StartlistorLopp 1 | Karlshamn | ICA Maxi | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIKusk Odds
2019-07-17-1 Kh 1/1680A G.K.Idaho v 8ȼ ȼ2,42Kjell Gustafsson a470
2019-07-17-1 Kh 2/1680A Stepping Stone v 7c c1Jörgen Lorentzen255
2019-07-17-1 Kh 3/1680A Overlord v 5c c0,7Emelie Knutsson a (Knu Ke)61
2019-07-17-1 Kh 4/1680A Silver Lore s 7c c0,72Robert Andersson a38
2019-07-17-1 Kh 5/1680A Oro Doc v 5c c0,81Kevin Oscarsson (Dro Ch)61
2019-07-17-1 Kh 6/1680A Miracle Gift v 7ȼ ȼ2,03Sofie Ericsson (Dro Ch)114
2019-07-17-1 Kh 7/1680A Osborn Klipp v 5ȼ ȼ2,48Hans Crebas78
2019-07-17-1 Kh 8/1680A Västerbo Calvados v 4ȼ c0,62Anders Zackrisson120
2019-07-17-1 Kh 9/1680A Quantum Catch v 9c c0,88Dan Ottosson a (Lar Ev)686
2019-07-17-1 Kh 10/1680A Big Marke v 6c c0,61Roger Pettersson (Sel Mi)159
2019-07-17-1 Kh 11/1680A Pine Touch v 6ȼ ȼ2,86Thomas Dalborg128
2019-07-17-1 Kh 12/1680A Princess of China s 6c ȼ1,19Peter Untersteiner (Hal Ka)124

Lopp 2 | Karlshamn | Östersjöfestivalen//Stolopp | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIKusk Odds
2019-07-17-2 Kh 1/1680A Danz of Hope (DK) s 4ȼ ȼ1,88Lars Hermodsson a219
2019-07-17-2 Kh 2/1680A Butterscotch s 6c c0,43Jörgen Sjunnesson (Ugl Li)37
2019-07-17-2 Kh 3/1680A G.K.Designed Dream s 7c c0,35Louise F Bäckstrand a (Löf Cl)295
2019-07-17-2 Kh 4/1680A Othella Marke s 4ȼ ȼ1,43Roger Pettersson (Sel Mi)54
2019-07-17-2 Kh 5/1680A Arwen T.Dream s 6c c1Christian Cracchiolo (Pal Ro)24
2019-07-17-2 Kh 6/1680A Penny Lane T.B. s 8ȼ ȼ2,67Ales Pavsic (Jos Ul)569
2019-07-17-2 Kh 7/1680A Turbolenna s 7ȼ ȼ1,26Anton Knutsson (And An)447
2019-07-17-2 Kh 8/1680A End of the Line s 5ȼ ȼ1,83Benny J L Nilsson a395
2019-07-17-2 Kh 9/1680A Majors Estelle s 4ȼ ȼ3,42Conny Gustafsson a318
2019-07-17-2 Kh 10/1680A G.K.Prio Ett s 6ȼ ȼ2,34Lars Högström a (Lun Id)266
2019-07-17-2 Kh 11/1680A G.K.New Chance s 4c ȼ1,48Kevin Oscarsson (Faj Ca)487
2019-07-17-2 Kh 12/1680A Neonetta G.H. s 4ȼ ȼ1,94Fredrik Persson123

Lopp 3 | Karlshamn | Kockens | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIKusk Odds
2019-07-17-3 Kh 1/1680A Paladin v 4c ȼ1Roger Malmqvist87
2019-07-17-3 Kh 2/1680A G.R.Torpiv v 8c c0,59Jörgen Lorentzen275
2019-07-17-3 Kh 3/1680A Edgy Look v 6ȼ c0,64Christoffer Eriksson (Söd He)53
2019-07-17-3 Kh 4/1680A Speedy Globe* (DK) v 10ȼ ȼ1,06Betina Lund a240
2019-07-17-3 Kh 5/1680A Amazing Memory v 6STR.Kim Eriksson (Lin An)
2019-07-17-3 Kh 6/1680A Neon Hagh h 4ȼ ȼ1,95Fredrik Persson42
2019-07-17-3 Kh 7/1680A Panzarotti v 6ȼ ȼ1,49Johan Svensson a (Jon Ca)206
2019-07-17-3 Kh 8/1680A Borga Diamond v 11c c1Peter Untersteiner (Ohl Su)262
2019-07-17-3 Kh 9/1680A Easy Tiger Pellini v 7ȼ ȼ2,61Thomas Dalborg190
2019-07-17-3 Kh 10/1680A Draft One h 6c c0,93Kent Knutsson29
2019-07-17-3 Kh 11/1680A Alvena U.Two v 8ȼ c0,74Clas Löfkvist a948
2019-07-17-3 Kh 12/1680A Cool Vacation* (DK) h 5ȼ c0,67Peter Ingves (Lun Be)127

