Resultat

2020-07-06: MondayRättvik V64 V4 V3 DDLopp:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
2020-07-06: MondayKalmar V5 V4 V3 LDLopp:  1  2  3  4  5  6  7  8  9
2020-07-06: MondayEskilstuna V5 V4 V3Lopp:  1  2  3  4  5  6  7  8  9
2020-07-07: TuesdayJägersro V5 V4 V3Lopp:  1  2  3  4  5  6  7  8
2020-07-07: TuesdayVaggeryd V5 V4 V3 LDLopp:  1  2  3  4  5  6  7  8
2020-07-07: TuesdayLindesberg V5 V4 V3Lopp:  1  2  3  4  5  6  7  8  9
2020-07-07: TuesdayBoden V64 V4 V3 DDLopp:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11

Kusk: Sajmir Ceka

Datum BanaSpår Namn # BFIRes. Tid KuskOdds
2020-06-29-2 8/2140 Alert Height s 6c c0,581.17,7A Sajmir Ceka695
2020-06-11-4 5/2140 Ibra Sånna v 10STR. Sajmir Ceka
2020-04-25-8 Ro8/2160 Ibra Sånna v 10c c0,7201.16,6V Sajmir Ceka516
2020-04-14-5 5/2140 Miss Definite s 8STR. Sajmir Ceka
2020-04-14-4 2/2140 Ibra Sånna v 10c c0,7261.15,3A Sajmir Ceka379
2020-04-14-1 3/2140 Brio du Biwetz (FR) v 9c ȼ1,3301.17,2A Sajmir Ceka648
2020-03-20-4 Ro8/2160 Ibra Sånna v 10c c0,7271.16,7VG Sajmir Ceka116
2020-03-03-5 Ro9/2140 Brio du Biwetz (FR) v 9c c0,650UAG Sajmir Ceka556
2020-01-31-11 Ro9/2160 Brio du Biwetz (FR) v 9c c0,6551.18,9V Sajmir Ceka513
2019-11-26-9 Ro8/2140 Brio du Biwetz (FR) v 8STR. Sajmir Ceka a
2019-11-15-8 Ro5/1660 Ibra Sånna v 9c c0,701.18,8VG Sajmir Ceka a201
2019-11-08-5 Ro14/2660 Ibra Sånna v 9c c0,701.17,7V Roger Borg a1465
2019-10-25-5 Ro2/2140 Ibra Sånna v 9c c0,6961.15,2A Sajmir Ceka a525
2019-09-30-9 Ro13/2160 Ibra Sånna v 9c c0,6911.17,2V Sajmir Ceka a60
2019-09-10-9 Ro12/2160 Ibra Sånna v 9c c0,6961.16,9V Sajmir Ceka a106
2019-09-02-3 Ro5/2140 Ibra Sånna v 9c c0,6821.16,0A Sajmir Ceka a62
2019-07-22-6 5/2160 Brio du Biwetz (FR) v 8c ȼ1,1901.16,3V Sajmir Ceka a404
2019-06-20-10 8/2140 Brio du Biwetz (FR) v 8c c0,5911.16,2A Sajmir Ceka a108
2019-05-23-4 B6/2640 Ibra Sånna v 9c c0,6701.16,3A Sajmir Ceka a307
2019-05-12-3 1/2140 Ibra Sånna v 9c c0,6631.15,9AG Sajmir Ceka a77
2019-03-08-8 Ro11/2140 Ibra Sånna v 9STR. Sajmir Ceka a
2019-02-16-6 Ro10/2140 Ibra Sånna v 9c c0,6701.16,7A Sajmir Ceka a69
2019-01-30-3 S11/2640 Ibra Sånna v 9c c0,6611.16,9A Sajmir Ceka a116
2019-01-18-5 Ro9/2160 Ibra Sånna v 9c c0,6631.16,3V Sajmir Ceka a104
2018-12-15-6 Å8/2640 Ibra Sånna v 8c c0,6501.15,8V Sajmir Ceka a608
2018-11-29-9 G13/3140 Ibra Sånna v 8c c0,6441.16,8A Sajmir Ceka a195
2018-11-21-3 S14/2160 Ibra Sånna v 8c c0,6441.15,6V Sajmir Ceka a218
