Resultat

2020-07-14: TuesdayJägersro V64 V4 V3 DDLopp:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
2020-07-14: TuesdayLindesberg V5 V4 V3 LDLopp:  1  2  3  4  5  6  7  8  9
2020-07-15: WednesdayArvika V5 V4 V3Lopp:  1  2  3  4  5  6  7
2020-07-15: WednesdayKalmar V5 V4 V3 LDLopp:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
2020-07-15: WednesdayEskilstuna V86 V4 V3 DDLopp:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11

Kusk: Fredrik Palm

Datum BanaSpår Namn # BFIRes. Tid KuskOdds
2020-06-29-8 7/2160 Tingeling R.L. s 7ȼ ȼ3,0831.16,7V Fredrik Palm86
2020-06-29-1 12/2140 Jolly Jumper Boko v 4c c171.19,1V Fredrik Palm356
2020-06-19-10 H11/2160 Trollskärs Alvin v 7STR. Fredrik Palm
2020-06-19-5 H4/1640 Trollskärs Alvin v 7c ȼ1,4821.26,7A Fredrik Palm707
2020-06-16-7 G15/2640 Fröken Sting s 7STR. Fredrik Palm
2020-06-16-5 G9/2140 Tingeling R.L. s 7c c0,7601.17,6A Fredrik Palm227
2020-06-16-3 G3/2140 Tintin R.L. v 8ȼ ȼ2,270UAG Fredrik Palm126
2020-06-16-1 G9/2140 Jolly Jumper Boko v 4c c151.16,7A Fredrik Palm167
2020-06-09-8 G7/2140 Irrawaddy v 6ȼ ȼ1,4731.14,3A Fredrik Palm339
2020-06-04-8 1/2140 Trollskärs Alvin v 7ȼ ȼ3,2341.29,4V Fredrik Palm102
2020-06-04-3 12/2660 Fröken Sting s 7ȼ c0,7801.15,8V Fredrik Palm860
2020-06-04-2 1/1640 Tingeling R.L. s 7ȼ c1,5501.14,9AG Fredrik Palm544
2020-05-27-8 Ro2/2140 Tingeling R.L. s 7ȼ c1,5631.15,3A Fredrik Palm140
2020-05-12-1 H11/2160 Trollskärs Alvin v 7c ȼ1,6581.29,2V Fredrik Palm945
2020-05-02-3 G2/2140 Trollskärs Alvin v 7c ȼ1,7161.29,5A Fredrik Palm1199
2020-03-10-10 G4/2160 Tingeling R.L. s 7c c0,8301.17,9V Fredrik Palm203
2020-03-10-4 G13/2140 Trollskärs Alvin v 7c c0,8501.31,5A Fredrik Palm326
2020-03-04-1 G1/2140 Dream E.G. v 4c c101.21,0V Fredrik Palm248
2020-02-28-4 Bs7/2160 Tingeling R.L. s 7c c0,8341.15,9V Fredrik Palm1648
2020-02-18-2 G10/1640 Trollskärs Alvin v 7c c0,8451.30,1A Fredrik Palm319
2020-01-16-1 Bs10/2160 Hagaz T.N.T. v 6c c0,6341.20,4V Fredrik Palm98
2020-01-14-2 Ro1/2140 Trollskärs Alvin v 7c c0,830UAG Fredrik Palm365
2020-01-08-4 S9/2140 Tingeling R.L. s 7c c0,8251.17,1A Fredrik Palm692
2020-01-08-2 S4/2140 Hagaz T.N.T. v 6c c0,6101.17,1V Fredrik Palm874
2020-01-03-3 Bs10/1660 Trollskärs Alvin v 7c c0,8261.28,0V Fredrik Palm494
2020-01-03-2 Bs13/2160 Giselle Sisu s 4c c0,7701.19,4VG Fredrik Palm972
2019-12-12-1 Ro1/2140 Valbuena s 5c c0,880UVG Fredrik Palm117
2019-12-10-5 G6/2140 Trollskärs Alvin v 6c c0,8141.30,5AG Fredrik Palm39
