Resultat

2020-07-14: TuesdayJägersro V64 V4 V3 DDLopp:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
2020-07-14: TuesdayLindesberg V5 V4 V3 LDLopp:  1  2  3  4  5  6  7  8  9
2020-07-15: WednesdayArvika V5 V4 V3Lopp:  1  2  3  4  5  6  7
2020-07-15: WednesdayKalmar V5 V4 V3 LDLopp:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
2020-07-15: WednesdayEskilstuna V86 V4 V3 DDLopp:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11

Kusk: Sofie Ericsson

Datum BanaSpår Namn # BFIRes. Tid KuskOdds
2020-07-07-1 Vg12/2140 Chosen One v 10ȼ ȼ1,3501.15,5A Sofie Ericsson606
2020-07-06-8 Kr1/2140 Hodder v 6c c0,8511.16,5V Sofie Ericsson28
2020-06-29-11 Mp13/2140 Grose Photo v 6c c0,3401.18,8A Sofie Ericsson224
2020-06-29-4 Mp8/2140 Qeen Roc s 4c c0,4901.14,8A Sofie Ericsson767
2020-06-27-6 Vg11/2140 Marys Overandout v 6ȼ ȼ2,6161.14,7A Sofie Ericsson57
2020-06-16-4 J8/2160 Marys Overandout v 6ȼ ȼ2,721.14,2V Sofie Ericsson128
2020-06-14-9 Hd9/2140 Global Underwriter v 6c c0,7151.17,0A Sofie Ericsson51
2020-06-14-4 Hd5/2140 Stand by Ken v 5c c0,6931.14,8A Sofie Ericsson28
2020-06-11-4 Å8/1640 Chosen One v 10ȼ ȼ1,3601.12,1A Sofie Ericsson189
2020-06-04-10 Å7/2180 Marys Overandout v 6ȼ c1,3641.14,5V Sofie Ericsson152
2020-05-27-8 Å4/1640 Chosen One v 10ȼ ȼ1,3631.12,3A Sofie Ericsson183
2020-05-02-3 Hd10/2140 Marys Overandout v 6ȼ c1,3931.14,6A Sofie Ericsson103
2020-04-23-4 Hd8/2140 Marys Overandout v 6ȼ c1,451.14,1A Sofie Ericsson688
2020-04-21-8 J12/2160 Chosen One v 10ȼ ȼ1,3731.14,2V Sofie Ericsson725
2020-04-06-5 Hd13/2180 Chosen One v 10ȼ ȼ1,3861.15,0V Sofie Ericsson701
2020-04-02-6 Å14/2680 Marys Overandout v 6c c0,6951.16,7V Sofie Ericsson420
2020-03-23-9 Hd5/1640 Chosen One v 10ȼ ȼ1,3951.12,8A Sofie Ericsson409
2020-03-02-9 Hd5/2140 Marys Overandout v 6c c0,6901.15,2A Sofie Ericsson156
2019-11-29-7 Kr10/1640 Sobel Jocke v 8STR. Sofie Ericsson
2019-10-25-5 Kr1/1640 Sobel Jocke v 8c c0,531.14,3A Sofie Ericsson263
2019-10-25-2 Kr7/2140 Sobel Amanda s 4c c101.20,0V Sofie Ericsson554
2019-10-21-8 Hd13/2180 Chosen One v 9ȼ c0,6701.14,9V Sofie Ericsson1301
2019-10-07-6 Mp9/1640 Chosen One v 9ȼ ȼ1,3561.12,1A Sofie Ericsson808
2019-10-03-5 Å14/2140 Marys Overandout v 5c c0,6541.14,9A Sofie Ericsson287
2019-09-21-4 Hd11/2140 Chosen One v 9ȼ c0,6741.14,0A Sofie Ericsson354
2019-09-20-10 Kr8/2160 Sobel Amanda s 4c c171.18,1V Sofie Ericsson299
2019-09-20-6 Kr11/2160 Sobel Jocke v 8c c0,4971.14,4V Sofie Ericsson604
2019-09-19-5 Å11/2640 Oro Doc v 5c c0,801.18,3A Sofie Ericsson625