2018-09-18-3 Ro2/2640 Ibra Sånna v 8c c0,6131.15,9A Sajmir Ceka226
2018-09-17-5 E6/2640 Axelia s 7STR. Sajmir Ceka
2018-09-07-4 Ro7/2160 Ibra Sånna v 8c c0,601.17,5VG Sajmir Ceka165
2018-09-01-7 2/2140 Axelia s 7c c0,9611.17,7A Sajmir Ceka415
2018-08-21-7 S3/2640 Ibra Sånna v 8c c0,5901.16,2A Sajmir Ceka657
2018-08-20-3 Ro3/2140 Sanita Leejs s 5c c0,5201.19,8VG Sajmir Ceka391
2018-07-20-12 Ro5/2140 Axelia s 7c c0,9531.17,3A Sajmir Ceka67
2018-07-20-3 Ro7/2140 Rune (DK) v 10c c0,780UAG Sajmir Ceka207
2018-07-09-12 15/2140 Rune (DK) v 10c c0,7701.16,9A Sajmir Ceka897
2018-06-19-2 Bs9/1640 Sanita Leejs s 5ȼ ȼ2,6711.16,0A Sajmir Ceka873
2018-05-14-1 Ro9/2140 Sanita Leejs s 5c c0,710UAG Sajmir Ceka554
2018-05-04-5 6/2160 Ibra Sånna v 8c c0,5751.17,2VG Sajmir Ceka432
2018-05-04-4 10/2160 Il Mio Dea s 6c c0,8241.15,2V Sajmir Ceka248
2018-05-04-1 1/2140 Sanita Leejs s 5c c0,6951.18,4V Sajmir Ceka485
2018-04-26-11 G5/2140 Sanita Leejs s 5c c0,6741.18,5A Sajmir Ceka499
2018-04-17-2 12/1660 Tortue s 8c c0,8661.16,3V Sajmir Ceka702
2018-04-16-1 Ro3/2140 Sanita Leejs s 5ȼ c1,401.19,0V Sajmir Ceka277
2018-03-22-2 G9/2140 Flicka O.Z. s 5c c10UA Sajmir Ceka116
2018-03-09-10 Ro12/2140 Tortue s 8c c0,8501.18,6A Sajmir Ceka554
2018-03-05-2 Ro12/2140 Flicka O.Z. s 5c c101.20,3A Sajmir Ceka152
2017-12-08-3 Ro2/2140 Rune (DK) v 9c c0,7641.19,2V Sajmir Ceka633
2017-11-11-3 E1/2640 Ibra Sånna v 7c c0,5601.18,1V Sajmir Ceka174
2017-11-09-7 Ro1/2140 Sanita Leejs s 4c c0,6701.20,9A Sajmir Ceka877
2017-10-31-1 Ro12/2140 Sanita Leejs s 4c c0,6351.19,5A Sajmir Ceka572
2017-10-27-3 Ro1/2140 Moa Star s 7c c0,930UAG Sajmir Ceka509
2017-10-15-8 8/2140 Daredevil N.L. (NL) h 7c c0,7531.15,3A Sajmir Ceka57
2017-10-15-1 10/2140 Sanita Leejs s 4ȼ ȼ441.19,2V Sajmir Ceka120
2017-10-13-10 Ro12/2160 Ibra Sånna v 7c c0,5421.17,2V Sajmir Ceka37
2017-10-13-7 Ro9/2140 Moa Star s 7c c0,9351.16,5A Sajmir Ceka389
2017-09-15-10 Ro4/2140 Ridgehead Ice v 7ȼ ȼ2,941.17,1V Sajmir Ceka1185
2017-09-15-4 Ro7/1640 Ridgehead Ice v 7ȼ ȼ2,941.15,1A Sajmir Ceka93
2017-09-08-11 Ro1/2140 Axelia s 6c c0,940UVG Sajmir Ceka733
2017-09-08-1 Ro12/2140 Sanita Leejs s 4c c10UVG Sajmir Ceka335
2017-08-31-8 6/2140 Axelia s 6c c0,9401.20,4AG Sajmir Ceka137
2017-08-31-3 10/2140 Astro Boko v 10c c0,5201.17,8A Sajmir Ceka321
2017-08-31-1 4/2140 Sanita Leejs s 4c c101.20,0AG Sajmir Ceka93
2017-08-28-10 Ro7/2160 Ibra Sånna v 7c c0,5211.14,8V Sajmir Ceka113
