Resultat

2019-05-22: WednesdayÅby V86 V5 V4 V3 DDLopp:  1  2  3  4  5  6  7  8  9
2019-05-22: WednesdayTäby Trav V5 V4 V3 LDLopp:  1  2  3  4  5  6  7  8
2019-05-22: WednesdayÖrebro V86 V5 V4 V3 DDLopp:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
2019-05-23: ThursdayBergsåker V5 V4 V3Lopp:  1  2  3  4  5  6  7  8  9
2019-05-23: ThursdayAxevalla V64 V4 V3 DDLopp:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
2019-05-23: ThursdayKalmar V5 V4 V3 LDLopp:  1  2  3  4  5  6  7  8  9

Lopp 1 | Axevalla | Vara Entreprenads Lopp | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIRes. Tid KuskOdds
2019-05-23-1 Ax 3/2140 Bar Shooting Star s 4ȼ ȼ211.17,7V Petter Karlsson128
2019-05-23-1 Ax 11/2140 Who Knows s 4c c121.17,8V Carl Johan Jepson25
2019-05-23-1 Ax 9/2140 Einstein v 4c c131.17,9V Klaus Kern159
2019-05-23-1 Ax 2/2140 Teton Nikkis Man v 3c c(1)41.17,9V Niclas Benzon a34
2019-05-23-1 Ax 8/2140 Billy Bear v 4c c151.18,5V Rickard Svanstedt393
2019-05-23-1 Ax 7/2140 Gino s 4c c161.19,2V Mikael J Andersson102
2019-05-23-1 Ax 5/2140 Wild Edric h 4ȼ c271.19,3VG Per Berg Thomsen180
2019-05-23-1 Ax 6/2140 Q.Allegretto s 4c c101.19,6VG Anders Svanstedt140
2019-05-23-1 Ax 12/2140 Parfym Alo s 4c ȼ101.22,2V Jonathan Bardun567
2019-05-23-1 Ax 4/2140 Francks Cooper v 4c c101.22,6VG Hans Franck a573
2019-05-23-1 Ax 1/2140 Nymo v 4c c10UVG Johan L Sundgren138
2019-05-23-1 Ax 10/2140 Sapfo S.I.R. s 4STR. Sven Rejnö a

Lopp 2 | Axevalla | Jonny Johanssons Måleris Montélopp | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIRes. Tid KuskOdds
2019-05-23-2 Ax 5/2160 Dalforno v 6ȼ ȼ1,7511.15,7V Jennifer L Oscarsson15
2019-05-23-2 Ax 4/2160 Tyra I.H. s 5ȼ c1,4621.16,1V Julia Andersson a145
2019-05-23-2 Ax 7/2160 Opus Mind v 11c ȼ1,531.16,1V Elinor Pettersson a215
2019-05-23-2 Ax 8/2160 Västerbo Cheers s 7c c0,7341.16,6V Tova Bengtsson a153
2019-05-23-2 Ax 6/2160 Smashing July s 10c c0,9251.17,7V Saga Laursen566
2019-05-23-2 Ax 2/2140 Sharifah s 6c ȼ1,3161.18,5V Anna Erixon a270
2019-05-23-2 Ax 1/2140 Conway Streamline v 5c ȼ0,8701.21,6VG Sofia Adolfsson38
2019-05-23-2 Ax 3/2160 Andy Pandy v 8ȼ ȼ3,250UVG Kajsa Ljunghager238

Lopp 3 | Axevalla | Concils Lopp - Svensk Travsports Unghästserie - Treåringslopp | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIRes. Tid KuskOdds
2019-05-23-3 Ax 4/2140 Teton Sweet Lindy s 3c c111.17,6V Niclas Benzon a120
2019-05-23-3 Ax 6/2140 Uncle Töll v 3c c(1)21.17,7V André Eklundh67
2019-05-23-3 Ax 10/2160 Tyra Palema s 3c c131.17,0V Mikael J Andersson16
2019-05-23-3 Ax 11/2160 Almagest A.C. s 3c c141.17,0V Rickard Svanstedt394
2019-05-23-3 Ax 7/2140 Tonique s 3c c151.17,9V Anna Sedström122
2019-05-23-3 Ax 5/2140 Rapido S.W. v 3c c(1)61.18,7V Kim Eriksson306
2019-05-23-3 Ax 2/2140 Vikens Brummer v 3c c(1)71.19,5V Fredrik Berg276
2019-05-23-3 Ax 1/2140 Espri Launcher s 3c ȼ281.21,9VG Johan Sedström567
2019-05-23-3 Ax 3/2140 Lovely O.O. s 3c c(1)0UVG Carl Johan Jepson80
2019-05-23-3 Ax 8/2140 Rally Hjälten v 3c c10UVG Petter Karlsson310
2019-05-23-3 Ax 9/2140 Fitforfight s 3STR. Robert A Kerttu a

