V4 – ett spel för småspelaren

De flesta känner säkert till att populära streckspel som V75 gynnar storspelare men har ni funderat på vad den optimala systemstorleken är i längden för våra olika streckspel som V4, V5, V64, V65, V75 och V86?

Vi har simulerat de automatgenererade systemen som vi kallar för Skoinfo Boy med olika radantal under ett år och tänkte skriva en serie inlägg om vad vi kommit fram inom det området. Det här är ingen vetenskaplig undersökning och inte statistiskt säkerställt då det krävs fler omgångar för det men kanske kan det vara en liten fingervisning.

Villkor

  • Vi börjar med V4 eftersom det är den spelformen som har störst underlag med ett tusental omgångar under året och det därmed är någorlunda statistiskt säkerställt.
  • V4 handlar om att hitta vinnarna i fyra lopp med ett radpris på 2 SEK.
  • Det handlar ofta om lunchlopp och kvaliteten på de inblandade hästarna är därmed ofta ojämn vilket innebär att det sällan blir några högre utdelningar då omsättningen är låg och radpriset är lågt i förhållande till svårighetsgraden att kombinera ihop vinnarna i fyra lopp till att börja med.
  • Vi genererar här alltid fram rakt matematiska system med en spik där vi rankar upp hästar som tävlar lättare skodda än normalt och tvärtom.
  • Antalet rader som anges är inte exakt utan vid det radantal då vi slutar att lägga till fler hästar.

Diagram

Skoinfo Boy V4: 2014-08-01 - 2015-07-31

Analys

  • Vi kan snabbt konstatera att det återspeglas i grafen att det inte är några större utdelningar att spela om inom V4-spelet. Man kan gneta sig fram till ett litet nettoplus med system runt 25-50 rader eller 50-100 SEK och det är troligt att det är bättre att strypa antalet hästar och köra på flerbongar om man spelar de här systemstorlekarna.
  • Om man ökar till 100-200 rader eller 200-400 SEK så ser man att det har varit klart ofördelaktigt. Det lustiga är att det sannolikt är omkring den storleken som många seriösa spelare lämnar in med system liknande 1x3x5x7.
  • När vi når uppemot 250-400 rader eller 500-800 SEK så hittar vi det som helt klart verkar vara en optimal systemstorlek för V4-spelet.  Antagligen större system än vad Medelsvensson lämnar in under lunchspelet med system liknande 1x5x8x10. Det är dock aldrig några större vinster som ramlar in och nettovinsten för året stiger aldrig över 100 000 SEK.
  • Över 500 rader så ser man tydligt att kvaliteten på spikarna har hämtat ut maximalt värde och det sedan inte spelar någon roll hur mycket hästar vi fortsätter att gardera med i de övriga loppen.

Slutsats

Med allt sammantaget så är V4 ett spel för småspelaren och en förströelse under lunchen eller på sidan av ett större streckspel och knappast något bra sätt att satsa sina surt förvärvade pengar, men om man ändå vill satsa där och spelar matematiskt så är det flerbongar eller system runt 250-400 rader som gäller.

Skoinfo Boy V4 som redovisas på hemsidan under System har genererats med drygt 100 rader, dvs den fjärde punkten i diagrammet ovan, och det har gett ett nettoresultat på -21 486 SEK vilket visar sig vara långt ifrån optimalt. I framtiden så kommer vi överväga att öka radantalet till 250 rader.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

12 + 14 =