Lopp 4 | Karlshamn | Tom Stenholms Memorial | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIKusk Odds
2019-07-17-4 Kh 1/2480A Sphinx d'Inverne v 6ȼ ȼ1,75Kim Eriksson (Mad Th)28
2019-07-17-4 Kh 2/2480A Playboy Face* v 7ȼ c1,32Kenneth Nielsen (Jen Wi)248
2019-07-17-4 Kh 3/2480A Gullabo Däck Bling v 6c c0,45Anton Knutsson (Knu Ke)49
2019-07-17-4 Kh 4/2480A Sobel Jocke v 8c c0,48Sofie Ericsson (Pal Ka)238
2019-07-17-4 Kh 5/2480A Enclave v 5c ȼ0,69Anders Zackrisson92
2019-07-17-4 Kh 6/2480A Elegant Ås (US) v 9c c0,68Markus Niklasson (Lun Id)480
2019-07-17-4 Kh 7/2480A Kosmopolit du Gull v 7ȼ ȼ1,82Fredrik Persson60
2019-07-17-4 Kh 8/2480A Finish Star v 10c c0,94Mats Svanhall a (Sör Jo)556
2019-07-17-4 Kh 9/2480A That's Art v 4c c0,71Peter Untersteiner42

Lopp 5 | Karlshamn | Karlshamns Travskola//Stolopp | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIKusk Odds
2019-07-17-5 Kh 1/1680A G.K.Super Class s 8ȼ c1,64Lars Högström a (Eno Ja)134
2019-07-17-5 Kh 2/1680A Ventabs Hillevi s 4c c0,57Thomas Dalborg48
2019-07-17-5 Kh 3/1680A Niras Alexa s 6c c0,52Bo Nilsson a294
2019-07-17-5 Kh 4/1680A Zorrina Neo s 4c c1Anders Zackrisson62
2019-07-17-5 Kh 5/1680A Love Candy s 5c c0,83Louise F Bäckstrand a53
2019-07-17-5 Kh 6/1680A Yanni Knick s 5c c1Jörgen Lorentzen213
2019-07-17-5 Kh 7/1680A Winnie Blackfire s 4ȼ c1,2Christel Berntsson (Sel Mi)64
2019-07-17-5 Kh 8/1680A Dania Stetson s 9ȼ ȼ1,39Knut Nilsson a463
2019-07-17-5 Kh 9/1680A New Day s 5c c0,65Johanna Rasmusson a (Eks Pi)186
2019-07-17-5 Kh 10/1680A Bazinga Cheri s 4ȼ c2Christoffer Eriksson41

Lopp 6 | Karlshamn | Colorama Färghuset Österport | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIKusk Odds
2019-07-17-6 Kh 1/1680A Alfas Lucky Luke v 3c c1Thomas Madsen49
2019-07-17-6 Kh 2/1680A Classic Silvio s 4c c(1)Christoffer Eriksson30
2019-07-17-6 Kh 3/1680A Diana Newmen s 4STR.Fredrik Persson
2019-07-17-6 Kh 4/1680A Sobel Amanda s 4c c1Peter Ingves (Pal Ka)40
2019-07-17-6 Kh 5/1680A Giant Abbey h 10ȼ ȼ1,16Peter Sjöberg a77
2019-07-17-6 Kh 6/1680A Everöd Freja s 4c c1Conny Lindblad130
2019-07-17-6 Kh 7/1680A Syria Då s 5ȼ c1,33Victor Rosleff (Ben In)298
2019-07-17-6 Kh 8/1680A Isarou s 4c c1Kaj Jönsson a (Thu Ro)631
2019-07-17-6 Kh 9/1680A Lisa Marke s 3c c1Roger Pettersson (Sel Mi)178
2019-07-17-6 Kh 10/1680A Prince of Spirit v 4c c(1)Patrik Nygren (Lin Ma)111

