Vi står över tips till V75-omgången på Örebro

V75
Söndagens V75-omgång på Örebro håller hög kvalitet för årstiden, inte minst med tanke på att det är en extraomgång, men det ser tyvärr också favoritbetonat ut och vi rekommenderar faktiskt att avstå ifrån större spel och istället sikta in på onsdagens omgång där vi har en härlig Dubbeljackpot inom V86.

Vi har ingen riktig feeling för söndagen och då känns det fel att ta betalt för några tips utan vi nöjer oss med att sikta på att lämna in V75 Tillsammans. Vill ni se vår ranking eller vara med och dela spänningen med oss på söndagen så besök oss gärna där och köp andelar i något av våra andelsbolag.

http://www.andelskungen.se/speaker/skoinfo-se/

Vi vill dock poängtera att det kan bli aktuellt med flerbongar eller faktorsystem för att få lite stuns i systemen där också då vi som sagt tror på låg utdelning. Det kan också bli aktuellt att vi avstår ifrån spel under söndagen om vi fortsatt inte hittar något större spelvärde, och i sådana fall betalas insatserna givetvis tillbaka automatiskt. Det händer dock ofta att mycket ny information dyker upp under det närmaste dygnet så inget är skrivet i sten.