Resultat

2019-09-09: MondayHagmyren V5 V4 V3 LDLopp:  1  2  3  4  5  6  7  8  9
2019-09-09: MondayFärjestad V64 V4 V3 DDLopp:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
2019-09-09: MondayBoden V5 V4 V3Lopp:  1  2  3  4  5  6  7  8  9
2019-09-10: TuesdayAxevalla V5 V4 V3Lopp:  1  2  3  4  5  6  7  8  9
2019-09-10: TuesdaySolvalla V64 V5 V4 V3 DDLopp:  1  2  3  4  5  6  7  8  9
2019-09-10: TuesdayRomme V5 V4 V3 LDLopp:  1  2  3  4  5  6  7  8  9
2019-09-10: TuesdayEskilstuna V5 V4 V3Lopp:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

V4 | Axevalla

Avd. VinnareSystem VärdeOdds # BFI
V4-111 Victory Road215248 SEK38c c1
V4-24 Hope of Joy140074 SEK33ȼ ȼ1,53
V4-38 Börge (DK)132379 SEK15c c0,75
V4-413 Loke Survive112592 SEK21ȼ ȼ1,72
Omsättning: 139 507 SEK - System: 3943V44 rätt:112592 SEK
V4-omsättning: 139 507 SEK - System: 3943Uppdaterat: 2019-09-10 20:48:10

V4-1 | Lopp 6 | Axevalla | Välkommen till Grabbkväll 9 november | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIRes. Tid KuskOddsV4%
2019-09-10-6 Ax 11/2140 Victory Road v 7c c111.14,3A Christoffer Eriksson3825,66
2019-09-10-6 Ax 8/2140 Ståhlebos King v 5ȼ c0,7521.14,6A Håkan K Persson4022,42
2019-09-10-6 Ax 2/2140 Milles Fighter v 6c c131.14,6A Pethra Prytz a2132,99
2019-09-10-6 Ax 6/2140 Livi Money Maker v 5c c141.14,7A Per Nilsson3762,44
2019-09-10-6 Ax 5/2140 Adamant v 6c c0,8751.14,8A Mikael J Andersson10810,36
2019-09-10-6 Ax 4/2140 Madjestic Man v 5ȼ ȼ1,3661.14,8A Fredrik Claesson a4043,57
2019-09-10-6 Ax 12/2140 Bransbys Juke Box v 6ȼ c1,4171.14,9A André Eklundh3552,21
2019-09-10-6 Ax 3/2140 Jubel v 5ȼ ȼ2,9401.14,9A Stefan Söderkvist3418,18
2019-09-10-6 Ax 9/2140 Francisfromheaven s 6ȼ ȼ1,5201.14,9A Magdalena Ulriks.-Siminsk2098,04
2019-09-10-6 Ax 10/2140 Putinthepower v 5c c101.16,4AG Leif Witasp2603,27
2019-09-10-6 Ax 7/2140 Zenzero Jet* (IT) h 4ȼ ȼ10UAG Rickard Svanstedt3420,84
2019-09-10-6 Ax 1/2140 Digital Box v 9STR. Linda Sedström0,00
V4-omsättning: 139 507 SEK - System: 3943Uppdaterat: 2019-09-10 20:48:10

V4-2 | Lopp 7 | Axevalla | axtrav.se | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIRes. Tid KuskOddsV4%
2019-09-10-7 Ax 4/2140 Hope of Joy h 7ȼ ȼ1,5311.13,7A Christoffer Eriksson3325,92
2019-09-10-7 Ax 2/2140 I'm a Keeper h 3ȼ ȼ2,3421.13,9A Leif Witasp17514,00
2019-09-10-7 Ax 8/2140 X.L.Bygg Palema v 6c c0,7231.14,2A Mikael J Andersson3348,16
2019-09-10-7 Ax 12/2140 Rudisha v 4ȼ ȼ1,7641.14,2A Robert Bergh1728,73
2019-09-10-7 Ax 6/2140 Vikens Dome v 5ȼ ȼ3,0351.14,3A Rickard Svanstedt1277,91
2019-09-10-7 Ax 7/2140 Stuck on Joe v 7c ȼ1,8561.14,4AG Thomas Dalborg5182,45
2019-09-10-7 Ax 11/2140 Claude Debussy v 6ȼ ȼ1,9771.14,5A Stefan Söderkvist1785,90
2019-09-10-7 Ax 3/2140 Smekeruds Javelin s 8ȼ c1,501.15,5A Sofia Adolfsson7281,89
2019-09-10-7 Ax 5/2140 Alfas Ice Man v 6c c0,801.15,9A Hans Crebas10000,27
2019-09-10-7 Ax 9/2140 Made in Sweden s 6ȼ c1,2301.16,4A Anders Svanstedt8022,79
2019-09-10-7 Ax 1/2140 Maremma Sock s 6ȼ c0,7601.16,7A Jan Henriksson a3901,94
2019-09-10-7 Ax 10/2140 Navy Blue (DE) s 5STR. André Eklundh0,00
V4-omsättning: 139 507 SEK - System: 3943Uppdaterat: 2019-09-10 21:30:54

