Startlistor


V4-omsättning: 1 883 217 SEK - System: 31159Uppdaterat: 2019-07-17 13:31:01

V4-1 | Lopp 1 | Karlshamn | ICA Maxi | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIKusk OddsV4%
2019-07-17-1 Kh 1/1680A G.K.Idaho v 8ȼ ȼ2,42Kjell Gustafsson a4701,60
2019-07-17-1 Kh 2/1680A Stepping Stone v 7c c1Jörgen Lorentzen2552,14
2019-07-17-1 Kh 3/1680A Overlord v 5c c0,7Emelie Knutsson a (Knu Ke)6114,65
2019-07-17-1 Kh 4/1680A Silver Lore s 7c c0,72Robert Andersson a3823,13
2019-07-17-1 Kh 5/1680A Oro Doc v 5c c0,81Kevin Oscarsson (Dro Ch)6113,36
2019-07-17-1 Kh 6/1680A Miracle Gift v 7ȼ ȼ2,03Sofie Ericsson (Dro Ch)1146,86
2019-07-17-1 Kh 7/1680A Osborn Klipp v 5ȼ ȼ2,48Hans Crebas789,06
2019-07-17-1 Kh 8/1680A Västerbo Calvados v 4ȼ c0,62Anders Zackrisson12010,21
2019-07-17-1 Kh 9/1680A Quantum Catch v 9c c0,88Dan Ottosson a (Lar Ev)6861,10
2019-07-17-1 Kh 10/1680A Big Marke v 6c c0,61Roger Pettersson (Sel Mi)1595,60
2019-07-17-1 Kh 11/1680A Pine Touch v 6ȼ ȼ2,86Thomas Dalborg1286,41
2019-07-17-1 Kh 12/1680A Princess of China s 6c ȼ1,19Peter Untersteiner (Hal Ka)1245,28
V4-omsättning: 1 883 217 SEK - System: 31159Uppdaterat: 2019-07-17 13:31:01

V4-2 | Lopp 2 | Karlshamn | Östersjöfestivalen//Stolopp | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIKusk OddsV4%
2019-07-17-2 Kh 1/1680A Danz of Hope (DK) s 4ȼ ȼ1,88Lars Hermodsson a2194,96
2019-07-17-2 Kh 2/1680A Butterscotch s 6c c0,43Jörgen Sjunnesson (Ugl Li)3717,44
2019-07-17-2 Kh 3/1680A G.K.Designed Dream s 7c c0,35Louise F Bäckstrand a (Löf Cl)2953,13
2019-07-17-2 Kh 4/1680A Othella Marke s 4ȼ ȼ1,43Roger Pettersson (Sel Mi)5417,00
2019-07-17-2 Kh 5/1680A Arwen T.Dream s 6c c1Christian Cracchiolo (Pal Ro)2440,90
2019-07-17-2 Kh 6/1680A Penny Lane T.B. s 8ȼ ȼ2,67Ales Pavsic (Jos Ul)5690,93
2019-07-17-2 Kh 7/1680A Turbolenna s 7ȼ ȼ1,26Anton Knutsson (And An)4470,74
2019-07-17-2 Kh 8/1680A End of the Line s 5ȼ ȼ1,83Benny J L Nilsson a3952,02
2019-07-17-2 Kh 9/1680A Majors Estelle s 4ȼ ȼ3,42Conny Gustafsson a3181,82
2019-07-17-2 Kh 10/1680A G.K.Prio Ett s 6ȼ ȼ2,34Lars Högström a (Lun Id)2662,34
2019-07-17-2 Kh 11/1680A G.K.New Chance s 4c ȼ1,48Kevin Oscarsson (Faj Ca)4871,31
2019-07-17-2 Kh 12/1680A Neonetta G.H. s 4ȼ ȼ1,94Fredrik Persson1236,99
V4-omsättning: 1 883 217 SEK - System: 31159Uppdaterat: 2019-07-17 13:31:01

V4-3 | Lopp 3 | Karlshamn | Kockens | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIKusk OddsV4%
2019-07-17-3 Kh 1/1680A Paladin v 4c ȼ1Roger Malmqvist8711,47
2019-07-17-3 Kh 2/1680A G.R.Torpiv v 8c c0,59Jörgen Lorentzen2752,04
2019-07-17-3 Kh 3/1680A Edgy Look v 6ȼ c0,64Christoffer Eriksson (Söd He)5315,86
2019-07-17-3 Kh 4/1680A Speedy Globe* (DK) v 10ȼ ȼ1,06Betina Lund a2401,09
2019-07-17-3 Kh 5/1680A Amazing Memory v 6STR.Kim Eriksson (Lin An)
2019-07-17-3 Kh 6/1680A Neon Hagh h 4ȼ ȼ1,95Fredrik Persson4212,08
2019-07-17-3 Kh 7/1680A Panzarotti v 6ȼ ȼ1,49Johan Svensson a (Jon Ca)2063,33
2019-07-17-3 Kh 8/1680A Borga Diamond v 11c c1Peter Untersteiner (Ohl Su)2622,16
2019-07-17-3 Kh 9/1680A Easy Tiger Pellini v 7ȼ ȼ2,61Thomas Dalborg1904,05
2019-07-17-3 Kh 10/1680A Draft One h 6c c0,93Kent Knutsson2935,84
2019-07-17-3 Kh 11/1680A Alvena U.Two v 8ȼ c0,74Clas Löfkvist a9480,59
2019-07-17-3 Kh 12/1680A Cool Vacation* (DK) h 5ȼ c0,67Peter Ingves (Lun Be)1278,42
V4-omsättning: 1 883 217 SEK - System: 31159Uppdaterat: 2019-07-17 13:31:01

V4-4 | Lopp 4 | Karlshamn | Tom Stenholms Memorial | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIKusk OddsV4%
2019-07-17-4 Kh 1/2480A Sphinx d'Inverne v 6ȼ ȼ1,75Kim Eriksson (Mad Th)2828,62
2019-07-17-4 Kh 2/2480A Playboy Face* v 7ȼ c1,32Kenneth Nielsen (Jen Wi)2484,69
2019-07-17-4 Kh 3/2480A Gullabo Däck Bling v 6c c0,45Anton Knutsson (Knu Ke)4916,24
2019-07-17-4 Kh 4/2480A Sobel Jocke v 8c c0,48Sofie Ericsson (Pal Ka)2383,77
2019-07-17-4 Kh 5/2480A Enclave v 5c ȼ0,69Anders Zackrisson9212,26
2019-07-17-4 Kh 6/2480A Elegant Ås (US) v 9c c0,68Markus Niklasson (Lun Id)4801,54
2019-07-17-4 Kh 7/2480A Kosmopolit du Gull v 7ȼ ȼ1,82Fredrik Persson6010,58
2019-07-17-4 Kh 8/2480A Finish Star v 10c c0,94Mats Svanhall a (Sör Jo)5561,15
2019-07-17-4 Kh 9/2480A That's Art v 4c c0,71Peter Untersteiner4220,72
V4-omsättning: 1 883 217 SEK - System: 31159Uppdaterat: 2019-07-17 13:31:01
(Hästar med skoinfo eller BFI i orange är inrapporterade eller ändrade de senaste 15 minuterna.)
Extracted data successfully
Friday 19th of July 2019 17:24:00 - Records extracted: 45