Resultat

2022-01-26: WednesdayÅby V86 V5 V4 V3 DDLopp:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
2022-01-26: WednesdaySolvalla V86 V5 V4 V3 DDLopp:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
2022-01-27: ThursdayKalmar V5 V4 V3 LDLopp:  1  2  3  4  5  6  7  8  9
2022-01-27: ThursdayBoden V64 V4 V3 DDLopp:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
Extracted data successfully
Thursday 27th of January 2022 06:14:47 - Records extracted: 231