2019-12-10-4 G8/1640 Che Boko v 10c c0,4901.15,4A Fredrik Palm1048
2019-12-10-2 G8/2140 Hagaz T.N.T. v 5c c0,5901.17,8AG Fredrik Palm173
2019-12-03-4 G11/2140 Tingeling R.L. s 6c c0,8151.16,9A Fredrik Palm89
2019-12-03-1 G1/2140 Valbuena s 5c c0,8841.17,9A Fredrik Palm72
2019-11-30-12 G9/2140 Trollskärs Alvin v 6c c0,811.31,1A Fredrik Palm261
2019-11-21-9 G10/1640 Hagaz T.N.T. v 5c ȼ1,221.18,1V Fredrik Palm46
2019-11-11-9 G9/2160 Essis Lille Lukas v 8c c0,8871.31,3V Fredrik Palm707
2019-11-11-1 G9/2140 Kim Kardashian s 3c c171.17,6A Fredrik Palm542
2019-11-07-10 B5/1640 Trollskärs Alvin v 6ȼ ȼ3,7441.30,5AG Fredrik Palm42
2019-10-21-9 5/2140 Carlos Cavau v 5ȼ c0,9441.17,3V Fredrik Palm299
2019-10-21-3 5/2140 Kim Kardashian s 3c c151.17,5VG Fredrik Palm250
2019-10-10-2 G7/2140 Kim Kardashian s 3c c121.17,2V Fredrik Palm252
2019-10-01-5 G5/2140 Tingeling R.L. s 6c c0,801.18,1V Fredrik Palm804
2019-10-01-2 G6/2140 Kim Kardashian s 3c c151.17,7V Fredrik Palm501
2019-09-23-6 Ro9/2140 Tingeling R.L. s 6ȼ c1,6301.16,4A Fredrik Palm407
2019-09-15-2 Ro5/2140 Hakkestadhs Nova s 3c c161.42,9V Fredrik Palm561
2019-09-13-1 G6/2140 Essis Lille Lukas v 8c c0,9331.30,1A Fredrik Palm88
2019-09-10-2 Ro13/2160 Tingeling R.L. s 6STR. Fredrik Palm
2019-09-06-7 Bs15/2140 Carlos Cavau v 5ȼ c0,9361.16,7A Fredrik Palm387
2019-09-06-5 Bs6/2140 Kim Kardashian s 3c c151.18,3VG Fredrik Palm237
2019-08-29-7 G3/2140 Irrawaddy v 5ȼ ȼ1,5751.14,7A Fredrik Palm437
2019-08-27-7 Ro9/2140 Trollskärs Alvin v 6c ȼ221.30,3A Fredrik Palm53
2019-08-23-6 Ro2/1640 Tingeling R.L. s 6ȼ c1,6731.13,7A Fredrik Palm261
2019-08-22-2 G10/2140 Kim Kardashian s 3c c141.17,0V Fredrik Palm776
2019-08-20-10 Bs7/1640 Irrawaddy v 5ȼ ȼ1,6601.14,6A Fredrik Palm139
2019-08-20-6 Bs1/2640 Smefaksen v 9c c151.28,4A Fredrik Palm640
2019-08-20-5 Bs2/1640 Irrawaddy v 5ȼ ȼ1,6651.14,0A Fredrik Palm168
2019-08-13-8 Bs1/2140 Trollskärs Alvin v 6c c141.30,5A Fredrik Palm109
2019-08-09-8 G1/2640 Irrawaddy v 5ȼ ȼ1,7241.16,3A Fredrik Palm86
2019-08-09-2 G5/2140 Kiss Me Quick H.C. v 5STR. Fredrik Palm
2019-08-02-2 G4/2140 Edtroll v 6c c10UVG Fredrik Palm1423
2019-07-30-2 Bs6/1660 Trollskärs Alvin v 6c c111.30,2V Fredrik Palm227
2019-07-30-1 Bs8/2140 Kim Kardashian s 3c c(1)71.19,5V Fredrik Palm303
2019-07-29-4 7/1640 Carlos Cavau v 5ȼ c0,9101.14,5A Fredrik Palm483
2019-07-04-9 G1/1640 Blue Label v 8STR. Fredrik Palm
2019-07-04-7 G4/1640 Fromsomewhere s 6ȼ c1,6421.16,6V Fredrik Palm577
2019-06-22-2 5/2140 Irrawaddy v 5ȼ ȼ1,8531.14,5A Fredrik Palm376
