Resultat

2020-07-06: MondayRättvik V64 V4 V3 DDLopp:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
2020-07-06: MondayKalmar V5 V4 V3 LDLopp:  1  2  3  4  5  6  7  8  9
2020-07-06: MondayEskilstuna V5 V4 V3Lopp:  1  2  3  4  5  6  7  8  9
2020-07-07: TuesdayJägersro V5 V4 V3Lopp:  1  2  3  4  5  6  7  8
2020-07-07: TuesdayVaggeryd V5 V4 V3 LDLopp:  1  2  3  4  5  6  7  8
2020-07-07: TuesdayLindesberg V5 V4 V3Lopp:  1  2  3  4  5  6  7  8  9
2020-07-07: TuesdayBoden V64 V4 V3 DDLopp:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11

Kusk: Oskar Kylin Blom

Datum BanaSpår Namn # BFIRes. Tid KuskOdds
2020-07-06-9 2/2640 Broximus Zet v 6ȼ c0,8601.18,0A Oskar Kylin Blom530
2020-07-06-7 12/2160 Big Cactus Zet v 6c c0,8741.15,4V Oskar Kylin Blom104
2020-07-06-2 13/2160 Eie Brasse (NO) v 8c c0,7541.31,2V Oskar Kylin Blom2571
2020-07-06-1 1/2140 Gilly Sisu s 4c c151.15,2A Oskar Kylin Blom318
2020-07-03-9 H13/2160 Bakers Order v 9ȼ c1,320UVG Oskar Kylin Blom53
2020-07-03-7 H1/2140 Vikinga Vilja s 5ȼ c1,601.31,8VG Oskar Kylin Blom70
2020-07-03-5 H2/2160 Tornadogutten v 5c c0,7571.34,1V Oskar Kylin Blom138
2020-07-03-3 H15/1660 Diego di Quattro v 10ȼ ȼ3,4261.15,9V Oskar Kylin Blom744
2020-07-03-1 H12/2160 Ops Consiva s 4c ȼ1,750UVG Oskar Kylin Blom164
2020-07-02-9 G4/2140 Emoji A.F. v 5ȼ c1,6731.16,8A Oskar Kylin Blom127
2020-07-02-8 G4/2140 Francesco Boko v 8STR. Oskar Kylin Blom
2020-07-02-5 G9/1640 Önas Py s 3c c151.15,1A Oskar Kylin Blom418
2020-07-02-2 G3/2140 Slotts Lena s 4c c101.31,5V Oskar Kylin Blom100
2020-07-02-1 G5/1640 Qixi Roc s 4c c101.13,5A Oskar Kylin Blom148
2020-07-01-4 L8/3180 Solitary Champ v 6ȼ ȼ3,201.15,9VG Oskar Kylin Blom182
2020-07-01-1 L10/2140 Capital Gain C.C. v 3c c111.16,5V Oskar Kylin Blom28
2020-06-30-7 S8/3140 Peter Highness v 7ȼ ȼ2,7801.16,3V Oskar Kylin Blom92
2020-06-29-8 8/2160 Test Pilot v 8c c0,9121.16,6V Oskar Kylin Blom71
2020-06-29-7 4/1640 Bork Emma C.G. s 3c c131.35,2V Oskar Kylin Blom160
2020-06-29-6 1/1640 Eie Brasse (NO) v 8ȼ ȼ3,6701.30,4V Oskar Kylin Blom131
2020-06-27-10 B8/2140 Zack Bris v 3STR. Oskar Kylin Blom
2020-06-27-2 B2/2140 Vikinga Vilja s 5ȼ c1,6741.29,5V Oskar Kylin Blom1115
2020-06-26-8 B12/2140 Höwings Zora s 3c ȼ1,7501.15,4A Oskar Kylin Blom985
2020-06-26-5 B13/2160 Bäcklös Tamlin v 5c c151.26,3V Oskar Kylin Blom297
2020-06-25-8 G9/2180 M.T.Lecavalier v 7ȼ ȼ1,821.14,8V Oskar Kylin Blom93
