Startlistor


V5-omsättning: 226 762 SEK - System: 4982Uppdaterat: 2019-06-16 16:22:56

V5-1 | Lopp 3 | Åmål | Åmål Stadshotell | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIKusk OddsV5%
2019-06-16-3 Åm 1/2080A Looping s 5ȼ ȼ3,64Fredrik Berg (Laa Ma)1154,14
2019-06-16-3 Åm 2/2080A FighterResaKnight* (NO) h 5ȼ ȼ1,9Lars M Antonsen a6271,21
2019-06-16-3 Åm 3/2080A Ja Devann v 6c ȼ1,6Ann-Christin Svarén a2091,67
2019-06-16-3 Åm 4/2080A Herman Laday v 6c c1Anders Christiansson (And Li)3804,05
2019-06-16-3 Åm 5/2080A Goetmals Joe v 5c c0,7Cecilia Karlsson (Eri Je)3330,62
2019-06-16-3 Åm 6/2080A Prinsessan Yasmin s 5c c1Thomas Dalborg (Wal Mi)1828,38
2019-06-16-3 Åm 7/2080A Anfield Avenue v 6c ȼ2Magnus Jakobsson2429,80
2019-06-16-3 Åm 8/2080A Dakota Bell s 7c c1Henrik Rudqvist (Wim Jö)4840,73
2019-06-16-3 Åm 9/2080A Notera s 6ȼ c1,28Jan Silvén a (Spe Ja)2033,20
2019-06-16-3 Åm 10/2080A Lily Bourbon* (NO) s 4c c0,5Göran Antonsen2372,22
2019-06-16-3 Åm 11/2080A Matteo Manassero v 6ȼ ȼ2,35Mikael J Andersson1486,14
2019-06-16-3 Åm 12/2080A Lady Jewel s 5c ȼ1,54Kristian Lindberg (Bli Ja)1887,31
V5-omsättning: 226 762 SEK - System: 4982Uppdaterat: 2019-06-16 16:22:56

V5-2 | Lopp 4 | Åmål | Ladugårdsinredes B-tränarserie | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIKusk OddsV5%
2019-06-16-4 Åm 1/2080V Sincerus (NO) v 5c c0,71Mikael J Andersson (Edv Bj)789,30
2019-06-16-4 Åm 2/2080V Reacher v 5ȼ ȼ2,11Svante Häger a5512,23
2019-06-16-4 Åm 3/2080V Targaryen Face v 4ȼ ȼ3,15Magnus Jakobsson (Pet Pa)2431,05
2019-06-16-4 Åm 4/2080V Karen Victory s 5c c1Maria Lundgren (Mag To)7920,70
2019-06-16-4 Åm 5/2100V All Reasons v 7ȼ ȼ1,5Paw Mahony (Hög Ul)3920,76
2019-06-16-4 Åm 6/2100V Creator Scoop v 7c c0,97Morgan Johansson a9013,86
2019-06-16-4 Åm 7/2100V Angel of Mine s 7ȼ ȼ2,3Marcus Hultman (Til Ch)1507,73
2019-06-16-4 Åm 8/2100V Van Figo v 7ȼ ȼ1,43Glenn H Persson (Eng Mi)3562,30
2019-06-16-4 Åm 9/2100V Jas Ribb v 7ȼ c0,9Jörgen S Wallin (Roo Vi)6520,70
2019-06-16-4 Åm 10/2100V Irish Cream Zon s 6c c0,41Kristian Lindberg (Ohl Sö)3404,95
2019-06-16-4 Åm 11/2100V Athletic Division* (NO) v 6c c0,7Henrik Daggert a (Dag Be)1943,48
2019-06-16-4 Åm 12/2100V Baron Etoile v 5ȼ ȼ3,28Fredrik Berg (Nyb Ma)2092,58
V5-omsättning: 226 762 SEK - System: 4982Uppdaterat: 2019-06-16 16:22:56