2019-06-18-8 E10/2640 Eivissa av Sveden s 4ȼ c1,60UAG Fredrik Palm500
2019-06-13-9 H1/2140 Power Memphis v 5STR. Fredrik Palm
2019-06-04-11 G1/2140 Power Memphis v 5ȼ c1,9421.15,7A Fredrik Palm102
2019-05-31-7 G8/1640 Hagaz T.N.T. v 5ȼ ȼ2,901.15,1A Fredrik Palm454
2019-05-29-10 7/2140 Fröken Sting s 6ȼ ȼ1,770UAG Fredrik Palm442
2019-05-17-8 Ro6/2140 Fröken Sting s 6ȼ ȼ1,811.14,4A Fredrik Palm399
2019-05-09-1 G6/2140 Hakkestadhs Nova s 3c c(1)81.49,4V Fredrik Palm1221
2019-05-04-5 G12/3180 Power Memphis v 5ȼ c20UVG Fredrik Palm741
2019-05-04-3 G5/2140 Hagaz T.N.T. v 5c ȼ1,5571.16,8A Fredrik Palm150
2019-04-25-8 8/2140 Irrawaddy v 5ȼ ȼ1,9411.15,4A Fredrik Palm37
2019-04-25-3 8/2140 Fröken Sting s 6ȼ c0,911.16,3A Fredrik Palm111
2019-04-18-2 G2/2140 Tingeling R.L. s 6c c0,8501.15,7AG Fredrik Palm821
2019-04-08-6 G4/1640 Sölvbergs Knekten (NO) v 12ȼ ȼ2,4401.27,0A Fredrik Palm1138
2019-04-08-3 G1/1640 Tingeling R.L. s 6ȼ c1,7521.15,5A Fredrik Palm305
2019-03-15-10 G10/2160 Pelas Pathos v 5c c0,70UVG Fredrik Palm281
2019-03-15-6 G2/2640 Cash Kid Gwen v 7c ȼ1,60UVG Fredrik Palm434
2019-03-08-7 Ro3/1640 Sölvbergs Knekten (NO) v 12ȼ c1,2201.25,8A Fredrik Palm1465
2019-03-05-9 G9/2140 Irrawaddy v 5c c0,5301.17,6A Fredrik Palm68
2019-03-05-8 G7/2140 Fröken Sting s 6c c0,4721.15,8A Fredrik Palm142
2019-03-05-6 G14/1660 Smita Undan s 11c c0,9371.28,1V Fredrik Palm562
2019-03-05-5 G11/2140 Claret Jug v 6c c0,820UAG Fredrik Palm62
2019-03-05-4 G1/2640 Above Me v 10STR. Fredrik Palm
2019-03-05-3 G6/2140 Hagaz Euphoria s 7c c0,7921.18,0A Fredrik Palm149
2019-02-20-5 Bs2/1640 Hagaz Euphoria s 7c c0,7801.19,9VG Fredrik Palm207
2019-02-20-4 Bs4/1640 Claret Jug v 6c c0,8101.17,6VG Fredrik Palm144
2019-02-13-5 S6/2140 Tingeling R.L. s 6c c0,8641.18,1A Fredrik Palm464
2019-02-12-5 G8/2160 Pelas Pathos v 5c c0,6331.18,8V Fredrik Palm87
2019-02-12-2 G1/2140 Hagaz Euphoria s 7c c0,7851.18,1V Fredrik Palm743
2019-02-02-10 G1/2140 O.C.Banker E. (NO) v 7c c0,501.17,8A Fredrik Palm182
2019-02-02-7 G10/1660 Sweet Letter s 5c c0,6441.17,0V Fredrik Palm36
2019-02-02-6 G10/2140 Aeronaut v 12c c0,7171.16,9A Fredrik Palm233
2019-02-02-5 G3/2140 Champie Noa Bell s 8c c151.18,1A Fredrik Palm190
2019-02-02-3 G4/2140 Hagaz Euphoria s 7c c0,7731.18,6AG Fredrik Palm181
2019-01-23-1 G6/2140 Atheist h 3c c(1)01.22,5VG Fredrik Palm141
2019-01-23-6 S9/2140 Tingeling R.L. s 6c c0,8531.17,2V Fredrik Palm775
Nästa sida →
Extracted data successfully
Wednesday 15th of July 2020 00:40:49 - Records extracted: 100