Resultat

2019-07-10: WednesdayTäby Trav V5 V4 V3 LDLopp:  1  2  3  4  5  6  7
2019-07-10: WednesdayÅmål V5 V4 V3Lopp:  1  2  3  4  5  6  7  8  9
2019-07-10: WednesdayVisby V86 V5 V3 DDLopp:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
2019-07-11: ThursdayVaggeryd V5 V4 V3 LDLopp:  1  2  3  4  5  6  7  8  9
2019-07-11: ThursdayÖrebro V64 V4 V3 DDLopp:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2019-07-11: ThursdayBollnäs V5 V4 V3Lopp:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Lopp 1 | Vaggeryd | Delningsproposition | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIRes. Tid KuskOdds
2019-07-11-1 Vg 7/2140 Ferrari Sisu v 4c c111.13,8A Marc Elias19
2019-07-11-1 Vg 11/2140 Jack Bowler v 7ȼ ȼ1,421.14,2A Anders Zackrisson309
2019-07-11-1 Vg 4/2140 Prince F.P.Romsås v 9ȼ ȼ1,9931.14,4A Peter Untersteiner163
2019-07-11-1 Vg 5/2140 Panther Face h 7c c0,5541.14,8A Stefan Söderkvist71
2019-07-11-1 Vg 6/2140 Baja Rosa Akema s 7ȼ ȼ1,451.14,9AG Jonathan Bardun125
2019-07-11-1 Vg 3/2140 Nouvelle Madelene s 6ȼ ȼ1,3961.15,0A Henna Halme404
2019-07-11-1 Vg 10/2140 Spot Bi (IT) v 8c ȼ0,871.15,1A Peter Ingves209
2019-07-11-1 Vg 8/2140 Smokey Herman v 7ȼ ȼ1,4401.15,8A Carl Johan Jepson49
2019-07-11-1 Vg 2/2140 Rydens Limoncello v 8c c0,4301.16,1A Henriette Larsen377
2019-07-11-1 Vg 1/2140 Jula Hamron v 8ȼ ȼ1,7201.16,2A Christian Cracchiolo502
2019-07-11-1 Vg 12/2140 Joy for Us v 11ȼ c0,630UAG Henrik Johansson a634
2019-07-11-1 Vg 9/2140 J.A.Connie Bell s 6STR. Kim Eriksson

Lopp 2 | Vaggeryd | Delningsproposition | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIRes. Tid KuskOdds
2019-07-11-2 Vg 11/2140 Vertigo N.P.* (IT) h 5ȼ ȼ1,4811.14,4A Carl Johan Jepson24
2019-07-11-2 Vg 7/2140 Nordmann* (DE) h 5ȼ c221.14,5A Peter Untersteiner20
2019-07-11-2 Vg 3/2140 Domingo Frei v 5c c0,9331.15,2A Stefan Söderkvist505
2019-07-11-2 Vg 2/2140 Mr Tjabba Tjena v 6c c0,6141.15,6A Roger Pettersson1160
2019-07-11-2 Vg 12/2140 Cexter Bob v 7c c0,8751.15,6A Patrik Nygren514
2019-07-11-2 Vg 5/2140 Lee Sånna v 6ȼ ȼ1,4361.15,7A Jan Hellstedt813
2019-07-11-2 Vg 9/2140 Elektra Dream s 6c c0,571.15,7A Per Berg Thomsen1491
2019-07-11-2 Vg 4/2140 Fellini Boko v 7c c0,8501.16,0A Peter Ingves116
2019-07-11-2 Vg 6/2140 Rodick Broline v 6ȼ c101.16,4A Kim Eriksson122
2019-07-11-2 Vg 1/2140 Flynn Rider v 7ȼ ȼ2,6301.16,8A Stefan Persson1416
2019-07-11-2 Vg 8/2140 Symphonic Lincoln v 7ȼ ȼ1,3301.17,2A Henrik Johansson a791
2019-07-11-2 Vg 10/2140 Kaxi Day v 6ȼ c0,7401.18,4AG Anders Zackrisson404

Lopp 3 | Vaggeryd | Delningsproposition | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIRes. Tid KuskOdds
2019-07-11-3 Vg 2/2140 Wine Lane s 4ȼ c1,2911.15,8A Johan Svensson a276
2019-07-11-3 Vg 5/2140 Nisse Sånna v 4ȼ ȼ221.15,9A Peter Untersteiner19
2019-07-11-3 Vg 1/2140 Cri Kee s 9c ȼ1,531.16,2A Victor Rosleff213
2019-07-11-3 Vg 10/2140 Majah Winner s 4c c141.16,5A Bo Örberg a114
2019-07-11-3 Vg 9/2140 Fanny Hall s 5ȼ ȼ1,8851.16,5A Carl Johan Jepson77
2019-07-11-3 Vg 3/2140 Hurricane Silas v 4ȼ ȼ1,1861.16,5A Fredrik Persson147
2019-07-11-3 Vg 8/2140 Nobella Winner s 6c c0,8671.16,5A Stefan Söderkvist686
2019-07-11-3 Vg 4/2140 Zack de Castella v 10c c101.16,8A Kim Eriksson644
2019-07-11-3 Vg 12/2140 Lotta Roc s 8c c0,601.16,9AG Mikael Å Linderoth457
2019-07-11-3 Vg 7/2140 Canarsie* (FI) s 4ȼ ȼ1,6701.17,0AG Henna Halme76
2019-07-11-3 Vg 6/2140 Anemon s 6c c0,8901.17,1A Per Berg Thomsen126
2019-07-11-3 Vg 11/2140 Sotfire v 9c ȼ1,4701.17,1A Henriette Larsen252

