Nettoresultat för 2014-2015

Travtips statistiksammanställning 2014-2015
Vi har sedan starten i början av 2014 varit öppna med våra resultat på hemsidan vilket är en chansning då trav inte är lätt att räkna på och svackorna kan vara långa och djupa ibland och då är det inte så kul att skylta med resultaten. Vi anser dock inte att vi kan sälja travtips och stå för vår produkt utan att redovisa resultaten och hittills har vi haft ”flytet” att kunna redovisa positiva resultat för våra två första år och dessutom har vi fått en bra start på 2016.

Resultat | 2014-01-01 – 2016-01-18

Insats (Joker): 610 016 SEK
Vinst (Joker): 1 238 827 SEK
Netto (Joker): 628 811 SEK

Nettoresultat

I den senaste sammanräkningen så har kostnaden hittills för alla system som vi gjort under perioden varit 610 016 SEK medan de har gett en total vinst på 1 238 827 SEK vilket ger ett nettoresultat på 628 811 SEK vilket faktiskt får anses som ett toppresultat.

Vår snittkostnad över tid för varje system är omkring 3 600 SEK och vi har hittills gjort ca 170 stycken systemförslag varav omkring 60 % är inom V75 och resterande del i princip är inom V86. Om vi leker med tanken att du köpt samtliga våra tips (nu var de visserligen gratis fram till i höstas) ifrån starten så hade kostnaden varit ca 7 100 SEK för V75-tipsen och 3 100 SEK för V86. För en kostnad på ca 10 000 SEK så hade du med andra ord fått in 628 811 SEK. Det är så klart positiva resultat och våra förhoppningar är att vi kommer fortsätta på den inslagna vägen.

Ni kan hitta tabellen om ni klickar på Nettoresultat i menyn där ni kan se att vi även har med V65-, V64- och V4-spel. Dessa spelalternativ har vi dock bara haft tips till ett fåtal omgångar och det är tveksamt om vi kommer göra mer utav det framöver. Tiden räcker helt enkelt inte till och dessutom anser vi att V86 samt V75 är de klart mest intressanta spelen.

Standardrubriker

I våra tips har vi som ni säkert känner till ett par standardrubriker såsom Spikar, Utgångar, Övervärderade och Skrällar. Vi har också gått igenom hur resultaten blivit om du spelat 1 000 SEK vinnare och plats på varje häst som vi har skrivit om under respektive rubrik. Vi började med denna statistik då vi var nyfikna på om det kan finnas pengar att tjäna på vinnarspel på våra rubrikhästar.

Denna statistiksammanställning är också gjord även om vi är fullt medvetna om att spelvärdet skiljer sig markant åt när det gäller systemspel och vinnarspel inom enskilda lopp och att vi dessutom ibland spelar med två utgångshästar i samma lopp men det är främst för att ge en fingervisning om det finns någon potential på vinnarspelet. Om någon av rubrikerna över tid visar ett breakeven-resultat på vinnarspelet så tror vi att det är något att gräva vidare i och vi kommer därmed fortsätta att föra in statistiken.

Statistik Standardrubriker t o m 18 januari 2016
Nettoresultat Standardrubriker V75 & V86, 17 december 2014 – 18 januari 2016

Hittills har vinnarspel på våra spikar visat ett breakeven-resultat och spel på våra skrällbud visat klara plussiffror medan våra utgångar har visat minus, antagligen lite beroende på att vi som sagt ibland spelar flera hästar i samma lopp här. När det handlar om övervärderade så vill vi ha ett stort minusresultat och det har vi glädjande nog också fått.

Ni kan läsa mer under Nettoresultat.