V5-3 | Lopp 5 | Åmål | Husaby Hästkliniks Stoserie | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIKusk OddsV5%
2019-06-16-5 Åm 1/2080A Mimmi Dynamite s 4c c1Jan-Erik Lundkvist a3343,32
2019-06-16-5 Åm 2/2080A Något Extra s 8c c0,68Anders Christiansson (Lin Mi)2980,98
2019-06-16-5 Åm 3/2080A Caramba Go V.J. s 6ȼ ȼ1,89Thomas Martinsson a (Has Na)1503,14
2019-06-16-5 Åm 4/2080A Text Me Carro s 4c c0,55Fredrik Berg969,81
2019-06-16-5 Åm 5/2080A Forces of Destiny s 4ȼ ȼ2,07Dagfinn Aarum (Pet Jö)905,13
2019-06-16-5 Åm 6/2080A Miss Point (NO) s 4ȼ c1,05Daniel Schön a3951,58
2019-06-16-5 Åm 7/2080A Flying Garbo s 6ȼ ȼ1,89Kristian Lindberg4817,43
2019-06-16-5 Åm 8/2080A Orangeri s 7c c0,41Mikael J Andersson (Mag Kj)2602,77
2019-06-16-5 Åm 9/2080A G.K.Trixy s 4ȼ ȼ4Magnus Jakobsson (Ste Ul)4312,91
2019-06-16-5 Åm 10/2080A Caddie Lorine s 6c c0,47Janne Svart a3400,76
2019-06-16-5 Åm 11/2080A SoBe Star s 6c c0,95Peter Ådefors (Wes Fo)7410,62
2019-06-16-5 Åm 12/2080A A Walk in the Park s 6ȼ ȼ2,3Paw Mahony (Bjö Pe)4021,01
V5-omsättning: 226 762 SEK - System: 4982Uppdaterat: 2019-06-16 16:22:56

V5-4 | Lopp 6 | Åmål | Bernt Johanssons Minneslopp | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIKusk OddsV5%
2019-06-16-6 Åm 1/2080V Västerbo Whistler v 5STR.Paw Mahony
2019-06-16-6 Åm 2/2080V J.S.Alpha v 7ȼ ȼ2,42Jan Silvén a (Spe Ja)7410,96
2019-06-16-6 Åm 3/2080V Pippi Pagadi s 5c c1Dagfinn Aarum (Nyb Ca)1534,82
2019-06-16-6 Åm 4/2100V Smirre Creek v 11c c1Mikael J Andersson (Ols In)1667,41
2019-06-16-6 Åm 5/2100V Zivertson v 11ȼ c1,12Peter Ådefors (Bjö Bo)4411,79
2019-06-16-6 Åm 6/2100V Edindy s 7ȼ ȼ1,67Kristian Lindberg5421,50
2019-06-16-6 Åm 7/2100V Fighting Joe h 7ȼ c0,97Tom Horpestad5710,50
2019-06-16-6 Åm 8/2100V Yankee Frecel* (NO) v 8ȼ c0,97Lars M Antonsen a7091,16
2019-06-16-6 Åm 9/2100V Carlos Milo v 7c c0,64John Ö Jensen1119,06
2019-06-16-6 Åm 10/2100V Wellino Avenue v 8c c0,58Magnus Jakobsson (Gus Be)2330,57
V5-omsättning: 226 762 SEK - System: 4982Uppdaterat: 2019-06-16 16:22:56

V5-5 | Lopp 7 | Åmål | Husky Chocolate Run | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIKusk OddsV5%
2019-06-16-7 Åm 1/2480A Ängens Kryptonit v 11ȼ c1,14Dagfinn Aarum (Ols Jo)3511,85
2019-06-16-7 Åm 2/2480A Trytobe s 7c c0,98Tom Horpestad1569,56
2019-06-16-7 Åm 3/2480A Tindra Star s 8ȼ ȼ1,98Magnus Jakobsson (Wii Bi)2340,77
2019-06-16-7 Åm 4/2480A Alvena Vagaboy v 7c c0,68Mikael J Andersson (Joh Le)1338,17
2019-06-16-7 Åm 5/2480A Deepak Am v 6ȼ c1,05Kristian Lindberg (Str Pe)7310,46
2019-06-16-7 Åm 6/2480A Callmesally s 7c c0,63Mikko Aho8212,10
2019-06-16-7 Åm 7/2480A Stuck on Joe v 7c c0,92Thomas Dalborg1974,04
2019-06-16-7 Åm 8/2480A C.C.Boy (NO) v 10c c0,84Gunnar Kylén a6760,45
2019-06-16-7 Åm 9/2480A Werdelin v 8c c0,53Johan Lundkvist a (Sva Ja)9640,48
2019-06-16-7 Åm 10/2480A Judge Memphis v 5ȼ ȼ2Mimmi Elfstrand528,84
2019-06-16-7 Åm 11/2480A Smekeruds Javelin s 8c c0,83Marcus Hultman (Ekl To)6560,62
2019-06-16-7 Åm 12/2480A Thomson v 7ȼ c0,92Thomas Martinsson a2122,05
V5-omsättning: 226 762 SEK - System: 4982Uppdaterat: 2019-06-16 16:22:56
(Hästar med skoinfo eller BFI i orange är inrapporterade eller ändrade de senaste 15 minuterna.)
Extracted data successfully
Thursday 20th of June 2019 09:04:20 - Records extracted: 58