2019-08-23-8 Kr2/2140 Sobel Amanda s 4c c141.18,8V Sofie Ericsson409
2019-08-23-1 Kr1/2140 Sobel Jocke v 8ȼ c0,9701.16,3A Sofie Ericsson218
2019-07-17-4 Kh4/2480 Sobel Jocke v 8c c0,4821.16,4A Sofie Ericsson238
2019-07-17-1 Kh6/1680 Miracle Gift v 7ȼ ȼ2,0301.19,9A Sofie Ericsson114
2019-07-15-6 Hd11/2140 Exclusive Matter v 3c c151.14,9A Sofie Ericsson120
2019-07-09-1 Kr10/2140 Sobel Jocke v 8ȼ c0,9501.13,9A Sofie Ericsson449
2019-07-06-8 Hd8/2140 Lucky Babe s 6ȼ ȼ1,7651.13,8A Sofie Ericsson373
2019-07-06-3 Hd14/2140 Rapide Yoda v 4c c161.15,7A Sofie Ericsson216
2019-07-04-6 Hd6/2140 Global Writer v 4c ȼ1,310UAG Sofie Ericsson168
2019-06-25-4 J11/2140 Rapide Yoda v 4c c151.14,9A Sofie Ericsson187
2019-06-17-3 F2/2140 Global Writer v 4c ȼ1,3321.14,1A Sofie Ericsson34
2019-06-06-6 Kr12/2140 Aowa L.G. s 6ȼ ȼ2,2741.15,4A Sofie Ericsson234
2019-05-27-7 Hd4/2140 Olivia Napp s 7c c0,6451.16,3A Sofie Ericsson764
2019-05-21-9 J4/2140 Wiss Zornita s 7c c101.16,8A Sofie Ericsson979
2019-05-20-8 Hd6/2140 Harryettie s 9c ȼ1,5541.18,6V Sofie Ericsson152
2019-05-17-6 Kr3/2140 Rapide Yoda v 4c c10UAG Sofie Ericsson65
2019-05-12-8 Ti8/1609 Miracle Gift v 7ȼ ȼ2,3321.13,6A Sofie Ericsson53
2019-05-12-4 Ti10/1609 Mr Jäger v 10ȼ ȼ1,6931.13,0A Sofie Ericsson184
2019-05-06-8 Mp11/2140 Global Writer v 4c ȼ1,4701.19,1AG Sofie Ericsson268
2019-05-04-7 Hd10/2140 Harryettie s 9c c0,770UAG Sofie Ericsson33
2019-04-29-6 Hd9/1640 Rapide Yoda v 4c c141.14,0A Sofie Ericsson52
2019-04-24-8 J2/1640 Marys Overandout v 5ȼ c1,2921.12,1A Sofie Ericsson76
2019-04-13-8 Vg2/2140 Harryettie s 9c c0,7661.17,5A Sofie Ericsson244
2019-04-10-5 Å1/2140 Chip Dream s 5c c0,8851.18,2A Sofie Ericsson316
2019-03-27-7 Å5/2140 Marys Overandout v 5ȼ c1,3211.14,5A Sofie Ericsson65
2019-03-25-5 Hd7/1640 Chip Dream s 5c c0,8801.14,9A Sofie Ericsson469
2019-03-14-6 Å11/2140 Kebnekajse v 10STR. Sofie Ericsson
2019-03-04-6 Mp12/2140 Kebnekajse v 10ȼ c0,7401.16,5A Sofie Ericsson272
2019-03-04-3 Mp5/2140 Chip Dream s 5c c0,8731.18,8A Sofie Ericsson92
2019-02-14-6 Å4/2140 Kebnekajse v 10c c0,3651.14,9A Sofie Ericsson497
2019-02-06-6 Å1/1640 Kebnekajse v 10STR. Sofie Ericsson
2019-01-17-9 Å7/1640 Kebnekajse v 10c c0,3641.13,7A Sofie Ericsson533
2019-01-09-4 Å3/2140 Lady Haythrow s 5c c0,490UAG Sofie Ericsson794
2019-01-01-1 Kr3/2140 Kebnekajse v 10c c0,3541.16,6A Sofie Ericsson192
2018-12-27-8 J2/2640 Harryettie s 8c c0,7501.18,8A Sofie Ericsson588
2018-12-20-8 Å10/2140 Ritchie Ås v 3c c121.16,2A Sofie Ericsson236