2020-06-25-7 G8/2140 Radagast v 7ȼ ȼ1,440UVG Oskar Kylin Blom80
2020-06-25-5 G7/2140 Glide Devie (US) v 5c c111.15,5A Oskar Kylin Blom93
2020-06-25-3 G8/2140 Sign Me Up Town s 3c c141.16,7V Oskar Kylin Blom474
2020-06-25-2 G1/2140 Puck Brodde h 3c c(1)51.20,2VG Oskar Kylin Blom23
2020-06-25-1 G11/2160 Sola af Sola (NO) s 3c c131.32,8V Oskar Kylin Blom180
2020-06-20-6 5/2140 Chestnut h 3c c151.14,5A Oskar Kylin Blom94
2020-06-19-10 H5/2140 Klack Ibra v 6c c0,830UVG Oskar Kylin Blom180
2020-06-19-8 H9/1640 Beluga Winner v 4ȼ ȼ1,8121.13,4A Oskar Kylin Blom157
2020-06-19-7 H5/2160 Gärdsjö Aragon v 12c c101.28,1V Oskar Kylin Blom1239
2020-06-19-6 H15/3180 Sidestep v 5c c0,6671.16,4V Oskar Kylin Blom419
2020-06-19-4 H12/1640 Klack Ibra v 6c ȼ1,6761.28,0A Oskar Kylin Blom107
2020-06-19-1 H1/2140 Tornadogutten v 5c c0,7101.32,3AG Oskar Kylin Blom425
2020-06-15-8 Ö5/2100 Zack Bris v 3c c141.14,0A Oskar Kylin Blom859
2020-06-15-6 Ö1/2100 Hombre D. v 3c c101.19,2AG Oskar Kylin Blom1176
2020-06-15-3 Ö8/2100 Höwings Zora s 3c ȼ251.14,2A Oskar Kylin Blom1910
2020-06-15-2 Ö1/2100 Önas Py s 3c c10UAG Oskar Kylin Blom1286
2020-06-14-10 Bs5/2180 Broximus Zet v 6ȼ ȼ1,7531.15,7VG Oskar Kylin Blom20
2020-06-14-7 Bs5/1640 Sola af Sola (NO) s 3c c101.31,6V Oskar Kylin Blom452
2020-06-14-5 Bs6/2140 Vikinga Vilja s 5c c0,8301.31,0AG Oskar Kylin Blom746
2020-06-12-10 Ro15/2140 Bear My Dream v 6ȼ c1,1651.15,0A Oskar Kylin Blom827
2020-06-12-3 Ro5/2140 Slotts Lena s 4c c161.31,4V Oskar Kylin Blom900
2020-06-12-1 Ro3/2140 Bandit Vendil h 3c c131.16,5V Oskar Kylin Blom20
2020-06-09-7 G2/2640 Klack Tekla s 6ȼ ȼ3,9201.28,9VG Oskar Kylin Blom132
2020-06-09-5 G6/1640 Zazzi Royal Review s 4c c101.14,8AG Oskar Kylin Blom179
2020-06-09-4 G6/2160 Titan Tabac h 12ȼ ȼ1,5731.23,5VG Oskar Kylin Blom423
2020-06-09-3 G12/2140 Solitary Champ v 6ȼ ȼ3,4221.13,8A Oskar Kylin Blom89
2020-06-09-2 G3/2640 Nicho Sånna h 5ȼ c1,2511.15,0A Oskar Kylin Blom47
2020-06-07-7 H1/2140 Broximus Zet v 6ȼ ȼ1,7931.14,5V Oskar Kylin Blom233
2020-06-07-6 H13/2160 Klack Silver v 5ȼ c1,5901.29,3V Oskar Kylin Blom371
2020-06-07-4 H9/2140 G.G.Qubba s 4STR. Oskar Kylin Blom
2020-06-07-3 H5/2160 Sidestep v 5c c0,6511.16,0V Oskar Kylin Blom56
2020-06-07-2 H1/2140 Ella Magic s 3c c(1)41.18,5V Oskar Kylin Blom145
2020-06-06-7 Ös12/2140 Lukas Bris v 10ȼ ȼ2,920UAG Oskar Kylin Blom592
2020-06-05-8 Ös1/3140 Peter Highness v 7ȼ c1,4241.15,7VG Oskar Kylin Blom307
