V86 – favoritparader eller fiske på riktigt djupa vatten

Vi har simulerat de automatgenererade systemen som vi kallar för Skoinfo Boy med olika radantal under ett år för att se om vi kan hitta den optimala systemstorleken för olika streckspel. Resultaten och diagrammen som ni kan se nedan är därmed inte statistiskt säkerställda på något sätt då det krävs fler omgångar för det men vi hoppas att det kan vara en liten fingervisning.

Det sista avsnittet handlar om V86 – ATG:s senaste tillskott i sin spelportfölj.

Villkor

 • V86 lanserades i slutet av 2011 och är därmed en väldigt ung spelform som körs en gång i veckan. I graferna nedan så finns det alltså endast ett 50-tal omgångar medräknade för ett år och resultatet är därmed inte statistiskt säkerställt utan ska mest ses som kuriosa.
 • V86 körs huvudsakligen på Solvalla men har under det senaste året ibland körts som Xpress-omgångar med delade banor på grund av fallande omsättningar.
 • Det kostar 25 öre per rad att lämna in V86 som liksom de flesta andra streckspel är ett spel med 35% i spelavdrag samt 40-20-40 i fördelning mellan prispoolerna. Det betalas normalt ut vinster för både åtta rätt, sju rätt och sex rätt.
 • Det går tyvärr inte längre att lämna in V8 där man spelar endast i åttarättspotten men det har varit möjligt under delar av året och vi räknar alla spel som V8-spel i statistiken då det helt enkelt är lättast att räkna på.
 • Vi genererar alltid fram rakt matematiska system baserade på skoinformation med en spik och antalet rader som anges är inte exakt utan vid det radantal då vi slutar att lägga till fler hästar.

Diagram

Skoinfo_Boy_V86_2014-08-01_-_2015-07-31_1 Skoinfo_Boy_V86_2014-08-01_-_2015-07-31_2Analys

 • Observera att diagrammen ovan bygger på samma siffror men för tydlighetens skull har olika skala för antalet rader på X-axeln.
 • V86 är inte oväntat ett svårt spel då det är många avdelningar som man måste lösa. Att radpriset halveras för V86 jämfört med V75 kompenserar knappast för svårigheten med att lägga till en ytterligare avdelning, på samma sätt som V75 är svårare jämfört med V64 trots ett halverat radpris.
 • System under 5 000 rader innebär en långsam död på liknande sätt som inom V75 under 2 000 rader, dvs system uppemot 1 000 SEK i systemkostnad (se graf nedan).
 • Omkring 8-10 000 rader så ligger nettoresultatet omkring 150-200 000 kronor för V86 vilket är ett godkänt resultat och en optimal systemstorlek om man ser till vinst per satsad krona men det är liksom med V75 med ännu större system som man kan tjäna de stora pengarna men det blir väldigt dyra system som man får spela i såna fall för V86.
 • Från 10 000 rader och uppåt så bär det nämligen mer eller mindre av utför förutom en liten uppgång omkring 40 000 rader. Inte förrän vi når 200 000 rader så prickar vi in storvinster men det är svårt att dra några slutsatser utifrån det då det mesta i det här fallet handlar om en enskild storvinst på fem miljoner kronor.

Skoinfo_Boy_V86V75_2014-08-01_-_2015-07-31_roi

 • För att illustrera vad som är optimal systemstorlek för återbetalningen per satsad krona så visar vi en logaritmisk graf där vi jämför V86 med V75.
 • Man kan konstatera att V75 generellt har haft bättre nettoresultat än V86 och att system under 1 000 rader och uppemot 5 000 rader är en ungefär lika stor förlustaffär per satsad krona för de båda spelen. Det är antagligen de vanligaste systemstorlekarna för de som inte spelar reducerade system. Observera att V86 har hälften så högt radpris jämfört med V75 och att stigningen vid 2 000 rader för V75 och 5 000 rader för V86 är vid ungefär samma systemkostnad.
 • Kurvorna ovan liknar faktiskt varandra i viss utsträckning förutom att V75 kliver över en tröskel och träffar flera vinster runt 12 000 rader medan de utdelningarna verkar saknas eller åtminstone vara mer sällsynta inom V86, antingen beroende på att det helt enkelt är svårare att pricka åtta rätt eller fler favoritbetonade omgångar. V86 blir ofta antingen en besvikelse med låga utdelningar och Jackpottar eller så blir det snabbt väldigt svårt med jätteutdelningar.

Slutsats

V86 spelas liksom V75 bäst i ett bolag med några vänner eller liknande. Om man ändå väljer att spela matematiskt så rekommenderar vi att man spelar minst 8 000-12 000 rader (2-3 000 SEK) eller system liknande 1x1x2x4x4x6x8x8. Att sätta två spikar är dock inte lätt.

Skoinfo Boy V86 på hemsidan har genererats med 12 000 rader under året vilket har gett ett nettoresultat på 119 028 kronor vilket är ett klart godkänt resultat per satsad krona och en hyfsad vinst med tanke på hur få V86-omgångar det körs per år. Att sänka systemkostnaden något skulle man kunna överväga men att öka den verkar inte vara så lockande då det krävs att man fiskar på riktigt djupa vatten med flera hundra tusen rader för att fånga de stora miljonutdelningarna vilket också innebär en väldigt hög fluktuation.