Resultat

2020-07-14: TuesdayJägersro V64 V4 V3 DDLopp:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
2020-07-14: TuesdayLindesberg V5 V4 V3 LDLopp:  1  2  3  4  5  6  7  8  9
2020-07-15: WednesdayArvika V5 V4 V3Lopp:  1  2  3  4  5  6  7
2020-07-15: WednesdayKalmar V5 V4 V3 LDLopp:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
2020-07-15: WednesdayEskilstuna V86 V4 V3 DDLopp:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11

Häst: Smekeruds Bazinga | Tränare: Tomas Eklund

Datum BanaSpår Namn # BFIRes. Tid KuskOdds
2020-06-29-3 År7/2640 Smekeruds Bazinga v 5c c0,8971.19,0A Niclas Benzon545
2020-06-13-6 Åm5/2080 Smekeruds Bazinga v 5c ȼ1,8531.16,3V Niclas Benzon291
2020-06-01-3 F11/2140 Smekeruds Bazinga v 5c ȼ1,9241.15,3A Josefine Ivehag389
2020-05-10-7 År13/2160 Smekeruds Bazinga v 5c c0,9601.17,9V Kristian Lindberg976
2020-03-15-8 Ax12/2160 Smekeruds Bazinga v 5c c0,9581.17,8V Carl Johan Jepson95
2020-03-03-5 Ax7/1640 Smekeruds Bazinga v 5c c0,9521.15,8V Carl Johan Jepson51
2020-02-11-5 Ax7/2140 Smekeruds Bazinga v 5c c0,9551.18,2A Peter Wallinder43
2020-01-27-7 F4/2140 Smekeruds Bazinga v 5c c0,9521.17,1A Niclas Benzon43
2020-01-06-5 F2/2140 Smekeruds Bazinga v 5c c0,9441.16,0A Niclas Benzon a40
2019-12-18-6 Å9/2640 Smekeruds Bazinga v 4c c0,9471.17,1A Stefan Söderkvist237
2019-12-07-8 Å4/2640 Smekeruds Bazinga v 4c c0,9471.17,2V Marcus Hultman582
2019-11-18-6 F6/2140 Smekeruds Bazinga v 4c c0,9321.15,0A Niclas Benzon a120
2019-11-09-5 Ax1/1640 Smekeruds Bazinga v 4c c0,9311.15,7A Marcus Hultman25
2019-10-14-3 F10/2140 Smekeruds Bazinga v 4c ȼ211.17,5A Niclas Benzon a35
2019-09-26-2 Åm8/2100 Smekeruds Bazinga v 4c c171.17,6V Marcus Hultman220
2019-09-10-4 Ax7/2160 Smekeruds Bazinga v 4c c10UVG Sofia Adolfsson299
2019-08-12-3 F6/2140 Smekeruds Bazinga v 4c c181.17,5A Sofia Adolfsson28
2019-07-28-2 Åm2/2080 Smekeruds Bazinga v 4c c111.16,3A Marcus Hultman188
2019-07-18-9 Ar4/2500 Smekeruds Bazinga v 4c c131.18,8VG Marcus Hultman79
2019-07-10-5 Åm4/2080 Smekeruds Bazinga v 4c c10UVG Marcus Hultman237
2019-06-26-2 Åm12/2080 Smekeruds Bazinga v 4c c161.17,1A André Eklundh624
2019-06-16-9 Åm1/2080 Smekeruds Bazinga v 4c c131.17,5V Marcus Hultman84
2019-05-23-7 Ax2/2140 Smekeruds Bazinga v 4c c171.18,8A Carl Johan Jepson161
2019-04-29-4 F1/2140 Smekeruds Bazinga v 4c c101.23,1A Emilia Leo91
2019-02-06-3 Å1/2140 Smekeruds Bazinga h 4STR. Carl Johan Jepson
2019-01-21-1 F3/2140 Smekeruds Bazinga h 4c c121.20,2V Carl Johan Jepson17
2018-12-16-2 Ö10/2140 Smekeruds Bazinga h 3c c101.20,7VG Carl Johan Jepson28
2018-12-03-1 F11/2140 Smekeruds Bazinga h 3c c(1)21.18,4V Carl Johan Jepson78
Extracted data successfully
Wednesday 15th of July 2020 11:53:41 - Records extracted: 28