Lopp 4 | Vaggeryd | Delningsproposition | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIRes. Tid KuskOdds
2019-07-11-4 Vg 10/2140 Puccy Italia (IT) v 10ȼ c1,1911.14,8A Henna Halme55
2019-07-11-4 Vg 8/2140 Whisky Akema v 8ȼ ȼ1,121.15,0A Henrik Johansson a40
2019-07-11-4 Vg 12/2140 Napoleon C.D. v 9ȼ c0,9131.15,0A Åsa Svensson a529
2019-07-11-4 Vg 9/2140 Lillaxel v 9ȼ ȼ1,3941.15,1A Anders Zackrisson426
2019-07-11-4 Vg 2/2140 Gandhi Boko v 6c c0,851.15,1A Patrik Nygren117
2019-07-11-4 Vg 6/2140 Victorious Star v 8ȼ ȼ1,3561.15,1A Marc Elias78
2019-07-11-4 Vg 4/2140 Supreme Court v 8ȼ ȼ1,5271.15,5A Peter Ingves203
2019-07-11-4 Vg 5/2140 Linus Wibb v 9ȼ c1,0801.15,8A Carl Johan Jepson156
2019-07-11-4 Vg 11/2140 Asterix Hornline v 10ȼ c0,8701.15,9AG Peter Johansson a298
2019-07-11-4 Vg 7/2140 Thaiger Exclusive v 8ȼ ȼ1,7401.17,1A Kim Eriksson31
2019-07-11-4 Vg 1/2140 Bubba Degato v 8ȼ ȼ1,330UAG Wilma Karlsson350
2019-07-11-4 Vg 3/2140 Apollo Damgård* (DK) v 7STR. Axel Jacobsen

Lopp 5 | Vaggeryd | Svensk Travsports Unghästserie - Treåringslopp | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIRes. Tid KuskOdds
2019-07-11-5 Vg 3/2140 Superbopp E.T. v 3ȼ ȼ211.17,1V Peter Untersteiner108
2019-07-11-5 Vg 4/2140 Yankee Bowler v 3c c121.17,3V Anders Zackrisson277
2019-07-11-5 Vg 1/2140 Benjamin S.H. h 3ȼ ȼ431.17,5V Stefan Söderkvist167
2019-07-11-5 Vg 6/2160 Wasted Time Ås v 3c c141.17,0V Kevin Oscarsson289
2019-07-11-5 Vg 5/2160 Quantum Roc v 3c c151.17,2VG Stefan Persson15
2019-07-11-5 Vg 7/2160 In Love Silas s 3c ȼ261.17,9V Fredrik Persson254
2019-07-11-5 Vg 8/2160 Leon Zon h 3c c171.20,3VG Kim Eriksson41
2019-07-11-5 Vg 2/2140 Affinity Kronos s 3c c181.21,0VG Victor Rosleff324

Lopp 6 | Vaggeryd | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIRes. Tid KuskOdds
2019-07-11-6 Vg 10/2140 Bravo Santana h 3c c111.18,1V Peter Johansson a202
2019-07-11-6 Vg 8/2140 Cheap Thrills v 3c c121.18,2V Jonathan Bardun104
2019-07-11-6 Vg 11/2140 Pint of Choc v 4c c0,831.18,5V Carl Johan Jepson187
2019-07-11-6 Vg 4/2140 King Sir Raymond v 3c c141.18,5V Roger Pettersson96
2019-07-11-6 Vg 1/2140 Jan Occagnes* (NL) s 3c c0,6751.19,0V Hans Crebas353
2019-07-11-6 Vg 6/2140 Bee El Ebullience v 4c c(1)61.19,1V Patrik Nygren277
2019-07-11-6 Vg 12/2140 Boss Design (DE) v 3c c(1)71.19,3V Mikael Å Linderoth77
2019-07-11-6 Vg 9/2140 Kashmir Zon v 4c c101.19,9V Johan Svensson a303
2019-07-11-6 Vg 3/2140 Dreamgirl Hall (US) s 3c c101.22,5VG Peter Untersteiner15
2019-07-11-6 Vg 5/2140 Kizunguzungu s 3c c(1)01.22,5VG Henrik Johansson a459
2019-07-11-6 Vg 2/2140 Yerbas Quiz s 4STR. Marc Elias
2019-07-11-6 Vg 7/2140 Hills Hope s 3STR. Charlie Hillbom a

