Resultat

2019-06-18: TuesdayBergsåker V5 V4 V3Lopp:  1  2  3  4  5  6  7  8  9
2019-06-18: TuesdayJägersro V5 V4 V3 LDLopp:  1  2  3  4  5  6  7  8  9
2019-06-18: TuesdayVisby V64 V5 V4 V3 DDLopp:  1  2  3  4  5  6  7  8  9
2019-06-18: TuesdayEskilstuna V5 V4 V3Lopp:  1  2  3  4  5  6  7  8  9
2019-06-19: WednesdaySolvalla V86 V5 V3 DDLopp:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
2019-06-19: WednesdayVaggeryd V5 V4 V3Lopp:  1  2  3  4  5  6  7  8  9
2019-06-19: WednesdayJägersro Galopp V5 V4 V3 LDLopp:  1  2  3  4  5  6  7

V3 | Vaggeryd

Avd. VinnareSystem VärdeOdds # BFI
V3-19 Billy Flynn (US)19166 SEK98c c0,69
V3-22 Toxic Knight101 275 SEK203c ȼ1,21
V3-35 Wine Lane34 252 SEK16ȼ c1,33
Omsättning: 17 010 SEK - System: 1701V33 rätt:34 252 SEK
V3-omsättning: 17 010 SEK - System: 1701Uppdaterat: 2019-06-19 17:52:37

V3-1 | Lopp 7 | Vaggeryd | Breddlopp | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIRes. Tid KuskOddsV3%
2019-06-19-7 Vg 9/2160 Billy Flynn (US) h 7c c0,6911.15,3V Linus Svensson9811,00
2019-06-19-7 Vg 6/2140 Prince F.P.Romsås v 9ȼ ȼ2,0121.16,1VG Henriette Larsen3222,00
2019-06-19-7 Vg 10/2160 Red Hot Snapper v 10c c0,631.15,6V Sofia Adolfsson10913,00
2019-06-19-7 Vg 1/2140 Golden Bowl v 10ȼ ȼ3,0841.16,5V Henrik Johansson a4717,00
2019-06-19-7 Vg 2/2140 Tire Bouchon v 9ȼ c1,8351.16,7VG Carlos Söderström4002,00
2019-06-19-7 Vg 3/2140 Breezer v 12ȼ ȼ3,3161.17,0V Mats Börjesson a3491,00
2019-06-19-7 Vg 7/2160 Buddha v 8ȼ ȼ1,1771.17,3VG Martin Malmqvist a2716,00
2019-06-19-7 Vg 11/2160 Thewayiam Ås v 8ȼ ȼ2,1981.17,4VG Anders Christiansson2208,00
2019-06-19-7 Vg 4/2140 Dragalagaboomboom v 8STR. Jan Hansen0,00
2019-06-19-7 Vg 5/2140 Hip Hurray Boko s 5STR. Peter H Sjöberg0,00
2019-06-19-7 Vg 8/2160 Samurai Be* (IT) h 8STR. Joakim Granlund0,00
V3-omsättning: 17 010 SEK - System: 1701Uppdaterat: 2019-06-19 17:52:37

V3-2 | Lopp 8 | Vaggeryd | Breddlopp | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIRes. Tid KuskOddsV3%
2019-06-19-8 Vg 2/2140 Toxic Knight s 6c ȼ1,2111.17,8A Mikko Aho2035,00
2019-06-19-8 Vg 6/2140 Sweet Boy v 5c c0,8321.17,8A Anders Christiansson6910,00
2019-06-19-8 Vg 5/2140 Harry River v 4c c0,7131.17,9AG Preben Sövik2121,00
2019-06-19-8 Vg 9/2140 Cerokko M. (DK) v 5ȼ c1,0841.18,1A Håkan K Persson6714,00
2019-06-19-8 Vg 10/2140 Överste Scoop v 10ȼ ȼ1,7451.18,2A Johan Svensson a5311,00
2019-06-19-8 Vg 4/2140 Bysen v 10c c0,761.18,2AG Martin Malmqvist a10413,00
2019-06-19-8 Vg 11/2140 Chip Dream s 5c c0,8971.18,3A Jessica Flodin a4321,00
2019-06-19-8 Vg 3/2140 Calvados Akema v 8c c0,8881.18,3A Henrik Johansson a3047,00
2019-06-19-8 Vg 1/2140 Golden Kick Back s 8ȼ ȼ1,7701.18,3A Per-Ingmar Persson a5091,00
2019-06-19-8 Vg 7/2140 Charming Evy Sisu (NO) s 7c c0,9501.18,8A Alicia J Larsson a5671,00
2019-06-19-8 Vg 8/2140 Can Win Ixi v 6c c0,90UAG Riccardo Bianchi5923,00
V3-omsättning: 17 010 SEK - System: 1701Uppdaterat: 2019-06-19 17:52:37

V3-3 | Lopp 9 | Vaggeryd | Breddlopp | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIRes. Tid KuskOddsV3%
2019-06-19-9 Vg 5/2140 Wine Lane s 4ȼ c1,3311.17,2A Håkan K Persson1630,00
2019-06-19-9 Vg 2/2140 Afrodite Miguan s 6ȼ ȼ3,1521.17,3A Martin Malmqvist a8020,00
2019-06-19-9 Vg 8/2140 Vekas Goldwing v 7c c131.17,4A Gustav Hellman a36110,00
2019-06-19-9 Vg 4/2140 Alibi s 4c c0,7341.17,4A Henriette Larsen9010,00
2019-06-19-9 Vg 3/2140 Limus Effi s 7c c151.17,8A Björn Blomander a4190,00
2019-06-19-9 Vg 1/2140 Ekebo Caf v 8c c161.17,9A Rune Petersson a860,00
2019-06-19-9 Vg 9/2140 No One Like You v 6c c0,9371.18,1A Patrik Pettersson a3680,00
2019-06-19-9 Vg 11/2140 Absolute Speed v 7c c0,8581.18,2A Jan Henriksson22610,00
2019-06-19-9 Vg 10/2140 Idol B.T. v 10ȼ ȼ1,5601.18,3A Bengt Åke E Andersson a64510,00
2019-06-19-9 Vg 6/2140 Yoda Brick s 9ȼ ȼ1,6701.18,5A Per-Ingmar Persson a4890,00
2019-06-19-9 Vg 7/2140 Bo Allegretto v 9ȼ ȼ1,6801.18,5AG Anders Christiansson20710,00
V3-omsättning: 17 010 SEK - System: 1701Uppdaterat: 2019-06-19 17:52:37
Extracted data successfully
Friday 19th of July 2019 16:45:36 - Records extracted: 33