Skoinfo Boy inför färgmarkeringar i sin ranking

Vi har börjat experimentera med färgmarkeringar för att visa vilka hästar som tävlar lättare eller tyngre än vanligt för våra automatgenererade system Skoinfo Boy.

Skalan för markeringarna är enligt följande:

Mycket lättare än vanligt
Lättare än vanligt
Något tyngre än vanligt
Tyngre än vanligt
Mycket tyngre än vanligt

Hästar utan markering tävlar ungefär som de brukar göra med andra ord.

Att en häst tävlar lättare eller tyngre än vanligt behöver inte vara positivt eller negativt, det beror på yttre omständigheter och banans beskaffenhet för dagen till att börja med, men statistiskt sett så är det positivt med hästar som tävlar lättare i längden.

Dessa färgmarkeringar ger en indikation för hur “Skoinfo Boy” tänker med sin ranking och hur systemen byggs. Innan skoinformationen finns inrapporterad så antas att alla hästar kommer att gå med skor runt om.