V5-omsättning: 161 599 SEK - System: 3715Uppdaterat: 2019-10-13 14:05:28

V5-3 | Lopp 7 | Halmstad | Skönabäck Swedens montépris - Montélopp - P21-lopp | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIKusk OddsV5%
2019-10-13-7 Hd 1/2140V Kädarp Aramis v 6c c0,44Malin Andersson a (Eng Na)1414,83
2019-10-13-7 Hd 2/2160V A Walk in the Park s 6c c0,55Tova Bengtsson a (Bjö Pe)3118,10
2019-10-13-7 Hd 3/2180V Tax Free* v 9c ȼ1,09Stephanie J Werder a (Haa Al)4519,71
2019-10-13-7 Hd 4/2180V Dual Ignitors v 9ȼ ȼ2,41Lee Nimåker (And Da)3915,30
2019-10-13-7 Hd 5/2180V Mr Finnsson v 6c c0,58Alicia J Larsson a (Eng Gö)4432,87
2019-10-13-7 Hd 6/2180V Dolce Vici v 10c c0,93Vanessa Larsson a (Joh Ma)3364,68
2019-10-13-7 Hd 7/2180V Gert Oleg v 8c c0,43Elinor Pettersson a (Nor Is)1613,85
V5-omsättning: 161 599 SEK - System: 3715Uppdaterat: 2019-10-13 14:05:28

V5-4 | Lopp 8 | Halmstad | Skönabäck Sweden Parks - Breddlopp - P21-lopp | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIKusk OddsV5%
2019-10-13-8 Hd 1/2140A Calvados Akema v 8c c0,9Henrik Johansson a (Nil In)2411,25
2019-10-13-8 Hd 2/2140A Harry River v 4ȼ c1,5Ola Samuelsson3142,01
2019-10-13-8 Hd 3/2140A Raspberry Baret s 10c c0,69Andreas Örberg (Örb Bo)4143,82
2019-10-13-8 Hd 4/2140A Fickle Morning s 9ȼ ȼ1,41Christina Tilp (Bey Ha)1781,59
2019-10-13-8 Hd 5/2140A A.U.Viktoria s 7ȼ c1,25Lee Nimåker (Unk An)893,89
2019-10-13-8 Hd 6/2140A Woop'sididitagain s 7c c0,76Rune Petersson a4380,88
2019-10-13-8 Hd 7/2140A Sampson Spitha v 7ȼ ȼ1,48Lars Jönsson a (Kar Di)1951,79
2019-10-13-8 Hd 8/2140A Danger Pace v 6STR.Linda Allercrantz a
2019-10-13-8 Hd 9/2140A Gowin Ixi s 8c c0,63Emil Petersson a (Sch An)2843,43
2019-10-13-8 Hd 10/2140A Nelli Mindy s 5c c1Sofie Svedin3018,73
2019-10-13-8 Hd 11/2140A Sir M.M. v 6STR.Svend Dyhrberg (Pål Je)
2019-10-13-8 Hd 12/2140A Julle Flash v 10c c0,76Henriette Larsen (Ols Be)5221,68
V5-omsättning: 161 599 SEK - System: 3715Uppdaterat: 2019-10-13 14:05:28

V5-5 | Lopp 9 | Halmstad | Skönabäck Slotts - Breddlopp - P21-lopp | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIKusk OddsV5%
2019-10-13-9 Hd 1/2140A Bunny Follo s 4c c0,88Henriette Larsen (Unt Pe)4617,46
2019-10-13-9 Hd 2/2140A Fabulous Ixi v 7c c0,93Anders Schillström a1646,20
2019-10-13-9 Hd 3/2140A Nici v 10c c0,74Roger Jonsson a (Olo Le)4713,11
2019-10-13-9 Hd 4/2140A Flybury Am v 4ȼ ȼ1,74Max Karlsson (Hin Gu)1244,14
2019-10-13-9 Hd 5/2140A Danz of Hope (DK) s 4ȼ ȼ1,54Lars Hermodsson a1157,79
2019-10-13-9 Hd 6/2140A The Hooligan v 9c c0,94Malin Junker a2901,22
2019-10-13-9 Hd 7/2140A Aperfectmate v 4c c1Kevin Oscarsson (Osc Ji)7618,66
2019-10-13-9 Hd 8/2140A Haicon (FI) v 5ȼ c0,96Håkan K Persson3318,68
2019-10-13-9 Hd 9/2140A Quite Solo s 5ȼ c0,88Håkan E Johansson a1394,79
2019-10-13-9 Hd 10/2140A Cervix Am s 7c c0,91Jan Hansen (Rån Ma)1944,09
2019-10-13-9 Hd 11/2140A Quantum Cappuccino v 7ȼ ȼ2,03Sören Boel (Bod Jo)9611,56
2019-10-13-9 Hd 12/2140A One Way Face s 8c c0,84Emil Petersson a (Got Ag)4041,43
V5-omsättning: 161 599 SEK - System: 3715Uppdaterat: 2019-10-13 14:05:28
(Hästar med skoinfo eller BFI i orange är inrapporterade eller ändrade de senaste 15 minuterna.)
Extracted data successfully
Monday 11th of November 2019 21:07:16 - Records extracted: 55