2020-06-05-6 Ös2/2140 Chestnut h 3c c121.15,4AG Oskar Kylin Blom23
2020-06-04-9 4/2140 Insignia s 6ȼ ȼ2,0641.16,0A Oskar Kylin Blom63
2020-06-04-6 5/2140 Västerbo Vixen s 4c c101.19,8A Oskar Kylin Blom17
2020-06-04-3 9/2660 Toujours Vif v 10ȼ c1,2771.15,6V Oskar Kylin Blom665
2020-06-04-1 13/2160 Bear My Dream v 6ȼ c1,170UVG Oskar Kylin Blom843
2020-06-03-9 Bs1/2140 Zack Bris v 3c c131.16,1V Oskar Kylin Blom644
2020-06-03-6 Bs7/1640 Gärdsjö Aragon v 12c c101.26,1A Oskar Kylin Blom1027
2020-06-02-7 G4/2140 Västerbo Replique s 6STR. Oskar Kylin Blom
2020-06-02-4 G12/2140 Alonza s 4c c151.15,6A Oskar Kylin Blom580
2020-06-02-2 G5/2140 Dover h 3c c171.18,1VG Oskar Kylin Blom176
2020-05-30-11 S1/3140 Betting Rebel v 6c c0,50UV Oskar Kylin Blom2054
2020-05-29-10 H3/2140 Slotts Lena s 4c c101.34,2VG Oskar Kylin Blom59
2020-05-29-6 H6/1640 Västerbo Puma s 5ȼ c1,5701.15,9AG Oskar Kylin Blom334
2020-05-29-5 H3/2140 Emil Mollyn* (NO) h 7c c0,7261.25,4V Oskar Kylin Blom337
2020-05-29-2 H3/2160 Hombre D. v 3c c131.16,4V Oskar Kylin Blom440
2020-05-29-1 H3/2140 Bäcklös Faron h 3c c111.27,9V Oskar Kylin Blom53
2020-05-27-8 Ö4/2140 Glide Devie (US) v 5c c10UVG Oskar Kylin Blom439
2020-05-26-8 3/2140 Bijoux de Fer v 6ȼ ȼ3,360UAG Oskar Kylin Blom56
2020-05-26-7 12/2140 Bandit Vendil h 3c c121.17,0V Oskar Kylin Blom241
2020-05-26-6 5/2140 Önas Py s 3c c171.22,4VG Oskar Kylin Blom513
2020-05-26-5 10/1640 Monster Brage Bo v 4c c121.29,9AG Oskar Kylin Blom176
2020-05-26-1 8/2640 Lucky Charm s 5c c0,9231.17,7A Oskar Kylin Blom64
2020-05-24-11 L6/2160 Peter Highness v 7ȼ c1,4511.15,6V Oskar Kylin Blom22
2020-05-24-10 L11/2140 Solitary Champ v 6ȼ ȼ3,6741.14,6A Oskar Kylin Blom86
2020-05-24-2 L10/2160 Höwings Zora s 3c c161.18,2VG Oskar Kylin Blom511
2020-05-23-5 G9/2140 Lukas Bris v 10ȼ ȼ3,0161.13,6V Oskar Kylin Blom543
2020-05-22-8 Bs5/2140 Dover h 3c c131.18,1V Oskar Kylin Blom420
2020-05-22-6 Bs7/2140 Klack Ibra v 6c c0,830UAG Oskar Kylin Blom54
2020-05-22-4 Bs13/1660 Zirro v 5c ȼ201.31,6V Oskar Kylin Blom344
2020-05-22-3 Bs2/2140 Västerbo Vixen s 4c c111.16,3V Oskar Kylin Blom18
2020-05-17-6 L11/2140 Glide Devie (US) v 5c c161.15,6A Oskar Kylin Blom65
2020-05-15-6 Bs12/2160 Super Cheese L.W. v 7c c151.16,4V Oskar Kylin Blom160
2020-05-15-4 Bs14/1660 Vic Jo v 9ȼ ȼ2,2701.28,0VG Oskar Kylin Blom1099
Nästa sida →
Extracted data successfully
Tuesday 7th of July 2020 02:31:58 - Records extracted: 100