2018-12-20-5 Å7/2140 Delicious Brown v 9STR. Sofie Ericsson
2018-12-13-10 Å8/2160 Bergabricken v 9c c0,641.17,1V Sofie Ericsson212
2018-12-10-6 Hd6/1660 Chosen One v 8c c0,3441.14,3V Sofie Ericsson161
2018-12-06-10 Ax1/2140 Bergabricken v 9STR. Sofie Ericsson
2018-12-03-6 Hd3/2140 Cefalo (DE) v 8c c0,4551.17,6A Sofie Ericsson743
2018-11-26-9 Hd3/1640 Chosen One v 8c c0,3341.13,2A Sofie Ericsson137
2018-11-26-7 Hd8/2140 Silpinge Igor v 6c c0,9201.17,0A Sofie Ericsson460
2018-11-21-6 J5/2140 Bergabricken v 9ȼ ȼ2,501.16,5V Sofie Ericsson1074
2018-11-21-3 J8/2140 Harryettie s 8c c0,7201.16,8A Sofie Ericsson1031
2018-11-19-2 Hd3/2140 Whitesnake v 10c c161.17,9A Sofie Ericsson273
2018-11-19-1 Hd12/2140 Bergshults Mimmi s 7c c0,8801.20,5A Sofie Ericsson1303
2018-11-16-8 Kr9/2140 Alea Iacta Est s 4c c0,9261.17,1A Sofie Ericsson76
2018-11-16-7 Kr6/2140 Europa Sisu s 4c c10UAG Sofie Ericsson36
2018-11-16-3 Kr11/2140 Butterfly Center s 8ȼ ȼ1,830UAG Sofie Ericsson60
2018-11-12-9 Hd11/1640 Lady Haythrow s 4ȼ ȼ1,9301.14,5A Sofie Ericsson207
2018-11-12-7 Hd8/1640 Bergabricken v 9ȼ ȼ2,671.14,6A Sofie Ericsson583
2018-11-12-6 Hd7/2160 Chosen One v 8ȼ ȼ1,3441.14,5V Sofie Ericsson729
2018-11-10-5 Kr9/2140 Europa Sisu s 4c c141.16,2A Sofie Ericsson169
2018-10-30-5 Ax10/2140 Bring Me Love s 4ȼ c0,8301.18,5A Sofie Ericsson140
2018-10-28-10 Hd6/2140 Lady Haythrow s 4ȼ ȼ211.16,5A Sofie Ericsson44
2018-10-28-8 Hd9/2140 Bergabricken v 9ȼ c1,3161.17,8A Sofie Ericsson414
2018-10-27-8 J7/2140 Pearl Face s 6STR. Sofie Ericsson
2018-10-26-3 Kr1/2140 Aowa L.G. s 5ȼ c1,1631.16,1A Sofie Ericsson332
2018-10-20-2 J8/2140 Whitesnake v 10c c131.17,6A Sofie Ericsson64
2018-10-18-5 Å2/2140 Gert Oleg v 7ȼ c0,8201.14,8A Sofie Ericsson294
2018-10-16-5 J12/2140 Lady Haythrow s 4ȼ ȼ2,0801.15,0A Sofie Ericsson634
2018-10-08-5 Hd1/2140 Harryettie s 8c c0,7151.16,9AG Sofie Ericsson214
2018-10-02-6 J2/2140 Lady Haythrow s 4ȼ ȼ2,1931.16,6A Sofie Ericsson96
2018-10-01-3 Hd10/2660 Bergabricken v 9ȼ c1,3101.19,0V Sofie Ericsson311
2018-09-24-2 Hd12/2140 Harryettie s 8c c0,751.17,1V Sofie Ericsson306
2018-09-11-7 J3/2140 VästerboChecklight v 5ȼ ȼ1,4701.14,6A Sofie Ericsson103
2018-09-06-2 Å4/2140 Harryettie s 8c c0,6831.16,3A Sofie Ericsson467
2018-08-23-8 Å2/2140 Harryettie s 8c c0,6701.17,1V Sofie Ericsson485
2018-08-19-5 Ti1/1609 Sobel Jocke v 7ȼ c0,901.11,8A Sofie Ericsson673
2018-08-15-9 E2/2140 Tropicana Ås (US) s 4ȼ ȼ1,7231.12,4A Sofie Ericsson52
Nästa sida →
Extracted data successfully
Wednesday 15th of July 2020 11:31:56 - Records extracted: 100