V4-3 | Lopp 8 | Axevalla | Var med & sponsra Axevallas ungdomsverksamhet - Montélopp | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIRes. Tid KuskOddsV4%
2019-09-10-8 Ax 8/2160 Börge (DK) v 6c c0,7511.15,6V Sofia Adolfsson1552,69
2019-09-10-8 Ax 1/2140 Champion Tour v 7c c0,6321.16,9V Iina Aho4317,44
2019-09-10-8 Ax 7/2140 Ville Turf v 6c c0,8331.17,1V Anna Ekholm a958,30
2019-09-10-8 Ax 3/2140 J.S.Alpha v 7c ȼ1,1941.17,1V Anna Erixon a1594,92
2019-09-10-8 Ax 2/2140 Water Puddle v 5ȼ ȼ1,5851.17,3V Tova Bengtsson a11314,30
2019-09-10-8 Ax 6/2140 Faridah Sting s 6ȼ ȼ1,4661.17,4V Malin Andersson a10000,64
2019-09-10-8 Ax 5/2140 Nettan Sånna s 4c c0,6301.19,1VG Julia Andersson a3811,60
2019-09-10-8 Ax 4/2140 Hambra's Bon Jovi v 5STR. Josefine Ivehag0,00
V4-omsättning: 139 507 SEK - System: 3943Uppdaterat: 2019-09-10 21:30:54

V4-4 | Lopp 9 | Axevalla | axevallatravskola.se - Spårtrappa | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIRes. Tid KuskOddsV4%
2019-09-10-9 Ax 13/2140 Loke Survive v 6ȼ ȼ1,7211.14,2A Robert Bergh2131,78
2019-09-10-9 Ax 4/2140 Vikens Energy v 5c c0,7421.14,3A Jan Henriksson1874,38
2019-09-10-9 Ax 6/2140 Easy Tiger Pellini v 7ȼ ȼ2,4831.14,4A Thomas Dalborg1399,68
2019-09-10-9 Ax 5/2140 Vien Ici (IT) v 5c c0,6741.14,9A Rickard Svanstedt4720,13
2019-09-10-9 Ax 3/2140 Davici v 6ȼ ȼ1,951.14,9A André Eklundh13010,90
2019-09-10-9 Ax 2/2140 Bacchus L.I. v 4c c0,8561.14,9A Christoffer Eriksson609,76
2019-09-10-9 Ax 1/2140 H.P.R.Dominica s 6ȼ c1,1771.15,1A Anders Svanstedt7692,36
2019-09-10-9 Ax 11/2140 Västerbo Cheers s 7c c0,7501.15,1A William Ekberg8841,84
2019-09-10-9 Ax 9/2140 Omay Southwind s 6ȼ ȼ1,901.15,3A Ville Karhulahti1582,94
2019-09-10-9 Ax 7/2140 Werdelin v 8ȼ ȼ2,1401.15,6AG Janne Svart a5552,38
2019-09-10-9 Ax 8/2140 Enjoy the Life v 7c c0,5201.16,0A Mikael J Andersson3183,77
2019-09-10-9 Ax 10/2140 Yrsa Brick s 9STR. Stefan Söderkvist0,00
2019-09-10-9 Ax 12/2140 Andy Pandy v 8STR. Jens Laursen a0,00
V4-omsättning: 139 507 SEK - System: 3943Uppdaterat: 2019-09-10 21:30:54
Extracted data successfully
Tuesday 17th of September 2019 19:01:51 - Records extracted: 45