Lopp 4 | Axevalla | Danske Banks Stolopp | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIRes. Tid KuskOdds
2019-05-23-4 Ax 11/1640 Veritas Grif (IT) s 5ȼ ȼ1,3311.13,7A Kim Eriksson48
2019-05-23-4 Ax 5/1640 Kattis Palema s 4c c121.14,2A Mikael J Andersson13
2019-05-23-4 Ax 7/1640 Taste of Legend s 8ȼ ȼ2,8231.15,2A Anna Sedström1137
2019-05-23-4 Ax 4/1640 Ladybluechip s 4c c0,841.15,3A Håkan K Persson90
2019-05-23-4 Ax 1/1640 Teton Special Gift s 4c c0,8551.15,4A Henrik Hollsten445
2019-05-23-4 Ax 3/1640 Nah Des Te s 6ȼ ȼ2,6761.15,4A Jörgen Melchior501
2019-05-23-4 Ax 10/1640 Charming Evy Sisu (NO) s 7c c0,9501.16,4A Niclas Benzon a414
2019-05-23-4 Ax 6/1640 Never Stop s 4ȼ ȼ3,0501.17,7AG Lasse Punkari a197
2019-05-23-4 Ax 9/1640 Filippa Gertorp s 5c c0,610UAG Anders Svanstedt903
2019-05-23-4 Ax 2/1640 Pi Allegretto s 8STR. Anders Christiansson
2019-05-23-4 Ax 8/1640 Sif Face s 5STR. Jens Laursen a

Lopp 5 | Axevalla | Vara Entreprenad Byggs Stolopp | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIRes. Tid KuskOdds
2019-05-23-5 Ax 5/2140 Esta s 5c c0,4311.16,0V Rickard Svanstedt44
2019-05-23-5 Ax 14/2160 Prima Italia s 7c c0,6521.15,5V Niclas Benzon a136
2019-05-23-5 Ax 11/2160 Pompano Euphoria* (DE) s 7ȼ ȼ2,731.15,6V André Eklundh66
2019-05-23-5 Ax 13/2160 I'm Sailing s 4ȼ ȼ1,5241.15,6V Anders Svanstedt48
2019-05-23-5 Ax 10/2160 Bambi Rozz s 9ȼ ȼ1,3851.15,7V Carl Johan Jepson80
2019-05-23-5 Ax 12/2160 Bahama Mama s 9c c0,5161.16,4V Petter Karlsson566
2019-05-23-5 Ax 4/2140 La Viva s 7ȼ ȼ1,8271.17,2V Kajsa Ljunghager288
2019-05-23-5 Ax 2/2140 Twinkle Laday s 6ȼ c1,0901.17,3V Johan L Sundgren1236
2019-05-23-5 Ax 7/2140 Jessica Pride s 6ȼ ȼ1,4901.17,3V Kim Eriksson356
2019-05-23-5 Ax 1/2140 Sissy Face s 5ȼ c1,6101.18,0V Tommy Karlstedt52
2019-05-23-5 Ax 6/2140 Heather Bound (US) s 6c ȼ0,8201.18,0V Sara Andersson1856
2019-05-23-5 Ax 8/2140 Strawberrydaiquiri s 6ȼ ȼ2,0501.19,1VG Johan Carlfjord a230
2019-05-23-5 Ax 3/2140 Sara Palema s 5ȼ c1,20UVG Mikael J Andersson213
2019-05-23-5 Ax 9/2160 Stepping for Money s 9c c10UVG Anders K Brekke a427

Lopp 6 | Axevalla | Uddevalla Brandservice Lopp | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIRes. Tid KuskOdds
2019-05-23-6 Ax 6/2160 NY DiamondInTheSky (NO) s 6ȼ c1,4111.14,5V Tommy Karlstedt69
2019-05-23-6 Ax 10/2160 Quantum Outlook v 11ȼ ȼ1,4721.14,5V Petter Karlsson591
2019-05-23-6 Ax 4/2160 Digital Circle v 8ȼ ȼ1,4831.14,6V Fredrik Berg365
2019-05-23-6 Ax 9/2160 Paduca Dream (US) s 9ȼ c1,4141.14,7V Carl Johan Jepson37
2019-05-23-6 Ax 1/2140 Puketorps Julius v 6c c151.15,4V Klaus Kern36
2019-05-23-6 Ax 5/2160 Rose Mary s 5c c0,3861.14,9V André Eklundh31
2019-05-23-6 Ax 7/2160 Sogno di Volare (US) h 7c c0,8501.14,9V Johan L Sundgren1528
2019-05-23-6 Ax 3/2160 Felix V.M. v 10ȼ c1,0601.15,0V Henrik Johansson a104
2019-05-23-6 Ax 8/2160 Versailles v 9c ȼ0,5901.17,4V Rickard Svanstedt556
2019-05-23-6 Ax 2/2140 Werdelin v 8c c0,520UVG Mikael J Andersson1143