Lopp 7 | Karlshamn | XL Bygg Karlshamn//Montélopp | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIKusk Odds
2019-07-17-7 Kh 1/1680A M.T.Lucic v 6c c0,76Saga Laursen (Lor Jö)326
2019-07-17-7 Kh 2/1680A Henna s 5c c0,88Tova Bengtsson a (Dyh Sv)21
2019-07-17-7 Kh 3/1680A Mr Finnsson v 6c c0,62Emma Holmquist a (Eng Gö)77
2019-07-17-7 Kh 4/1680A Medium v 7c c0,61Emelie Knutsson a (Sal Jo)110
2019-07-17-7 Kh 5/1680A Victoria Knick s 7c c0,43Alexandra Wisén (Per Fr)204
2019-07-17-7 Kh 6/1680A J.F.Sånna v 8c ȼ1,2Marina Ginman a (Kar Mi)252
2019-07-17-7 Kh 7/1680A Von Gladiator* (DK) v 8ȼ c0,8Terese Möller a (Jen Wi)240
2019-07-17-7 Kh 8/1680A Goal Tooma* v 9c c0,39Sabina Gammelgård a (Mor Sö)354
2019-07-17-7 Kh 9/1680A Ecupos Ahla v 6c c0,73Jennifer L Oscarsson (Fag Ma)49
2019-07-17-7 Kh 10/1680A Tyfon Brodde v 5c c0,88Jessica Pilenberg a (Pal Ro)101

Lopp 8 | Karlshamn | Skärmexpo | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIKusk Odds
2019-07-17-8 Kh 1/1680A Primo Victoria s 5c c1Andre von Dabrowski291
2019-07-17-8 Kh 2/1680A Bee El Cynosure v 6c c0,68Ida Einarsson101
2019-07-17-8 Kh 3/1680A Bee El Cosette s 6c c1Fredrik Lindvall a92
2019-07-17-8 Kh 4/1680A Silver Glen v 4c c0,75Robert Andersson a34
2019-07-17-8 Kh 5/1680A Jokers B.M.W. v 5c ȼ2Dan Ottosson a (Nor Gu)38
2019-07-17-8 Kh 6/1680A Forrest Gump S.F. v 3c c(1)Patrik Nygren (Lin Ma)29
2019-07-17-8 Kh 7/1680A Gruosi s 4c c0,9Kjell Gustafsson a412
2019-07-17-8 Kh 8/1680A Simb Lucrativo v 7c c0,56Victor Rosleff (Ben In)525

Lopp 9 | Karlshamn | Välkommen till Åbro's Nattrav Kalmartravet 27/7 | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIKusk Odds
2019-07-17-9 Kh 1/1680A Svempa Laday v 4ȼ ȼ2,25Thomas Dalborg102
2019-07-17-9 Kh 2/1680A Floalts Clouseau v 5ȼ ȼ2,13Bengt A Nilsson a131
2019-07-17-9 Kh 3/1680A Finogo Pointer v 6ȼ c1,04Anna Rogell a310
2019-07-17-9 Kh 4/1680A Bienvenue* (DK) v 6ȼ c2Jörgen Sjunnesson (Ugl Li)19
2019-07-17-9 Kh 5/1680A Sissi Rak s 9c c0,96Christoffer Eriksson (Nil Ar)65
2019-07-17-9 Kh 6/1680A Euphoria Silvåkra s 6ȼ ȼ2,96Kevin Oscarsson (Söd An)107
2019-07-17-9 Kh 7/1680A Speed Marke v 5ȼ c1,57Christel Berntsson (Sel Mi)220
2019-07-17-9 Kh 8/1680A Sladdie* v 9ȼ ȼ2,23Betina Lund a (Esp Mi)640
2019-07-17-9 Kh 9/1680A Alert Vendil v 3c c1Markus Niklasson (Str To)152
2019-07-17-9 Kh 10/1680A Calvados Akema v 8c c0,89Ingemar Nilsson a711
2019-07-17-9 Kh 11/1680A Wilbur* (DK) v 8c c1Kenn Christoffersen a (Hen Li)400
2019-07-17-9 Kh 12/1680A Silver Fashion v 5c ȼ1,43Robert Andersson a180
Odds uppdaterade: 2019-07-17 15:26:10
(Hästar med skoinfo eller BFI i orange är inrapporterade eller ändrade de senaste 15 minuterna.)
Extracted data successfully
Sunday 21st of July 2019 08:35:21 - Records extracted: 95