Lopp 7 | Vaggeryd | Delningsproposition | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIRes. Tid KuskOdds
2019-07-11-7 Vg 4/2140 HögstenaStalldräng h 6c c111.15,7A Mikko Aho37
2019-07-11-7 Vg 6/2140 Hults Ingela s 4ȼ ȼ1,821.15,8A Jonathan Bardun311
2019-07-11-7 Vg 3/2140 Dabkas Rainbowdash s 4c c131.15,9A Rune Petersson a838
2019-07-11-7 Vg 12/2140 Playit Flax v 4c c141.16,1A Fredrik Persson60
2019-07-11-7 Vg 1/2140 Suarez Fame v 5c c151.16,4A Patrik Nygren333
2019-07-11-7 Vg 7/2140 Yerbas Primavera s 4c c161.16,4A Marc Elias226
2019-07-11-7 Vg 2/2140 Sek v 4ȼ c1,4571.16,5AG Stefan Persson61
2019-07-11-7 Vg 11/2140 Dolph Composite v 6ȼ c0,901.16,7A Jan Hellstedt509
2019-07-11-7 Vg 10/2140 Emma Mera s 6ȼ ȼ2,3701.16,9A Stefan Söderkvist120
2019-07-11-7 Vg 8/2140 He is In v 3ȼ ȼ2,6701.17,0A Peter Untersteiner28
2019-07-11-7 Vg 9/2140 Automower v 6c c0,8501.19,8AG Henrik Johansson a737
2019-07-11-7 Vg 5/2140 Princess la Mint s 7STR. Peter Ingves

Lopp 8 | Vaggeryd | Delningsproposition | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIRes. Tid KuskOdds
2019-07-11-8 Vg 6/2140 Global Venture v 4ȼ c1,7111.15,0A Peter Untersteiner15
2019-07-11-8 Vg 4/2140 Toxic Knight s 6c ȼ1,221.15,7A Mikko Aho84
2019-07-11-8 Vg 11/2140 Super Photo Copy s 5c c0,531.15,9A Kim Eriksson467
2019-07-11-8 Vg 3/2140 Cash Alo v 5c c141.16,4A Carl Johan Jepson162
2019-07-11-8 Vg 1/2140 d'Amore s 5c c0,851.16,4A Anders Källberg a413
2019-07-11-8 Vg 2/2140 A Gogo Girl s 4ȼ ȼ2,6761.16,5A Peter Ingves70
2019-07-11-8 Vg 8/2140 Random Brodde v 4c c0,8371.16,8A Mikael Å Linderoth607
2019-07-11-8 Vg 9/2140 Jitan Occagnes* (NL) v 3c c0,8501.16,9A Hans Crebas327
2019-07-11-8 Vg 7/2140 Mint Sånna v 5ȼ ȼ1,6701.17,0A Jan Hellstedt386
2019-07-11-8 Vg 10/2140 Gowin Ixi s 8c c0,6101.17,5A Anders Schillström a2033
2019-07-11-8 Vg 12/2140 Dance Streamline s 4c ȼ1,501.17,7A Stefan Söderkvist258
2019-07-11-8 Vg 5/2140 Giovetsi v 6c ȼ20UAG Jens Laursen a171

Lopp 9 | Vaggeryd | P21-lopp | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIRes. Tid KuskOdds
2019-07-11-9 Vg 13/2180 Felix V.M. v 10ȼ c1,0611.14,4V Henrik Johansson a89
2019-07-11-9 Vg 11/2160 K.B.Millanson v 10c c0,6521.15,3V Micael Stjernström a381
2019-07-11-9 Vg 14/2180 Quantum Outlook v 11ȼ ȼ1,4531.15,1V Carl Johan Jepson46
2019-07-11-9 Vg 12/2180 Above All s 8ȼ ȼ1,6441.15,2V Peter Untersteiner91
2019-07-11-9 Vg 8/2160 WingsofcrazinessÅs s 4c c0,8151.16,3V Kevin Oscarsson94
2019-07-11-9 Vg 10/2160 Gert Oleg v 8c c0,4261.16,5V Johan Svensson a909
2019-07-11-9 Vg 6/2140 Jaffa Maxim s 6ȼ ȼ2,4171.17,5V Stefan Söderkvist317
2019-07-11-9 Vg 9/2160 Such A Surprise (DK) v 10c c0,9781.16,9V Pontus Gustafsson a816
2019-07-11-9 Vg 4/2140 Tipp Off s 6c c0,6801.17,9V Kim Eriksson337
2019-07-11-9 Vg 7/2140 Dali Pagadi v 4c c101.18,0VG Stefan Persson23
2019-07-11-9 Vg 1/2140 Fabulous Ixi v 7c c0,9301.18,6VG Anders Schillström a253
2019-07-11-9 Vg 15/2180 New Revolution v 9ȼ ȼ1,9101.18,8VG Henriette Larsen318
2019-07-11-9 Vg 2/2140 Speeda Då s 5c c0,6101.21,2VG Marc Elias458
2019-07-11-9 Vg 5/2140 Kings Miss Kelly s 8c c0,6401.21,2VG Roger Pettersson1210
2019-07-11-9 Vg 3/2140 Idol B.T. v 10STR. Bengt Åke E Andersson a
Extracted data successfully
Friday 19th of July 2019 16:19:13 - Records extracted: 107