Lopp 7 | Axevalla | Stemas Lopp | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIRes. Tid KuskOdds
2019-05-23-7 Ax 4/2140 Mill Alba s 4c c111.17,7A Jens Laursen a397
2019-05-23-7 Ax 3/2140 Nairajah v 4c ȼ221.18,0AG Mikael Å Linderoth99
2019-05-23-7 Ax 1/2140 Filur W.I. v 4c ȼ1,631.18,0A Rickard Svanstedt34
2019-05-23-7 Ax 5/2140 Falkens Nicke v 6c c0,541.18,0A Bo Falsig52
2019-05-23-7 Ax 6/2140 Global Unknown v 5c c151.18,2A Johan L Sundgren170
2019-05-23-7 Ax 7/2140 Rabalder Haga v 9c c0,8161.18,5A Micael Stjernström a263
2019-05-23-7 Ax 2/2140 Smekeruds Bazinga v 4c c171.18,8A Carl Johan Jepson161
2019-05-23-7 Ax 11/2140 Cheva Gertorp v 4c c0,7201.18,9A Anders Svanstedt177
2019-05-23-7 Ax 12/2140 Diamanti v 7c c0,9201.19,9A Jan Henriksson793
2019-05-23-7 Ax 10/2140 Bearway v 4c c101.20,1AG André Eklundh43
2019-05-23-7 Ax 8/2140 Hera S.S. s 4c c101.21,7A Per-Olof Svantesson a907
2019-05-23-7 Ax 9/2140 Portnahaven s 5ȼ ȼ401.22,4AG Mikko Aho99

Lopp 8 | Axevalla | Vara Entreprenad Marks Lopp | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIRes. Tid KuskOdds
2019-05-23-8 Ax 6/2140 Hashtag One s 6ȼ ȼ2,2911.14,7A André Eklundh81
2019-05-23-8 Ax 13/2140 Jubel v 5c ȼ1,7221.15,0A Carl Johan Jepson28
2019-05-23-8 Ax 15/2140 Rolex Tilly v 5c c0,7931.15,0A Petter Karlsson133
2019-05-23-8 Ax 4/2140 Etell Me v 6ȼ c1,0241.15,3A Petter Engblom144
2019-05-23-8 Ax 11/2140 Andover Hudson v 5c c0,8851.15,4A Edvin Ceka a209
2019-05-23-8 Ax 12/2140 Sugar Man v 6c ȼ1,1261.15,5A Kim Eriksson78
2019-05-23-8 Ax 14/2140 Loke Cash v 7ȼ ȼ2,971.15,7A Jan Henriksson259
2019-05-23-8 Ax 10/2140 Alva Palema s 4c c101.15,7A Mikael J Andersson324
2019-05-23-8 Ax 8/2140 Luna Lovegood s 7c c101.15,8A Johan L Sundgren702
2019-05-23-8 Ax 1/2140 Xante Fairway v 8c c0,9201.15,9A Per Berg Thomsen347
2019-05-23-8 Ax 9/2140 Lastpossibility v 7c c0,801.16,0A Anders Svanstedt450
2019-05-23-8 Ax 2/2140 Targaryen Face v 4c c101.16,1A Patrik Pettersson a237
2019-05-23-8 Ax 5/2140 Walther på G. v 6c c101.16,7A Rickard Svanstedt55
2019-05-23-8 Ax 3/2140 Hades di Quattro v 5ȼ ȼ2,820UAG Tobias Modig577
2019-05-23-8 Ax 7/2140 Crown Pale v 5c c10UAG Mathias Halldin1073

Lopp 9 | Axevalla | MFJ:s Lopp | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIRes. Tid KuskOdds
2019-05-23-9 Ax 5/2640 Mago v 6c ȼ1,7911.15,3A Carl Johan Jepson155
2019-05-23-9 Ax 12/2640 Ugly Duckling v 6ȼ ȼ2,8421.15,8AG Mikael J Andersson216
2019-05-23-9 Ax 7/2640 Raja Piraya v 4c ȼ1,2231.15,9A Kim Eriksson20
2019-05-23-9 Ax 6/2640 Kakan Gertorp s 6ȼ ȼ2,0541.16,0AG Anders Svanstedt221
2019-05-23-9 Ax 9/2640 Kenwitj v 9ȼ c0,8151.16,3A Daniel Schützer a341
2019-05-23-9 Ax 10/2640 Outlaw Pete v 7c c0,5761.16,3A Sebastian Hedblom a1089
2019-05-23-9 Ax 1/2640 Domingo Frei v 5c c0,9501.16,3A Fredrik Berg349
2019-05-23-9 Ax 2/2640 Cocktail Abb v 7ȼ ȼ1,7201.16,4AG André Eklundh75
2019-05-23-9 Ax 3/2640 Promotion v 8c c0,9501.16,4A Tobias Modig888
2019-05-23-9 Ax 4/2640 Vien Ici (IT) v 5c ȼ1,370UAG Rickard Svanstedt39
2019-05-23-9 Ax 8/2640 Davici v 6ȼ ȼ2,310UAG Kajsa Ljunghager121
2019-05-23-9 Ax 11/2640 Evan Williams Sisu v 5STR. Bo Falsig