2017-08-08-1 Ro12/2140 Sanita Leejs s 4c c151.18,4V Sajmir Ceka923
2017-07-31-8 6/2140 Moa Star s 7c c0,930UVG Sajmir Ceka838
2017-07-31-5 7/2140 Axelia s 6c c0,9401.20,4AG Sajmir Ceka844
2017-07-31-1 13/2160 Otoro v 10c c0,6801.19,0VG Sajmir Ceka1153
2017-07-17-10 5/2140 Otoro v 10c c0,6801.17,7AG Sajmir Ceka735
2017-07-17-4 3/2140 Axelia s 6STR. Sajmir Ceka
2017-07-03-3 12/2140 Spader Pearl s 7c c0,8761.17,5A Sajmir Ceka399
2017-06-22-2 12/2140 Axelia s 6c c0,9301.18,9A Sajmir Ceka157
2017-06-09-5 Ro8/2140 Moa Star s 7c c0,9201.16,6A Sajmir Ceka356
2017-05-19-1 Ro13/2640 Moa Star s 7c c0,920UAG Sajmir Ceka885
2017-04-09-8 Ro8/2140 B.B.S.Dreamrino v 8c ȼ1,7551.16,2A Sajmir Ceka59
2017-04-09-2 Ro4/2140 Axelia s 6c c111.17,0A Sajmir Ceka95
2017-04-01-12 S4/2160 Moa Star s 7c c0,9251.15,2V Sajmir Ceka965
2017-02-24-6 Ro2/2140 Miss Definite s 5c c151.17,4V Sajmir Ceka297
2017-02-03-9 Ro13/2160 Moa Star s 7c c0,9101.17,2VG Sajmir Ceka234
2017-01-27-5 Ro2/1640 Moa Star s 7c c0,9141.13,2A Sajmir Ceka554
2017-01-20-10 Ro9/2140 Otoro v 10c c0,6851.17,1A Sajmir Ceka288
2017-01-20-7 Ro12/1660 Ris Eld (NO) v 12c c0,9301.28,6VG Sajmir Ceka1684
2017-01-18-7 S10/2640 Moa Star s 7c c0,9161.19,4A Sajmir Ceka1092
2017-01-11-1 Ro8/2160 Miss Definite s 5c c101.21,5V Sajmir Ceka552
2016-12-30-11 Ro11/2140 Roadscanner v 7STR. Sajmir Ceka
2016-12-30-9 Ro14/2660 Moa Star s 6c c0,941.20,5V Sajmir Ceka571
2016-12-30-5 Ro4/2140 Miss Definite s 4c c101.22,7A Sajmir Ceka249
2016-12-22-10 Ro14/2140 Moa Star s 6c c0,921.16,7A Sajmir Ceka103
2016-12-16-6 Ro2/2140 Sentimental s 7c c0,9101.17,3A Sajmir Ceka670
2016-12-10-10 Ro5/2140 Miss Definite s 4c c111.18,1V Sajmir Ceka22
2016-12-10-2 Ro10/2140 Axelia s 5c c161.17,6A Sajmir Ceka155
2016-11-24-10 Ro1/2140 Miss Definite s 4c c121.18,6V Sajmir Ceka114
2016-11-18-11 Ro1/2140 Play di Poggio (IT) v 7STR. Sajmir Ceka
2016-11-04-8 Ro7/2140 Roadscanner v 7c c0,9601.17,9AG Sajmir Ceka574
2016-11-01-4 Ro15/2640 Sentimental s 7c c0,901.21,3A Sajmir Ceka498
2016-10-29-7 1/2640 Play di Poggio (IT) v 7STR. Sajmir Ceka
2016-10-25-8 12/2140 Sentimental s 7c c0,901.18,6A Sajmir Ceka793
2016-10-22-12 Ro3/2140 Axelia s 5c c10UVG Sajmir Ceka110
2016-10-22-4 Ro6/2160 Moa Star s 6c c0,90UVG Sajmir Ceka598
2016-10-04-6 Ro1/2140 Axelia s 5c c131.17,1A Sajmir Ceka67
Nästa sida →
Extracted data successfully
Tuesday 7th of July 2020 01:36:27 - Records extracted: 100