Integritetspolicy

Här finns information om hur webbplatsen SKOINFO.SE med organisationsnummer 740826-5119 behandlar personuppgifter.

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. Den ersätter den gamla personuppgiftslagen, PUL. Mycket i den nya regleringen är samma som tidigare men GDPR ställer högre krav på hanteringen av personuppgifter och sätter fokus på de rättigheter du har som kund.

Vi värderar din integritet högt och vill börja med att påpeka att vi samlar in så lite personuppgifter som möjligt på vår hemsida och har därför gjort det helt frivilligt att ange något mer än ett användarnamn och en e-postadress om man vill registrera sig som medlem. Vi gör allt för att skydda de personuppgifter som du delar med dig av samt att vara transparenta med hur vi behandlar dem. Vi vill uppmana dig att inte dela med dig av dina personuppgifter om du inte vill att de används enligt nedan policy.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

SKOINFO.SE behandlar dina personuppgifter när du deltar i någon av våra tävlingar, när du beställer nyhetsbrev, när du beställer digitala tjänster, när du besöker våra webbplatser (läs mer på sidan Cookie Policy) och när du söker kontakt med oss.

Vi hanterar följande personuppgifter: förnamn, efternamn, e-postadress, ip-nummer, telefonnummer och faktureringsuppgifter (vid köp via bankkort eller PayPal).

Vi gör detta för att kunna uppfylla vårt avtal gentemot dig vilket innefattar fakturering (vid köp via bankkort eller PayPal), för att tekniskt kunna leverera de tjänster och produkter du köpt eller valt att delta i, för att skicka nyhetsbrev eller olika promotions samt för att hantera dina frågor och klagomål.

Vi hanterar förnamn, efternamn, e-postadress och telefonnummer för att kunna marknadsföra SKOINFO.SE’s egna produkter via e-post och SMS/telefon. Du kan när som helst avsluta ditt konto och vi registrerar enbart de uppgifter som du själv valt att lämna och därmed givit oss samtycke till att hantera för det angivna ändamålet. Vi har som policy att inte samla in och registrera känsliga personuppgifter och delar aldrig med oss av några uppgifter till tredje part. De kan emellertid komma att lämnas ut i det fall det föreskrivs i lag eller förordning.

Hur länge finns personuppgifterna kvar?

SKOINFO.SE behåller dina personuppgifter så länge vi anser att det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande gentemot dig som kund – det vill säga att tillhandahålla aktuell tjänst eller produkt, att fakturera, att hantera klagomål eller genomföra reklamationer med mera.

Vi behåller dina personuppgifter tills dess att du själv önskar att de ska tas bort, dock längst i två år efter att kundförhållandet upphört. Vissa uppgifter kan vi behöva ha kvar längre tid för att fullgöra de krav som är ställda på oss genom gällande lagar. Har du samtyckt till att dina personuppgifter ska få ligga kvar en längre tid behåller vi dem tills dess du önskar att uppgifterna tas bort.

Om du vill ändra dina personuppgifter eller önskar att bli raderad så kan du vända dig till SKOINFO.SE på adressen nedan och skriftligen begära ändring, begränsning eller radering. Du har rätt att när som helst erhålla alla dina personuppgifter som du har lämnat till oss. Om du kontaktar oss skriftligen med en sådan begäran så kommer vi att lämna ut dina personuppgifter. Du kan göra det via support@skoinfo.se eller skriftligt brev. Du kan i sådana fall bli ombedd att identifiera dig för att vi ska kunna utföra det du önskar.

Invändning mot vår marknadsföring

Om du inte längre vill ha marknadsföring med kommersiell information och erbjudanden från SKOINFO.SE så kan du begära att vi upphör med användandet av dina personuppgifter för dessa ändamål. Det finns en länk i varje mejl som vi skickar ut där man kan avregistrera sig. Du kan annars kontakta oss via support@skoinfo.se eller skriftligt brev. Du kan i sådana fall bli ombedd att identifiera dig för att vi ska kunna utföra det du önskar.

Återkallande av samtycke

Du kan när som helst dra tillbaka ditt tidigare givna samtycke utan anledning. Vänligen kontakta oss i sådana fall via support@skoinfo.se eller skriftligen. Vi kommer sedan att blockera dina personuppgifter för vidare behandling.

Klagomål

Du har rätt att framföra klagomål på vår personuppgiftsbehandling till:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Webbplats: https://www.datainspektionen.se/

Länkar

På SKOINFO.SE kan det förekomma länkar till andra webbplatser. Denna policy gäller inte för dessa webbplatser. Du bör ta del av integritetspolicyn för dem innan du lämnar ut dina personuppgifter där.

Säkerhet

SKOINFO.SE vidtar organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig förlust, förstörelse, missbruk, skada och obehörig eller olaglig åtkomst.

Inga person- eller kortuppgifter sparas på SKOINFO.SE utöver vad du uppger i din användarprofil och vi använder ett SSL/TLS-certifikat (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security) som garanterar en säker uppkoppling vad gäller trafiken till vår hemsida.

Du kan läsa mer om vår säkerhet under våra köpvillkor: https://skoinfo.se/kopvillkor/

Cookie Policy

Här hittar du information om vår Cookie Policy: https://skoinfo.se/cookie-policy/

Personuppgiftsansvarig

SKOINFO.SE
Brunnshusgatan 40
871 33 Härnösand
Telefon: 0705-632846
E-post: support@skoinfo.se
Webbplats: https://skoinfo.se/

Kontakt

Om du har frågor om vår integritetspolicy eller vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på support@skoinfo.se