Lopp 10 | Axevalla | Centurion A.T.M.:s B-tränarserie | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIRes. Tid KuskOdds
2019-05-23-10 Ax 3/2160 McClintock v 6ȼ ȼ2,6711.15,0V Mikael J Andersson40
2019-05-23-10 Ax 11/2180 Ricke v 6ȼ c1,3821.14,3V Kim Eriksson34
2019-05-23-10 Ax 10/2180 Perfect Gede v 7ȼ ȼ2,0231.14,9V Micael Stjernström a44
2019-05-23-10 Ax 12/2180 Drip Drop s 5ȼ c1,1141.15,7V Johan L Sundgren105
2019-05-23-10 Ax 14/2180 Libellus s 7ȼ c1,3251.15,9V André Eklundh182
2019-05-23-10 Ax 8/2160 Front View v 6c c0,7661.16,9V Tommy B Andersson a974
2019-05-23-10 Ax 7/2160 Caramba Go V.J. s 6ȼ ȼ271.16,9VG Thomas Martinsson a215
2019-05-23-10 Ax 4/2160 No One Like You v 6ȼ c1,9481.17,1V Patrik Pettersson a911
2019-05-23-10 Ax 15/2180 Jula Hardhead v 8ȼ ȼ1,7201.16,7V Mathias Halldin1414
2019-05-23-10 Ax 5/2160 Francks Gidjon v 7ȼ ȼ1,7901.18,6VG Hans Franck a2406
2019-05-23-10 Ax 1/2140 Warrego Flow v 4c c101.18,7V Niclas Benzon a508
2019-05-23-10 Ax 6/2160 Turbo Gertorp v 5c c0,7701.19,3VG Oskar Andersson1288
2019-05-23-10 Ax 2/2160 Ågårds Julius v 6ȼ ȼ2,940UVG Carl Johan Jepson91
2019-05-23-10 Ax 9/2160 Random Brodde v 4c c0,810UVG Mikael Å Linderoth598
2019-05-23-10 Ax 13/2180 Bear Amarante v 6c c0,930UVG Rickard Svanstedt304

Lopp 11 | Axevalla | Vara Entreprenads Lopp | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIRes. Tid KuskOdds
2019-05-23-11 Ax 4/2160 Vikens Energy v 5c c0,711.16,1V Kim Eriksson52
2019-05-23-11 Ax 2/2140 Reacher v 5ȼ ȼ2,1921.17,0V Svante Häger a543
2019-05-23-11 Ax 9/2160 Rivermere v 10ȼ c1,1631.16,4V Micael Stjernström a155
2019-05-23-11 Ax 3/2140 Calvados Akema v 8c c0,8841.17,2V Henrik Johansson a253
2019-05-23-11 Ax 1/2140 Little Talks h 7c c0,7951.17,4VG Jan E Flink a416
2019-05-23-11 Ax 15/2160 Sinister Face v 5c c0,3761.16,7V Niclas Fischer a523
2019-05-23-11 Ax 6/2160 Maj Doll s 4ȼ ȼ2,9671.16,9V Johan Sedström44
2019-05-23-11 Ax 14/2160 Lorina Orange s 5ȼ c1,5781.17,1V Jan Henriksson596
2019-05-23-11 Ax 12/2160 Keep it Launcher s 7c c0,5801.17,3V Anna Sedström429
2019-05-23-11 Ax 5/2160 Mill Yang v 6c c0,6601.17,5V Anders Christiansson340
2019-05-23-11 Ax 7/2160 Valentina A.F. s 5c c0,4901.17,5V Johan L Sundgren172
2019-05-23-11 Ax 11/2160 Peasgood s 9c c0,8501.19,3VG Petter Karlsson676
2019-05-23-11 Ax 13/2160 Dats Madame s 8ȼ c1,2401.21,4VG Fredrik Berg590
2019-05-23-11 Ax 10/2160 Yukon Bay v 4c c0,750UVG Carl Johan Jepson22
2019-05-23-11 Ax 8/2160 Whitesocksspirit v 8STR. Jens Laursen a
Extracted data successfully
Thursday 20th of June 2019 09:47:49 - Records extracted: 135